English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Püspökök
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Családjaink.hu
Eucharisztikus Kongresszus
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben





Alamizsna helyett igazságosságot!
A Justitia et Pax Bizottságok Európai Konferenciájának nyilatkozata
2008. december 16., kedd 16:32

A Justitia et Pax Bizottságok Európai Konferenciája 2007 tavaszán közös akciót indított, hogy felhívja a figyelmet a szegénység világméretű növekedésére. A programhoz csatlakozott Magyarország is. Az összefogás eredményeként született meg a Nyissátok meg nekem az igazság kapuit című képzőművészeti album. A kiadványban megjelent a bizottságok nyilatkozata, melyet még a pénzügyi válság kirobbanása előtt fogalmaztak, s melyet az alábbiakban röviden ismertetünk.

 
Alamizsna helyett igazságosságot – avagy hogyan kell megváltoztatnunk a világkereskedelmet

Az ENSZ közgyűlése az ezredfordulón nagyszabású célokat hirdetett meg a szegénység visszaszorítására és a harmadik világ fejlődésének elősegítésére. A 2001 őszi közgyűlésen a tagállamok elhatározták, hogy a szegények és éhezők arányszámát (az 1990-es adatokból kiindulva) 2015-ig megfelezik. A Millenniumi Fejlesztési Célok dokumentuma ezen kívül előirányozza az oktatás és az egészségügyi ellátás elérhetőségének javítását, valamint a fejlődést elősegítő globális partnerség kialakítását. Az eredmények sajnos nagyon kiábrándítóak. Ma is több mint egymilliárd ember él a társadalmi kirekesztettség állapotában kevesebb mint napi 1 dollárból. Mára már világos, hogy nem várható a kitűzött célok teljesülése.

Az ENSZ programja összecseng az Egyház társadalmi tanításainak törekvéseivel, különösen az 1967-es Populorum progressio (Népek fejlődése) pápai enciklika üzenetével. Az Egyház szerint a fejlődés kiindulópontja, hordozója és célja kivétel nélkül minden ember – testi, szellemi és lelki mivoltát is beleértve. A fejlődés tehát az Egyház szemében nemcsak gazdasági felemelkedés, hanem kulturális, erkölcsi és spirituális is. A szegénység visszaszorításának alapja az ország belső fejlődése. Ezt kell elősegítenie a nemzetközi közösségnek. A nyilatkozat szerint a nemzetközi fejlesztési stratégiáknak az ember valóságos szükségleteiből kellene kiindulnia és a szegények önsegítő képességének kibontakoztatását mozgósítania. A szegény országokat támogató programok fejlődésbarát szerkezeti reformok nélkül csak alamizsnának tekinthetők.

A világkereskedelem jelenlegi struktúrája nem felel meg az igazságosság követelményének. A csereigazságosság elvének érvényesülését gátolja a szubvenciós verseny, valamint a szegény országokra gyakorolt nyomás, hogy nyissák meg piacaikat. Az eljárási igazságosság elve sérül a gyenge alkuerejű szegény országok és a döntésalakító nagyhatalmak közötti nemzetközi tárgyalásokban, szabályozási folyamatokban. Különösen az adhat okot aggodalomra, hogy a korábban főként állami kézben lévő közszolgáltatások, pl. a víz, az energia, az oktatási, és az egészségügyi ágazatok piacának megnyitása és magánosítása a szegénység miatti kedvezőtlen nyereségkilátások nyomán növelheti az ellátási nehézségeket.

Nyilvánvaló, hogy a szegényebb országok sokoldalú nemzetközi szabályozási rendszerre szorulnak, amely az igazságosság elvének megfelelően lehetővé teszi a kivételes bánásmód alkalmazását a szegényebb országokkal szemben, s azok bevonását a világkereskedelmi szervezet döntéshozatali folyamataiba, továbbá elősegíti a fejlődő országok adósságproblémájának rendezését.

 

Iustitia et Pax Bizottság

 

A nyilatkozat teljes szövege itt olvasható








Napi evangelium
Ha valaki lámpát gyújt, nem takarja le.
  Lk 8,16-18

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKE



Legyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum