English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Püspökök
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Családjaink.hu
Eucharisztikus Kongresszus
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben

Bazilika rangot kap a máriabesnyői kegytemplom
2008. augusztus 6., szerda 10:21

Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció határozata értelmében a Máriabesnyői Kegytemplomot basilica minor rangra emelkedik – tájékoztatja a Váci Egyházmegye papságát körlevelében Beer Miklós megyéspüspök. Az ünnepélyes kihirdetésre szentmise keretében szeptember 7-én 10 órakor kerül sor.

A kétszintes barokk kegytemplom és a kolostorépület az országban egyedülálló. A besnyői kápolnát, az alsó- és felsőtemplomot, valamint a kapucinus szerzetesek részére épített kolostort gróf Grassalkovich Antal és felesége alapította 1761-1771 között. Az altemplom családi sírboltjában található a számukra művészi módon megalkotott hatalmas márvány szarkofág.
A felső templomban helyezték el a Loretói Mária-szobor fekete cédrusfából faragott másolatát, melyet a kapucinus szerzetesek gyalogosan hoztak el Loretóból. Az ország legkisebb kegyszobra (11cm magas, 4cm széles) Máriabesnyőt híres búcsújáró hellyé tette. A kegyszobor megtalálása csodás körülmények között történt. (További információk és a 2008-as búcsúnaptár a bucsujaras.hu honlapon olvasható.)

Hazánkban a máriabesnyői kegytemplom a 16. kis bazilika, a rangot legutóbb Szent Erzsébet szülővárosának, Sárospataknak a plébániatemploma nyerte el az Árpád-házi királylány születésének 800. évfordulója alkalmából megtartott jubileumi évben.

Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció 1989. november 9-én kelt dokumentuma szerint a kis bazilikák kötelességei a következők:
A basilica minorban liturgikus feladattal megbízott csoportok, ismeretterjesztő speciális kurzusok, találkozósorozatok és más hasonló kezdeményezések által mozdítsák elő a hívők liturgikus képzését. Ezek között kapjon kiemelkedő helyet a pápa és a Szentszék dokumentumainak tanulmányozása és népszerűsítése, főként azoké, amelyek a szent liturgiára vonatkoznak. Nagy gondot fordítsanak a liturgikus év szertartásainak előkészítésére és lebonyolítására, különösen az adventi, karácsonyi, nagyböjti és húsvéti időben. Nagy odaadással hirdessék Isten Igéjét a homíliák és a rendkívüli prédikációk alkalmával. Mozdítsák elő a hívők tevékeny részvételét az Eukarisztia és a zsolozsma ünneplésében, főleg a reggeli és az esti dicséret imádkozásával. Ezen kívül gyakorolhatják a hiteles népi jámborság formáit. A napot, amelyen nyilvánosan bejelentik, hogy a templomnak az Apostoli Szentszék a bazilika címet adományozta, készítsék elő és ünnepeljék meg megfelelő prédikációkkal, ima-virrasztásokkal, és más szertartásokkal, a cím ünnepélyes kihirdetését megelőző és követő napokban.

A hívők, akik a bazilikát hívő lélekkel látogatják és ott valamely szent ünneplésében részt vesznek, vagy legalább a Miatyánkot és a Hiszekegyet elimádkozzák, a szokásos feltételek mellett (gyónás, áldozás, és imádság a pápa szándékára) teljes búcsúban részesülhetnek:
– a bazilika felszentelésének évfordulóján;
– a titulus liturgikus megünneplésének napján;
– Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepén;
– a bazilika cím megadásának évfordulóján;
– évente egy olyan napon, amelyet az ordinárius határoz meg (Máriabesnyőn ez a nap a kegyszobor megtalálásának napja, április 19.);
– évente egy olyan napon, amelyet minden egyes hívő szabadon választhat meg.
– a bazilika zászlóin, berendezésein és pecsétjén használható a pápai szimbólum, vagyis az „egymást keresztező kulcsok”.

(Forrás: MKPK Sajtóiroda)


Napi evangelium
Az Isten bölcsességét azonban fiai igazolták.
  Lk 7,31-35

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKEA nap szentje

Copertinoi Szent József
 
A nap 
szentje
 
Lelkét egyszerűen lenyűgözte Isten nagysága és szeretete.Legyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum