English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Püspökök
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Családjaink.hu
Eucharisztikus Kongresszus
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben

Húsvéti szentmisék a püspöki székhelyeken
2013. március 27., szerda 10:00

Az alábbiakban a húsvéti időszak ünnepi püspöki szentmiséinek helyszínéről és időpontjáról tájékozódhatnak.

 


Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye:
A szentmiséket bemutatja Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi püspök.
Nagycsütörtök:
10.00 krizma (olaj) szentelési szentmise.  Debrecen - Szent Anna székesegyház; 18.00 Szentmise az utolsó vacsora emlékére.  Debrecen - Szent Anna székesegyház.
Nagypéntek:
17 óra Nyíregyháza - Magyarok Nagyasszonya társszékesegyház.
Nagyszombat:
20.00 Húsvét vigília szertartása, kb 21.30 feltámadási körmenet. Debrecen-Szent Anna székesegyház.
Húsvétvasárnap:
10.30 Nyíregyháza - Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyház
18 óra  Debrecen-Szent Anna székesegyház.

Egri Főegyházmegye:
Nagycsütörtök:
9.00 - Olajszentelési mise a Bazilikában
18.30 - Utolsó vacsora miséje a Bazilikában
Nagypéntek:
18.30 - Nagypénteki szertartás a Bazilikában
Nagyszombat:
20.00 - Nagyszombati feltámadási szentmise a Bazilikában
Húsvétvasárnap:
10.00 - Húsvéti ünnepi szentmise a Bazilikában

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye:
Nagycsütörtök:
10 órától a budapesti Szent István-bazilikában főpapi szentmise keretében Erdő Péter bíboros olajokat szentel. A szertartás alkalmával újítja meg a főegyházmegye papsága papi ígéreteit.
18 órakor a főpásztor mutat be szentmisét az esztergomi bazilikában az utolsó vacsora emlékezetére, ennek keretében végzi a lábmosás szertartását.
Nagypéntek:
18 órakor Erdő Péter az esztergomi bazilikában emlékezik meg Urunk szenvedéséről.
Nagyszombat:
18 órakor a budapesti Szent István-bazilikában a bíboros-főpásztor , az esztergomi bazilikában Székely János segédpüspök vezetésével kezdődik a húsvéti vigília.
Húsvétvasárnap:
10.30-kor az esztergomi bazilikában mutat be szentmisét Erdő Péter bíboros.

Győri Egyházmegye:
Dr. Pápai Lajos győri megyés püspök húsvéti liturgikus programja a következőképen alakul:
Nagycsütörtök:
9 óra: Krizmaszentelési szentmise (Győr, Nagyboldogasszony-bazilika).
18 óra: Az utolsó vacsora liturgiája (Győr, Nagyboldogasszony-bazilika).
Nagypéntek:
15 óra: Keresztút (Győr, Nagyboldogasszony-bazilika).
18 óra: Nagypénteki liturgia (Győr, Nagyboldogasszony-bazilika).
Nagyszombat:
22 óra: Húsvét vigíliájának szertartása (Győr, Nagyboldogasszony-bazilika).
Húsvétvasárnap:
10 óra: Húsvéti szentmise (Győr, Nagyboldogasszony-bazilika).

Hajdúdorogi Egyházmegye:
Kocsis Fülöp püspök atya liturgikus programja a nagyhéten:
Nagycsütörtök:
16.00-18.00 - Nyíregyháza - Nagy alkonyati istentisztelet Nagy Szent Bazil Liturgiájával, antimenzion szentelés, lábmosás.
20.00-23.00 - Nyíregyháza - Nagypéntek reggeli istentisztelet az Úr szenvedéséről szóló 12 evangéliummal.
Nagypéntek:    
07.30-09.30 - Nyíregyháza - Királyi imaórák.
17.00-18.30 - Nyíregyháza - Nagy alkonyati istentisztelet, sírbatétel.
20.00-21.30 - Nyíregyháza - Kis esti zsolozsma, virrasztás.
Nagyszombat:
07.30-09.30 - Nyíregyháza - Reggeli istentisztelet a szentsírnál.
17.00-19.00 - Nyíregyháza - Nagy alkonyati istentisztelet Nagy Szent Bazil Liturgiájával.
23.30-03.00 - Nyíregyháza - Éjféli zsolozsma, feltámadási utrenye körmenettel, püspöki Szent Liturgia pászkaszenteléssel.
Húsvétvasárnap:
09.00-12.00 - Hajdúdorog - püspöki Szent Liturgia pászkaszenteléssel.

Kalocsa-Kecskeméti Főgyházmegye:
Dr. Bábel Balázs érsek úr 2013. év húsvéthoz kötődő liturgiáinak rendje:
Nagycsütörtök:
Érsek úr délelőtt 10.00 órai kezdettel mutatja be a nagycsütörtöki krizmaszentelési szentmisét a kecskeméti Társszékesegyházban.
A főpásztor a húsvéti liturgia keretében 18.00 órakor szentmisét mutat be a kalocsai Szent József (Zárda) templomban.
Nagypéntek:
Érsek úr 15.00 órakor keresztutat végez a kalocsai Szent József (Zárda) templomban.
A főpásztor 18.00 órakor végzi a nagypénteki liturgiát a kalocsai Szent József (Zárda) templomban.
Nagyszombat:
Érsek úr 19.00 órakor kezdi a nagyszombati vigíliai szentmisét a kalocsai Szent József (Zárda) templomban.
Húsvétvasárnap:
A főpásztor délelőtt 10.00 órakor mutatja be a húsvéti ünnepi szentmisét a kalocsai Szent József (Zárda) templomban.

Kaposvári Egyházmegye:
Nagycsütörtök:
10.00 órakor Krizma szentelési mise,Kaposvár Székesegyház.
18 órakor szentmise az utolsó vacsora tiszteletére.
Nagypéntek:
18 órakor  nagypénteki liturgia.
Nagyszombat: (Nagyszombaton nem  püspök úr végzi a szentmisét)
Húsvétvasárnap:
10.30  Kaposvár székesegyház.
Húsvéthétfő:
9.00 és 10.30. Nagykanizsa Jézus Szíve templom.

Miskolci exarchatus:
Nagycsütörtök:
10 órakor Nagy Szent Bazil Liturgiája vecsernyével a Székesegyházban. Ezen a Szent Liturgián lesz az antimenzion szentelés és lábmosás szertartása is.
17 órakor a kínszenvedési evangéliumok szertartását végezzük
Nagypéntek:
7 órakor lesznek a királyi imaórák.
17 órai kezdettel végezzük a sírbatételi nagyvecsernyét.
20 órától kis esti zsolozsma lesz.
Nagyszombat:
7 órakor kezdődik az utrenye.
10.30 órakor pedig Nagy Szent Bazil Liturgiája vecsernyével. Ennek a Liturgiának keretében felnőttkeresztelést is végzünk.
23.30-kor kezdődik az éjféli zsolozsma, s éjfélkor a feltámadási szertartás, utána pászkaszentelés.
Húsvétvasárnap:
10 órai kezdettel püspöki Szent Liturgia lesz pászkaszenteléssel.

Pannonhalmi Főapátság:
Várszegi Asztrik főapát úr a húsvéti időszakban a következő szentmiséket mutatja be főcelebránsként a pannonhalmi bazilikában.
Nagycsütörtök:
10 óra szentmise krizmaszenteléssel; 18 óra szentmise az Utolsó Vacsora emlékezetére.
Nagyszombat:
21.30 Húsvéti Vigília feltámadási körmenettel.
Húsvétvasárnap:
10 óra ünnepi konventmise.

Pécsi Egyházmegye:
Nagycsütörtök:
10.00 órakor kezdődő Olajszentelési mise keretében kerül sor az Egyházmegye papsága ígéreteinek megújítására. A Pécsi Bazilikában tartandó ünnepi szentmisét dr. Udvardy György pécsi megyéspüspök celebrálja.
Az Utolsó Vacsora emlékére bemutatandó szentmise 18.00 órakor veszi kezdetét.
Nagypéntek:
Urunk szenvedésének ünnepén 18.00 órai kezdettel kerül sor a nagypénteki liturgia szertartására a Pécsi Székesegyházba.
Nagyszombat:
A Húsvéti Vigília szertartása 20.00 órakor kezdődik.
Húsvétvasárnap:
Urunk Feltámadásának ünnepén délelőtt 11.00 órai kezdettel mutat be ünnepi szentmisét Püspök atya a Pécsi Bazilikában.

Szeged-Csanádi Egyházmegye:
Nagycsütörtök:
10.00 Olajszentelési püspöki szentmise az egyházmegye papságának részvételével (a krizma, a keresztelendők és a betegek olajának megáldása illetve a papi ígéretek megújítása).
18.00 Az utolsó vacsora emlékmiséje.
22.00 óráig virrasztás a Mária-kápolnában.
Nagypéntek:
Egész nap gyónási lehetőség a Dómban.
9.00 Énekes zsolozsma.
16.00 Keresztút a szeminárium növendékeinek vezetésével.
17.00 Nagypénteki szertartás, passió.
20.00 óráig virrasztás a Szentsírnál.
Nagyszombat:
9.00 Énekes zsolozsma.
20.00 Húsvéti vigíliai szertartás (Húsvéti Gyertya meggyújtása, igeliturgia, a keresztségi fogadalmak megújítása, az Eukarisztia liturgiája) majd körmenet a Dóm téren.
Húsvétvasárnap:
Szentmisék: 8.30, 10.00, 11.30 és 18.00 órakor .
10.00 Ünnepi püspöki szentmise .
Húsvéthétfő:
Szentmisék 10.00 és 18.00 órakor.

Székesfehérvári Egyházmegye:
Nagycsütörtök:
A Székesegyházban 10 órakor kezdődik a hagyományos olajszentelési szentmise, melyen egyházmegyénk minden papja részt vesz és ünnepélyesen megújítja papi ígéreteit.
A Székesegyházban 18 órakor Spányi Antal püspök tart szentmisét az utolsó vacsora emlékére, amelyen a lábmosás szertartását is a megyésfőpásztor tartja.
Nagypéntek:
A Palotavárosi Kálváriánál 15 órakor kezdődik Spányi Antal püspök vezetésével a város papjainak és híveinek közös keresztútja.
A Székesegyházban 18 órai kezdettel Spányi Antal püspök tartja a nagypénteki szertartást.
Nagyszombat:
A Székesegyházban 20 órakor kezdődik a nagyszombati feltámadási szertartás és szentmise, melyet Spányi Antal megyés püspök celebrál. A szentmise a hagyományos húsvéti körmenettel fejeződik be.
Húsvétvasárnap:
A Székesegyházban 10.30-kor a megyésfőpásztor tart szentmisét Urunk feltámadásának ünnepén.

Szombathelyi Egyházmegye:
Nagycsütörtök:
10.00 Nagycsütörtöki olajszentelési szentmise; 18.00 Püspöki mise az utolsó vacsora emlékére.
Nagypéntek:
8.00 Olvasmányos imaóra és reggeli dicséret; 15.00 Püspöki liturgia Urunk halálának emlékére.
Nagyszombat:
8.00 Olvasmányos imaóra és reggeli dicséret; 9.00 Húsvéti vigília.
Húsvétvasárnap:
10.00 Püspöki szentmise Urunk feltámadásának ünnepén.

Váci Egyházmegye:
Nagycsütörtök:
10.00 Olajszentelési szentmise (Székesegyház).
18.00 Szentmise az utolsó vacsora emlékére (Székesegyház).
Nagypéntek:
15.00 Keresztút a váci Kálvárián.
18.00 Nagypénteki szertartás, kereszthódolat, passió (Székesegyház).
Nagyszombat:
20.30 Húsvét vigíliája  (Székesegyház).
Húsvétvasárnap:
10.00 Szentmise, körmenet (Székesegyház).

Veszprémi Főegyházmegye:
Márfi Gyula érsek atya az alábbi időpontokban tart szentmiséket a Szent Mihály Bazilikában.
Nagycsütörtök:
10:00 órakor krizma mise, 19:00 szentmise, utolsó vacsorára való emlékezés 22:00 óráig
virrasztás.
Nagypéntek:
15:00 keresztúti ájtatosság, 19:00 passió, csonka szentmise, Szent Sír nyitása.
Nagyszombat:
19:00 órakor kezdődik a vigília szertartása, katekumenek keresztelése, a szentmise után
kb.20:30-kor körmenet és ételszentelés.
Húsvétvasárnap:
Szentmise: 10:30-kor érseki asszisztenciás.
Napi evangelium
Aki nincs ellenünk, velünk van.
  Mk 9,38-40

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKEA nap szentje

Szent Rita
 
A nap 
szentje
 
SZENT RITA Olaszországban, az umbriai kis hegyi faluban Rocca Porenában született 1380-ban. Szülei jómódú, tekintélyes emberek voltak. Gyermeküket taníttatni akarták, de a kisgyermek Rita másra vágyott. Az evangélium alapján a szegényebb életet kívánta, fontos volt számára az imádság és a szeretet különböző gyakorlatai.Legyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum