English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Püspökök
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Családjaink.hu
Eucharisztikus Kongresszus
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben

„Ismerni Isten igazságát és közösségben élni Vele” – szlovák-magyar imanap Mátraverebély-Szentkúton
2009. június 8., hétfő 07:30

Közel 1500 szlovák és magyar zarándok imádkozott a két nép békéjéért a mátraverebély-szentkúti kegyhelyen június 6-án. A búcsújáróhely ferences szerzeteseinek meghívására az ünnepi szentmisét Tomaš Galis zsolnai megyéspüspök, Varga Lajos váci segédpüspök, Seregély István nyugalmazott érsek és Juliusz Janusz apostoli nuncius mutatta be a zarándoklaton résztvevő papokkal, majd a Szentkúti Szűzanya és Szlovákia Patrónájának oltalmába ajánlotta a két népet.

Juliusz Janusz nuncius köszöntőjében hangsúlyozta: „A mi Istenhez tartozó, családi felelősségünk nem csak azt kívánja, hogy ez a két nép testvérként éljen. Kötelességünk kérni Istent és az ő Legszentebb Anyját, hogy segítsen megélni és tisztelni országaink keresztény gyökereit, és előmozdítani az Egyház iránti megbecsülést egész Európában. Imádságunk forduljon Istenhez, minden nép Atyjához és az Ő Édesanyjához, hogy állhatatosak legyünk a békében, az egyetértésben, a tiszteletben, és hogy az egység felé vezessen bennünket, hogy Isten valódi családja lehessünk.”

Az imanap ünnepi szónoka, Tomaš Galis püspök szentbeszédében Mária Erzsébetnél tett látogatását vonta párhuzamba az imanapi zarándoklattal. „Amikor Mária ma eljön hozzánk, ugyanazt a Jézust hozza el, akit Erzsébet házába is elvitt. Mária látogatása ebből a szempontból óriási jelentőséggel bír. Éppen ezért nagy jelentőségű e szent kegyhely is, mivel drága mindazoknak, akik Máriával és Jézussal akarnak találkozni.”

Mária Jézust hozza el nekünk, a sziklát, amelyre közös életünk házát építhetjük. „Ma föl kell tennünk magunknak a kérdést, milyen alapra építjük közös Európai Házunkat!? Mi azonban még tovább szűkíthetjük e teret, így kérdezve: „Milyen alapra épül a ház, melyben a mi két nemzetünk képes szeretetben, tiszteletben és megértésben együtt lenni?“ Azzal, hogy eljöttetek e szent helyre, a külvilág felé is kifejezzük, hogy az, aki életünket összeköti, Jézus Krisztus. Ő hitünk, reményünk és szeretetünk forrása, így képessé tett bennünket arra, hogy gyermekeiként cselekedjünk.

A főpásztor kiemelte: „a mai ember sokféle szükséglete közt mindenekelőtt kettő van, mely igen fontos. Ismerni Isten igazságát és közösségben élni Vele. Ismerni Isten igazságát és igaz életet élni a Vele való közösségben, ez a két legjelentősebb jó, amit az ember magáénak mondhat. Mária segítségével mi is megismerjük Istent, mert a Szűzanya Isten és ember közelségének titkát mutatja meg nekünk, valamint azt, hogy benne »az Ige testté lett«”.

A keresztény Európát a Krisztushoz való hűség és az ő Anyja iránti szeretet köti össze, csakúgy, mint nemzeteinket, Magyarországot és Szlovákiát is. Galis püspök megemlékezett a két nemzet nagy szentjeiről és közbenjárásukat kérte, hogy a két ország testvéri szeretetben élhessen. (Tomaš Galis püspök szentbeszéde magyar és szlovák nyelven itt olvasható.)

A szentmisét követően a templomban kihelyezett kegyszobor előtt Seregély István érsek mondott beszédet, majd a főpásztorok a Szűzanya oltalmába ajánlották a két nemzetet.


Napi evangelium
Ki az én anyám, és kik az én rokonaim?
  Mt 12,46-50

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKEA nap szentje

Szent Brigitta szerzetesnő, Európa társvédőszentje
 
A nap 
szentje
 
Svéd származású férjes asszony volt, nyolc gyermek anyja. Egy zarándoklat után félje a ciszterci rendbe lépett, Brigitta pedig külön szerzetesrendet alapított. Megírta látomásait, és sokat fáradozott a keresztény erkölcsök megjavításáért. Leányával, Szent Katalinnal Itáliába költözött, és Rómában halt meg 1373-ban.Legyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum