English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Püspökök
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Családjaink.hu
Eucharisztikus Kongresszus
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben

Nemzetközi ökumenikus szimpózium a Biblia Évében
2008. július 1., kedd 11:39

A Biblia éve történelmi jelentőségű ökumenikus összefogás Magyarországon: első alkalommal történik, hogy katolikusok és protestánsok azonos témához kapcsolódva ünnepelnek végig egy egész esztendőt. Ennek érzékeltetésére szükség van olyan központi eseményekre, mint amilyen például a Nemzetközi Ökumenikus Biblikus Szimpózium volt az esztergomi Szent Adalbert Központban június 23-26. között.


A konferencia első munkanapján, június 24-én a Szentírás üzenete állt az előadások középpontjában. Bábel Balázs kalocsa–kecskeméti érsek bevezető előadásában felhívta a figyelmet, hogy a kinyilatkoztatás nemcsak Isten szavában, hanem tetteiben is megvalósul, ráadásul az nem pusztán a múltban megtörtént tény, hanem ma is a hit megszületésének pillanatában újra és újra megismétlődő esemény. Székely János püspök bemutatta, hogyan alakult ki a zsidó, a katolikus és a protestáns kánon, Karasszon István református bibliaprofesszor pedig egy érdekes elméletet ismertetett arról, miként jött létre Mózes öt könyve.

Raj Tamás főrabbi a zsidó szentírásmagyarázat négy fajtáját ismertette és szemléltette egy szentírási szöveg kapcsán, Rózsa Huba ószövetség-professzor a nyugati bibliatudomány kutatási módszereit mutatta be hasonló módon. Kocsis Imre Isten országa „uralmának” témáját járta körbe katolikus teológiai szemszögből, Magyar István budapesti orosz ortodox protojerej azt osztotta meg a résztvevőkkel, hogy az Újszövetség, amely az őskeresztény liturgia gyümölcse, egyben az ortodox liturgiának a forrása is. A Jelenések könyve és általában a jánosi irodalom jellegzetességeiről Fodor György katolikus és Bolyki János református professzor nyújtottak szakértő áttekintést.

A szimpózium második napján a Szentírás üzenetének továbbadásáról szóltak az előadások. A katolikus Benyik György a magyar bibliafordítások történetét ismertette. Thomas Kaut, a Bibliatársulatok Világszövetsége fordítói konzultánsa a bibliafordítás „etikájáról” beszélve elmondta, hogy a fordítónak az eredeti szerzőhöz és az eredeti olvasókhoz kell hűnek lennie, valamint saját egyházának közösségéhez.
A Szentírásnak nincs sora, motívuma, mely ne jelent volna meg valamely művészi ábrázoláson – derült ki Dávid Katalin művészettörténész előadásából, Fabiny Tibor evangélikus professzor az irodalom vonatkozásában mutatta be, hogy Biblia a művészet számára a témák kimeríthetetlen tárháza.

A Szentírás tényleges terjesztéséről és a bibliaapostolságról a szimpózium két szervezője szólt: Tarjányi Béla, a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat ügyvezető elnöke és Pecsuk Ottó, a protestáns Magyar Bibliatársulat Alapítvány főtitkára.

Larry Hurtado (Edinburgh) és Lénart de Regt (Amszterdam) a Biblia kommunikációs aspektusait vizsgálták és mutatták be, előbbi az ókori bibliai kéziratok, utóbbi a 21. századi modern adathordozók szempontjából. Végül Fabiny Tamás evangélikus püspök, aki hosszú éveken át volt a Duna TV vallási műsorainak szerkesztője, videoklipek beiktatásával érzékeltette, az audiovizuális médiumokban milyen új lehetőségek rejlenek, és mennyire szükséges ezeket minél inkább igénybe venni.

A két nap előadásai meghallgathatók a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat honlapján, és előreláthatólag még ez év folyamán megjelennek könyv formájában is a Magyar Bibliatársulattal közös gondozásban.

Forrás: Tarjányi Béla – MKPK Sajtóiroda
Napi evangelium
Ha valaki lámpát gyújt, nem takarja le.
  Lk 8,16-18

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKELegyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum