English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Püspökök
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Családjaink.hu
Eucharisztikus Kongresszus
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben

A család az emberiség kincse
Az első katolikus-ortodox fórum zárónyilatkozata
2008. december 16., kedd 15:47

Az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) szervezésében első alkalommal rendeztek európai katolikus-ortodox fórumot december 11. és 14. között Trentóban. A találkozón a katolikus és az ortodox egyház összesen harminc képviselője vett részt Európa minden tájáról, az Uraltól az Atlanti-óceánig. A tanácskozáson részt vett Erdő Péter bíboros, a CCEE elnöke.


A találkozó résztvevői záródokumentumukban is kifejezték mély bánatukat Őszentsége II. Alekszij, Moszkva és egész Oroszország pátriárkájának hirtelen halála miatt, aki egyike volt a fórum kezdeményezőinek és támogatóinak.

A fórum témája A család, az emberiség kincse volt. Európa kultúrájának kialakulásához számtalan család járult hozzá, akik iránt hálájukat fejezték ki a résztvevők. A négynapos találkozón a házasság és a család témaköréhez tartozó kérdésekről, valamint a szexuális erkölcs különböző vonatkozásiról folytattak megbeszéléseket. Elsősorban olyan antropológiai kérdésekkel foglalkoztak, amelyek döntő jelentőségűek a jelen és a jövő emberisége számára. A rendezvény abban kívánta segíteni a feleket, hogy meghatározzák a közös pontokat a társadalmi és erkölcsi kérdésekben, és felismerjék társadalmi és erkölcsi tanításuk hasonlóságát.

A dokumentumban kiemelik: a házasság és a család a teremtett rend része, nem pusztán emberi döntés eredménye. A család alapja a házasság, férfi és nő Isten alkotta szövetsége. A záródokumentum három részben tárgyalja a fórumon felmerült kérdéseket: család és házasság, a család küldetése, javaslatok és kérések.

A család és a házasság témakörében katolikus és ortodox beszámolók is elhangzottak, melyek során mindkét fél hangsúlyozta: a házasság a hitvestársak életre szóló szövetsége, testi és lelki értelemben egyaránt. A férfi és a nő testi kapcsolatát Isten áldása kíséri viseli a házasságban, amely teljes egység, s egyúttal az emberiség fennmaradásának és a tiszta szerelem kifejezésének forrása.
Mindkét fél elutasítja a homoszexuális kapcsolatokat, a fajtalankodás, a házasságtörés, a házastársi hűtlenség minden formáját csakúgy, mint a prostitúciót és a szabad szerelmet. Ugyanakkor felismerik a pasztorális feladatok szükségességét azon emberek között, akik rendellenes hajlamokkal rendelkeznek, illetve nem az evangélium erkölcsi tanítása szerint élnek.

A család küldetését a mindkét fél által képviselt, közös szempontok alapján fogalmazták meg. Az első családnak adott isteni utasítás minden családra vonatkozik: „Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet és vonjátok uralmatok alá” (Ter 1,28). A katolikus és az ortodox fél egyetért abban, hogy az emberi élet továbbajándékozásának egyedüli erkölcsi környezete a család.
A két egyház méltányolja azokat a nemzetközi dokumentumokat, amelyek támogatják a családot (pl. az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának azon kitételeit, amelyek minden ember családalapításhoz való jogát, illetve a társadalom alapsejtjeként definiált család állami védelmének jogosságát fogalmazza meg), ugyanakkor megjegyzik, hogy az utóbbi időben olyan törekvés vált érezhetővé, amely a gender-ideológia (választott nem) bevezetésének szándékával kétértelművé igyekszik tenni a nemzetközi dokumentumok szóhasználatát.

A zárónyilatkozat különösen tragikusnak nevezi, hogy a XXI. században számos család nem tud megélni a szülők keresetéből, s ezért apák és anyák százezrei kényszerülnek rá, hogy elhagyják családjukat, és egy gazdagabb országban próbálják megteremteni a család eltartásához szükséges anyagiakat. Ez a válások számának drasztikus növekedésével jár, és számtalan gyermeknek okoz szenvedést.

A modern, szekularizált társadalmi szemléletben sokszor megkérdőjeleződik az anyai hivatás fogalma. A katolikus és ortodox felek kitartanak az anyaság szent volta mellett, és hangsúlyozzák, hogy ezt a társadalomnak is el kell fogadnia.

A dokumentum hangsúlyozza, hogy a szülők a gyermek elsődleges nevelői, s az emberi élet továbbadásához kötődik a szülőknek a gyermekneveléshez fűződő joga és kötelessége is. A gyermek harmonikus fejlődését leginkább a család – az anya, az apa és a testvérek közössége – biztosíthatja. A szexuális nevelés különleges odafigyelést igényel.

A záródokumentum foglalkozik a jelen kor társadalmi nehézségeivel, amelyek a mai ember, így a családok erkölcsi magatartását is befolyásolják. Napjaink pénzügyi és gazdasági válsága mellett az egyházak a demográfiai válság miatt is aggodalmukat fejezik ki, amely különösen mélyen érinti az európai családokat. A két egyház arra figyelmezteti a politikai vezetőket, hogy időben tegyenek azért, hogy a családokat ismét kiemelt társadalmi értékként kezeljék.

A fórum mindezek mellett háláját fejezi ki azokért a változásokért, amelyek a családokat segítik: az anyaság fontosságának elismeréséért a társadalomban és a gazdasági életben egyes országokban; a hátrányos helyzetűeknek és időseknek nyújtott pénzügyi és társadalmi segítségért.

A záródokumentum hat javaslatot, illetve kérést fogalmaz meg:
A demográfiai válság leküzdése érdekében sürgetik a család és a házasság intézményének helyreállítását.
Kifejezik meggyőződésüket, hogy Európa megújulásának záloga az egy férfi és egy nő házasságán alapuló család intézményének megerősítése.
Felszólítják a politikai intézményeket, hogy biztosítsák a szülők jogát gyermekeik neveléséhez.
Komoly veszélyt látnak abban, hogy a gyermekek szükségleteit és a családok jólétét szemmel láthatóan gazdasági érdekeknek rendelik alá.
A fórum arra kéri a munkáltatókat, gondoskodjanak arról, hogy a munkabér lehetővé tegye a méltó családalapítást és -fenntartást.
A záródokumentum végül az emberiség jövőjét meghatározó erkölcsi döntésre hívja fel a figyelmet: „Válaszd az életet!” (MTörv 30,19)

A fórumon tapasztaltak alapján a katolikus és ortodox képviselők célul tűzték ki, hogy meghatározott időközönként eszmecserét folytassanak küldetésük fontos kérdéseiről.

 
Napi evangelium
Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem.
  Jn 14,21-26

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKEA nap szentje

Sienai Szent Bernardin
 
A nap 
szentje
 
SIENAI SZENT BERNARDIN 1380. szeptember 8-án született Sziena közelében, Massa-Carrara városkában egy gazdag bányatulajdonos családban. Apja kormányzati tisztséget töltött be. Négy éves korában mindkét szülőjét elvesztette. Rokonai nevelték.Legyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum