English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Csaladjaink.hu
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Virtuális Plébánia
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben


Szerzetesrendek

Az oldalt az MKPK Titkársága munkatársai gondozzák.
Adatváltozást a javaslatkatolikus.hu címre küldhet.

Szerzeteselöljárók Irodája
1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel.: +36 (1) 315-1452
Irodavezető: Kiss István Didák OFM
E-mail: irodavezetoszerzetesek.hu
Iroda titkár: Pető Éva RSCJ
E-mail: titkarsagszerzetesek.hu
Kommunikációs munkatárs: Mészáros Anett
E-mail: kommunikacioszerzetesek.hu
Könyveléssel, pénzügyekkel kapcsolatos kérdések: Sándor Krisztina
E-mail: konyvelesszerzetesek.hu


FÉRFI
Szerzetesrendek

 1. Alexiánus Testvérek Kongregációja - A rend saját honlapja
 2. Betegápoló Irgalmasrend A rend saját honlapja
 3. Ciszterci Rend Zirc-Pilis-Pásztó-Szentgotthárd Egyesített Apátsága Zirc A rend saját honlapja
 4. Csornai Premontrei Prépostság - A rend saját honlapja
 5. Don Bosco Szalézi Társasága A rend saját honlapja
 6. Gödöllői Premontrei Perjelség A rend saját honlapja
 7. Isteni Ige Társasága (Verbita Missziósrend) - A rend saját honlapja
 8. Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya A rend saját honlapja
 9. Kamilliánus Kolostor
 10. Keresztény Iskolatestvérek Katolikus Szerzetesrend
 11. Krisztus Légiója Kongregáció
 12. Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság - A rend saját honlapja
 13. Magyar Kapucinus Delegáció
 14. Magyar Pálos Rend Első Remete Szent Pál Rendje - A rend saját honlapja
 15. Mária Iskolatestvérek Szerzetesrend
 16. Konventuális Ferences Minorita Rend
 17. Nagy Szent Bazil Rend
 18. Piarista Rend Magyar Tartománya - A rend saját honlapja
 19. Isteni Üdvözítő Társasága (Salvatoriánus Atyák) - A rend saját honlapja
 20. Sarutlan Kármelita Rendtartomány - A rend saját honlapja
 21. Szent Domonkos Rend Magyar Tartományfőnökség
 22. Szervita Rend, Szűz Mária Szolgái - A rend saját honlapja
 23. Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány - A rend saját honlapja
Apostoli élet társaságai
 1. Misszióstársaság-Lazaristák - A közösség saját honlapja
Krisztushívők hivatalos társulásai
 1. Societas Mariae a Cruce - Mária Keresztes Közössége
 2. Szent Ferenc Kistestvérei - A közösség saját honlapja
 3. Szent János Apostolról és Remete szent Pálról nevezett Közösség

NŐI
Szerzetesrendek
 1. Congregatio Jesu - A rend saját honlapja
 2. Annunciáta Nővérek Kongregációja - A rend saját honlapja
 3. Árpád-házi Szent Margitról nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja A rend saját honlapja
 4. Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregációja - A rend saját honlapja
 5. Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monostor - A közösség saját honlapja
 6. Ciszterci Nővérek Regina Mundi Apátsága
 7. Eukarisztia Szolgálóleányai Társasága
 8. Ferences Mária Misszionárius Nővérek
 9. Ferences Szegénygondozó Nővérek
 10. Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációja Magyar Tartomány - A rend saját honlapja
 11. Isteni Szeretet Leányai Kongregációja - A rend saját honlapja
 12. Isteni Üdvözítő Nővérei (Salvator Nővérek) A rend saját honlapja
 13. Jézus és Mária Gyermeksége Társulat Szent Krisztiána védelme alatt
 14. Jézus Isteni Szívéről nevezett Karmelita Nővérek Kongregációja
 15. Jézus Kistestvérei Női Szerzetes Közösség - A rend saját honlapja
 16. Jézus Szíve Nővérek Társasága
 17. Jó Pásztor Nővérek Kongregációja
 18. Kenethozókról elnevezett női monostor - A rend saját honlapja
 19. Klarissza Remeteség "Szécsény Ágacskája"
 20. Krisztus Király Misszionárius Nővérek Társasága a Külföldön Élő Lengyelek Számára
 21. Legszentebb Üdvözítő Nővérei
 22. Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulata - A rend saját honlapja
 23. Boldogasszony Iskolanővérek - A rend saját honlapja
 24. Nagy Szent Bazil Rendi nővérek
 25. Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend
 26. Örökimádó Nővérek "Maria Reparatrix"
 27. Szent Vincéről Nevezett Szatmári Irgalmas Nővérek Társulata
 28. Premontrei Női Kanonokrend A rend saját honlapja
 29. A Szent Orsolya Rend Római Uniójának Magyar Orsolyita Közössége A rend saját honlapja
 30. Sarutlan Kármelita Nővérek - A rend saját honlapja
 31. Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek A rend saját honlapja
 32. Szent Benedek Leányai Társasága
 33. Szent Domonkos Rendi Kontemplatív Nővérek Rózsafüzér Királynéja Monostor
 34. Szent Erzsébetről Nevezett Betegápoló Nővérek
 35. Szent Erzsébet Nővérek Kongregációja - A rend saját honlapja
 36. "Szent Kamill Leányai" Szerzetes Intézmény
 37. Szent Keresztről nevezett Irgalmas Nővérek - A rend saját honlapja
 38. Szentlélek Szolgálói Szerzetesközösség
 39. Szent Szív Társaság (Sacre Coeur) A rend saját honlapja
 40. Szeretet Misszionáriusai (Teréz Anya Nővérei)
 41. Szervita Nővérek a Fájdalmas Anya Szolgálói
 42. Szociális Misszióstársulat - A rend saját honlapja
 43. Szűz Mária Látogatásáról nevezett (Vizitációs) Rend
 44. Szűz Mária Társasága
 45. Tisztítótűzben Szenvedő Lelkeket Segítő Nővérek Kongregációja A rend saját honlapja

Apostoli élet társaságai

 1. Jézus Szíve Társasága - A rend saját honlapja
 2. Magyarok Nagyasszonya Társaság
 3. Szeplőtelen Szűz Mária Szolgálóleányai Szerzetesrend
 4. Szeretet Leányai Társulata
 5. Szociális Testvérek Társasága - A rend saját honlapja
 6. Unum Sanctissimae Trinitatis Társaság
Krisztushívők hivatalos társulásai
 1. Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei - A rend saját honlapja
 2. Assisi Szent Ferenc Segítő Nővérei Közössége
 3. Elso Remete Szent Pál Monasztikus nővérei
 4. Nyolc Boldogság Közösség - A rend saját honlapja
 5. Szent Benedek Rendi Nővérek
 6. Szent Ferenc Kisnővérei - A rend saját honlapja
Világi intézmények
 1. Egyházközségi Nővérek Társasága
 2. Vinculum Caritatis Közösség A közösség saját honlapja
 3. Úti Boldogasszony Társasága
 4. Ancillae Christi Regis - A közösség saját honlapjaNapi evangelium
Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem vagytok!
  Jn 15,26-16,4a

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKELegyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum