English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Püspökök
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Családjaink.hu
Eucharisztikus Kongresszus
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben

Szent István Könyvhét huszadszor
2012. május 11., péntek 11:07

A Szent István Társulat szervezésében az idén huszadik alkalommal rendezik meg a Szent István Könyvhetet, a keresztény szellemiségű könyvkiadók legrangosabb hazai seregszemléjét május 14. és 19. között.


A rendezvény hivatalosan május 14-én, hétfőn veszi kezdetét, ünnepi megnyitójára 11 órakor a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dísztermében (Budapest VIII. kerület, Szentkirályi utca 28. II. emelet, II. János Pál pápa terem) kerül sor. A könyvhetet Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, a Szent István Társulat fővédője nyitja meg. A megnyitón bemutatják a könyvhét újdonságait, s Erdő Péter, valamint Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök, a Stephanus Alapítvány elnöke átadják az idei Stephanus-díjakat: teológiai kategóriában Ft. Dolhai Lajos teológus professzornak, irodalmi kategóriában pedig Prof. Barna Gábor néprajztudósnak.

A díjazottakat Ft. Kuminetz Géza egyetemi tanár, a Központi Papnevelő Intézet rektora, valamint Erdélyi Zsuzsanna Kossuth-díjas néprajztudós méltatja. A megnyitón közreműködik a Budapesti Vonósok Vonósnégyese.

A könyvhét keretében a Ferenciek terén hétfőtől szombatig naponta 15–18 óráig összesen 37 szerző dedikálja műveit, köztük május 14-én, hétfőn 15 és 16 óra között a Stephanus-díj idei kitüntetettjei, másnap, május 15-én 15 és 16 óra között Kocsis Fülöp és Székely János püspökök.

Május 19-én, szombaton 10 és 17 óra között változatos programok várják azt érdeklődőket a pesti ferences templom előtt felállított színpadon.

A dedikálásokról és a szombati programokról további információkat a Szent István Társulat honlapján találhatnak.


A Stephanus-díj

A Stephanus-díj a Szent István Társulat és a Stephanus Alapítvány közösen alapított kulturális díja. 1993-tól az évente megrendezett Szent István Könyvhét ünnepi megnyitóján adja át a társulat fővédője és az alapítvány elnöke, irodalmi és teológiai kategóriában.

A díjazottak minden évben – az alapító okirat szerint – olyan szerzők, akik magyar nyelven megjelent műveikben, publikációikban az egyetemes keresztény-európai kultúra értékrendjét közvetítik, mind a teológiai tudományok, mind pedig az irodalmi műfajok területén.


Idei díjazottak

Irodalmi kategória: Barna Gábor

1950. április 13-án született Kunszentmártonban. Szülővárosában érettségizett 1968-ban. Egyetemi diplomáját 1973-ban szerezte történelem–latin szakos tanárként és etnográfusként. 1974-ben a Hortobágy-vidék szokásait és hiedelmeit feldolgozó értekezésével doktorált. Kandidátusi értekezését 1989-ben írta meg a búcsújárás néprajzáról. 1998-ban az ELTE-n habilitált a vallási társulatok témakörében. A Magyar Tudományos Akadémia doktora címet 2007-ben kapta az Élő Rózsafüzér Társulatról szóló dolgozatáért.

1993-tól a szegedi egyetem néprajz tanszékén főállású habilitált egyetemi docens. 2002 októberétől tanszékvezetőként, 2008-tól egyetemi tanárként tanít ott. Bálint Sándor életművének elkötelezett ápolója: tagja a Szeged város által létrehozott Bálint Sándor Közalapítványnak, amely emellett. 2009 szeptemberétől igazgatja a szegedi Bálint Sándor Valláskutató Intézetét.

1999 óta rendes tagja a működését felújító Szent István Akadémiának. Püspöki felkérésre részt vett a Bálint Sándor boldoggá avatását előkészítő történészi bizottság munkájában. A Magyar Katolikus Püspöki Kar megbízásából az európai uniós Európai Kulturális Utak programjában a Szent Jakab-út referense.

Szakmai érdeklődési területéhez elsősorban folklorisztikai, vallási-néprajzi problémák, néprajzi-folklorisztikai elméletek és módszerek, az asszimilációs és akkulturációs folyamatok, az identitás, az ünnep és ünneplés, a szenttisztelet formái és társadalmi vonatkozásai, népénekek és kántorok, vallási társulatok tartoznak.


Teológiai kategória: Dolhai Lajos

1952. március 11-én született Ajak községben. 1970-ben érettségizett a Kecskeméti Piarista Gimnáziumban. Teológiai tanulmányait Egerben, majd Budapesten végezte. 1977-ben szentelték pappá. Teológiai doktori diplomáját 1978-ban szentségtani témakörben védte meg, majd ezt követően két évig szentségtani-liturgikus teológiai tanulmányokat folytatott a római Szent Anzelm Egyetemen, ahol szaklicenciátust szerzett. A PhD-fokozatot 1997-ben kapta meg. 2002-ben habilitált a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán. 2009 óta PPKE HTK Liturgika és Lelkipásztorkodástan Tanszék egyetemi magántanára.

1981 óta folyamatosan tanít az Egri Hittudományi Főiskolán, 1986-tól dogmatikát és ökumenikus teológiát, 1992-től 2008-ig a főiskola hittanári szakának tanszékvezetőjevolt. 1994-ben az Egri Hittudományi Főiskola főigazgató-helyettesévé nevezték ki, 2008 szeptemberében pedig az intézmény rektora lett.

2007 óta a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Liturgikus Bizottsága Szakértői Testületének tagja. 2008-ben a Magyar Rektori Konferencia Hittudományi Bizottságának elnökévé választották. 1991 óta az Egri Érseki Főszentszék kötelékvédője.

Tanulmányai rendszeresen jelennek meg a Teológia, a JEL, a Vigilia és a Præconia című folyóiratban, cikkei pedig főként az Új Ember katolikus hetilapban.
Napi evangelium
Az okos ember a házát sziklára építette.
  Mt 7,24-29

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKEA nap szentje

Szent István király, Magyarország fővédőszentje
 
A nap 
szentje
 
Ma Szent Istvánnak, az első magyar királynak főünnepe van. Atyjának, Géza nagyfejedelemnek művét folytatva kereszténnyé tette nemzetét. III. Ottó német-római császár biztatására Rómából kapott koronával avatták királlyá. Püspökségeket és számos monostort alapított. Miután utolsó fiúgyermekét, Imrét is elvesztette, országát a Boldogságos Szűz Mária oltalmába ajánlotta. Nagyboldogasszony ünnepén 1038-ban halt meg. Székesfehérvárott temették el.Legyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum