English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Püspökök
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Családjaink.hu
Eucharisztikus Kongresszus
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben

Szent Norbert-év kezdődik
2009. június 5., péntek 13:59

Szent Norbert halálának 875 éve alkalmából az általa alapított Premontrei Kanonokrend jubileumi évet rendez, melyet június 6-án ünnepi szentmisével nyitnak meg Magdeburgban, a rendalapító érseki székhelyén. A magyarországi férfi és női premontrei szerzetesek ünnepi vesperást imádkoznak a zsámbéki templomban június 8-án 18 órakor.


A premontreiek a Norbert-év folyamán szeretnék az érdeklődők elé tárni a rend értékeit, ünnepi és mindennapi életüket, tevékenységünket. Szent Norbert ereklyéjét elviszik azokba a falvakba és templomokba, ahol egykor premontrei monostorok voltak. A jubileum jegyében szervezik a nyári egyházzenei estéket Zsámbékon és a Premontrei Estéket a gödöllői Szent Norbert Gimnáziumban. Ezen kívül kiállításokkal, kiadványokkal emlékeznek az évfordulóra.

Szent Norbert élete
Norbert 1080 körül született az észak-német–holland határ közelében Genep várurának fiaként. Előkelő származása révén Xanten város társas káptalanjának tagja lett, ebből szép javadalmat húzott, de kanonoki kötelességét, a kórusima éneklését valószínűleg mással végeztette. Igen tehetséges volt, ezért Henrik császár udvari kancellárként alkalmazta.

Életrajzai látványos, pálfordulás-szerű megtérésről tudósítanak. Norbert a pappá szentelése előtti napon minden vagyonát szétosztotta, majd a pápa engedélyével – az ősegyház apostolait követve – mezítlábas, darócruhás vándorprédikátor lett. Ezzel a keresztény tömegek, a befelé fordult monasztikus szerzetesek és a szegény néptől elfordult kanonokok közötti űrt próbálta betölteni. Letelepedett az észak-franciaországi Premontréban és olyan szerzetesrendet alapított, amely a szemlélődő szerzetesi életformát összekötötte az apostoli tevékenységgel. Norbert – Szent Ferenc és Szent Domonkos előfutáraként – monostorait városokba vagy forgalmas helyek közelébe építette, de életük centruma nem a monostor volt, hanem a „nyitott” templom és az abban végzett ünnepélyes liturgia.

Szent Ágoston reguláját választották szabályul, mely a püspök körül közösségben élő világi papok életszabálya, így lettek Norbert és követői maguk is szerzetes kanonokok. Öltözékük kifejezte irányzatuk kettősségét: a fehér, kártolatlan gyapjú a vezeklő szerzetesek ruhájának anyaga, amelyhez kanonoki gallér járul.

Norbert hat év után első követőjére, Hugóra bízta Premontrét, mert magdeburgi érsekké választották. Itt is halt meg 1134-ben. Szerzetestársai a Mária-templomban temették el, de földi maradványait a XVI. század végi szentté avatása után a prágai Strahov premontrei monostorába vitték, jelenleg is ott találhatók.

Premontreiek Magyarországon
Norbert rendje rohamosan terjedt Európában. Még életében megalapították hazánkban az első premontrei monostort, Váradhegyfokon (a mai Nagyváradon). Az Árpád-korban negyven monostorban – köztük Zsámbékon – szolgálták a „fehér barátok” a magyar népet imádságukkal, lelkipásztori hiteleshelyi (közjegyzői) tevékenységükkel. A török időben a premontrei házak is elnéptelenedtek. Restaurációjuk a XVII. században a morvaországi premontreiektől indult el: Csornán és Jászón állt vissza a rend, és a két prépostsághoz csatolták Türje, Lelesz és Nagyvárad prépostságait is. II. József rendeleteit követően a magyar premontreiek rendjük fennmaradása érdekében – a ciszterekhez és a bencésekhez hasonlóan – iskolák fenntartását is vállalták, és jelentős pedagógiai tevékenységet folytattak.

Napjainkban a férfiág tagjai Zsámbékon és Gödöllőn lelkipásztorkodnak, de a gödöllői Szent Norbert Gimnázium Egyházzenei Szakközépiskola és Kollégiumban, valamint a zsámbéki Premontrei Keresztelő Szent János Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolában oktató-nevelő munkát végeznek.
A premontrei férfi konventek mintájára még Norbert életében női közösségek is alakultak. Hazánkban is több helyen éltek a „Boldogasszony leányai”, ahogy a nép a premontrei nővéreket nevezte. Ünnepi liturgia, korán magyarra fordított zsolozsma, szigorú kontemplatív élet és aktív hiteleshelyi tevékenység jellemezte őket a török uralomig. 1927-ben alakult újjá a magyar Premontrei Női Kanonokrend a dunántúli Külsővaton, és a nővérek hamarosan több kisebb házban folytatták elődeik életstílusát. Zsámbékon napközi otthont és szakiskolát tartanak fenn hátrányos helyzetű gyerekek számára, valamint a Boldog Gertrúd Alapszolgáltató Központ és Idősek Átmeneti Otthona keretében Zsámbék község gyermekjóléti, családsegítői és egyéb szociális feladatait látják el.
Napi evangelium
Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van!
  Lk 1,26-38

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKEA nap szentje

Szűz Mária szeplőtelen fogantatása
 
A nap 
szentje
 
Mária fogantatása egészen csendes, észrevétlen kezdete a megváltás megvalósulásának. Isten előkészíti művét. Advent időszakában a készület idején Istenre tekintünk, aki csendesen készíti elő művét. Advent sokszor csendes készülődése igazi örömet, a karácsony örömét készíti elő szívünkben.Legyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum