English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Csaladjaink.hu
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Virtuális Plébánia
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben


Conferenza Episcopale Ungherese

Magyar
English
Deutsch

Presidente: S.E. Mons. András VERES Vescovo di Győr
Vicepresidente: S.E. Mons. György UDVARDY Vescovo di Pécs
Segretario Generale: Tamás TÓTH
Cancelliere: Gábor NÉMETH

Indirizzo:Conferenza Episcopale Ungherese
(Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkársága)
H-1071 Budapest, Városligeti fasor 45.
Casella Post: 1406 Budapest, Pf. 79.
Telefono: (00.36.30.) 74.24.441, (00.36.30.) 74.24.443, (00.36.1.) 34.26.959.
Fax: (00.36.1.) 34.26.957.
E-mail: pktkatolikus.hu

Membri della Conferenza Episcopale Ungherese

S.E. Mons. András
VERES 

S.E. Mons. András VERES
Vescovo di Győr
Presidente della CEU
Tel.: (00.36.96.) 55.07.40.
Fax: (00.36.96.) 55.07.41.
Casella Post: H-9001 Győr, Pf. 60.
Indirizzo: H-9002 Győr,
Káptalandomb 1.
Homepage

motto:
ADDUXIT EUM AD IESUM - Elvitte őt Jézushoz
S.Em. Card. Péter
ERDŐ

S.Em. Card. Péter ERDŐ
Primate, Arcivescovo di Esztergom-Budapest
Tel.: (00.36.1.) 22.52.590.
/22.52.591. --- 22.52.599.
Fax: (00.36.1.) 20.25.458.
Indirizzo:
H-1014 Budapest, Úri u. 62.
Homepage

motto:
INITIO NON ERAT NISI GRATIA - Kezdetben nem volt más,
csak a kegyelem
S.E. Mons.
Csaba TERNYÁK S.E. Mons. Csaba TERNYÁK
Arcivescovo di Eger
Tel.: (00.36.36.) 517.589;
(00.36.36.) 517.750; 00.36 (36) 516.813
Fax: (00.36.36.) 517.751
Casella Post: H-3301 Eger,
Pf. 80.
Indirizzo: H-3300 Eger,
Széchenyi u. 1.
Homepage
motto:
IPSI GLORIA IN SAECULA; Dicsőség neki mindörökké
S.E. Mons. Gyula
MÁRFI

S.E. Mons. Gyula MÁRFI
Arcivescovo di Veszprém
Tel.: (00.36.88.) 42.60.88.
Fax: (00.36.88.) 42.62.87.
Casella Post:
H-8201 Veszprém, Pf. 109.
Indirizzo:
H-8200 Veszprém, Vár u. 16.
Homepage

motto:
CARITAS NUMQUAM EXCIDIT - A szeretet soha el nem
múlik
S.E. Mons. Balázs
BÁBEL

S.E. Mons.Balázs BÁBEL
Arcivescovo di Kalocsa-Kecskemét
Tel.:(00.36.78.) 46.21.66.
Fax: (00.36.78.) 46.52.79
Casella Post:
H-6301 Kalocsa, Pf. 29.
Indirizzo: H-6300 Kalocsa, Szentháromság tér 1.
Homepage

motto: PRO
REGNO DEI - Isten országáért
S.E. Mons.
Fülöp KOCSIS

S.E. Mons. Fülöp KOCSIS
Metropolita di Hajdúdorog
Tel.: (00.36.42.) 41.59.01.
Fax: (00.36.42.) 41.59.11.
Indirizzo: H-4025 Debrecen,
Petőfi tér 8.
Homepage

motto: Erőm
a gyöngeségben
S.E. Mons. László
BÍRÓ S.E. Mons. László BÍRÓ
Ordinario Militare
Tel.: (00.36.1.) 474-1270
Fax: (00.36.1.) 354-1625
Indirizzo:
1054 Budapest, Szabadság tér 3.
Homepage
 motto: TECUM PRO TE - Veled, érted
S.E. Mons. Antal
SPÁNYI

S.E. Mons. Antal SPÁNYI
Vescovo di Székesfehérvár
Tel.: (00.36.22.) 51.06.90.
Fax: (00.36.22.) 51.06.99.
Casella Post: H-8001 Székesfehérvár, Pf. 178.
Indirizzo: H-8000 Székesfehérvár, Városház tér 5.
Homepage

motto:
LAUDETUR JESUS CHRISTUS - Dicsértessék a Jézus
Krisztus
S.E. Mons. Miklós
BEER

S.E. Mons. Miklós BEER
Vescovo di Vác
Tel.: (00.36.27.) 81.41.00.
Fax: (00.36.27.) 81.41.01.
Casella Post: H-2601 Vác, Pf. 167.
Indirizzo:
H-2600 Vác, Migazzi K. tér 1.
Homepage

motto:
PERMANTES INFIDE - Maradjatok meg a hitben
S.E.Mons.
László KISS-RIGÓ 

S.E. Mons. László KISS-RIGÓ
Vescovo di Szeged-Csanád
Tel.: (00.36.62.) 42.09.32.
Fax: (00.36.62.) 31.29.47
Casella Post:
H-6701 Szeged, Pf. 178.
Indirizzo: H-6700 Szeged,
Aradi vértanúk tere 2
Homepage

motto:
VIRTUS DELICTIO SOBRENITAS - Erő, szeretet, józanság
S.E.Mons.
György UDVARDY

S.E. Mons. György UDVARDY
Vescovo di Pécs
Vicepresidente della CEU
Tel.: (00.36.72.) 51.30.30.
Fax: (00.36.72.) 51.30.63.
Casella Post:
H-7601 Pécs, Pf. 113.
Indirizzo:
H-7621 Pécs, Dóm tér 2.
Homepage

motto:
JESUS CHRISTUS EST DOMINUS - Jézus Krisztus az Úr
S.E. Mons.
János SZÉKELY S.E. Mons. János SZÉKELY
Vescovo di Szombathely
Tel.: (00.36.94) 31.20.56.
Fax: (00.36.94) 31.85.38.
Casella Post:
H-9701 Szombathely, Pf. 41.
Indrizzo:
H-9700 Berzsenyi D. tér 3.
Homepage
motto:
OMNES VIVUNT EI - Mindenki Őérte él
S.E. Mons. Ferenc
PALÁNKI S.E. Mons. Ferenc PALÁNKI
Vescovo di Debrecen-Nyíregyháza
Tel.: (00.36.52.) 43.16.31.
(00.36.30) 445.40.02.
Fax: (00.36.52.) 43.16.32.
Casella Post:
H-4002 Debrecen, Pf. 230.
Indirizzo: 4024 Debrecen,
Varga u. 4.
Homepage
motto:
Jézus a feltámadás és az élet
S.E. Mons. Atanáz OROSZ S.E. Mons. Atanáz OROSZ
Vescovo di Miskolc
Tel.: (00.36.46) 50.02.60;
(00.36.30) 503.43.48.
Fax: (00.36.46) 50.02.63.
Casella Post:
H-3503 Miskolc, Pf. 111.
Indirizzo:
H-3526 Miskolc, Szeles u. 59.
Homepage

S.E.
Mons. László VARGA
S.E. Mons. László VARGA
Vescovo di Kaposvár
Tel.: (00.36.82) 51.17.18.
Fax: (00.36.82) 51.17.18.
Indrizzo: H-7400 Kaposvár,
Zárda u. 4.
Homepage
motto: Misericordiae - Irgalom
S.E. Mons.
Ábel A. SZOCSKA S.E. Mons. Ábel A. SZOCSKA
Vescovo di Nyíregyháza
Tel.: (00.36.42) 41.59.01.
Casella Post:
H-4401 Nyíregyháza, Pf. 60.
Indrizzo: H-4400 Nyíregyháza,
Bethlen G. u. 5.
Homepage
motto:
Segítségeddel
S.E. Mons.
Cirill T. HORTOBÁGYI
S.E. Mons. Cirill T. HORTOBÁGYI
Arciabate di Pannonhalma
Tel.: (00.36.96.) 57.01.15.
Fax: (00.36.96.) 57.01.16.
Indirizzo:
H-9090 Pannonhalma, Vár u. 1.
Homepage di Pannonhalma
motto: Funda nos in pace
S.E. Mons. Lajos
VARGA

S.E. Mons. Lajos VARGA
Vescovo ausiliare di Vác
Tel: (00.36.27.) 81.41.00.
Fax: (00.36.27.) 81.41.01.
Casella Post: H-2601 Vác, Pf. 167.
Indirizzo: H-2600 Vác,
Migazzi K. tér 1.
Homepage

motto:
SPECULATOR SEMPER IN ALTO STAT - Az őr mindíg
kiemelkedő ponton áll
S.E. Mons.
Ferenc CSERHÁTI S.E. Mons. Ferenc CSERHÁTI
Vescovo ausiliare di Esztergom-Budapest, incaricato per la pastorale per gli ungheresi che vivono all'estero
CEU Ufficio per la cura pastorale degli ungheresi all'estero
Tel/fax: (00.36.1.) 26.64.515.
Indirizzo: H-1053 Budapest,
Papnövelde u. 7.
E-mail: cserhatikatolikus.hu
Homepage
motto:
CARITAS OMNIA VINCIT - A szeretet mindent legyőz
S.E. Mons György
SNELL
S.E. Mons György SNELL
Vescovo ausiliare di Esztergom-Budapest
Tel.: (00.36.1.) 31.72.859
Indirizzo: H-1051 Budapest,
Hercegprímás u. 7.
Homepage
motto:
DATE ILLIS VOS MANDUCARE - Ti adjatoknekik enni!
S.E. Mons Gábor
MOHOS
S.E. Mons Gábor MOHOS
Vescovo ausiliare di Esztergom-Budapest
Homepage
Moto: Quis
sicut Dominus Deus noster - Kiolyan mint az Úr, a mi
Istenünk?

In pensione

S.E. Mons. Béla
BALÁS

S.E. Mons. Béla BALÁS
Vescovo emerito di Kaposvár

motto:
MIHI VIVERE CHRISTUS EST - Számomra az élet Krisztus
S.E. Mons. Nándor
BOSÁK

S.E. Mons. Nándor BOSÁK
Vescovo emerito di Debrecen-Nyíregyháza

motto:
Törd meg az éhezőknek kenyeredet
S.E. Mons. Endre
GYULAY 

S.E. Mons. Endre GYULAY
Vescovo emerito di Szeged-Csanád

motto:
SURREXIT ... NOLITE TIMERE - Föltámadott ... ne
féljetek
S.E.Mons. István
KATONA S.E. Mons. István KATONA
Vescovo ausiliare emerito di Eger
motto:
MANE NOBISCUM JESU - Maradj velünk, Jézusunk!
S.E. Mons.
Szilárd KERESZTES S.E. Mons. Szilárd KERESZTES
Vescovo emerito di Hajdúdorog

S.E.Mons.
Gáspár LADOCSI

S.E. Mons. Gáspár LADOCSI
Vescovo ausiliare emerito di Esztergom-Budapest

motto:
LABORA GRANUM - Munkálkodva hoz termést
S.E. Mons. Mihály
MAYER

S.E. Mons. Mihály MAYER
Vescovo emerito di Pécs

motto:
GAUDIUM NOSTRUM DOMINUS - A mi örömünk az Úrban van
S.E. Mons. Lajos
PÁPAI

S.E. Mons. Lajos PÁPAI
Vescovo emerito di Győr

motto: TU
ME SEQUERE - Te kövess engem
S.E. Mons.
Asztrik VÁRSZEGI S.E. Mons. Asztrik VÁRSZEGI
Vescovo, Arciabate di Pannonhalma
motto:
FORTITUDO MEA DEUS - Erősségem az Isten

Consiglio Episcopale Permanente

  • S.E. Mons. András VERES Vescovo di Győr, Presidente della CEU
  • S.E. Mons. György UDVARDY Vescovo di Pécs, Vicepresidente della CEU
  • S.Em. Card. Péter ERDŐ Primate, Arcivescovo di Esztergom-Budapest
  • S.E. Mons. Csaba TERNYÁK Arcivescovo di EgerNapi evangelium
Ki az én anyám, és kik az én rokonaim?
  Mt 12,46-50

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKELegyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum