English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Püspökök
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Családjaink.hu
Eucharisztikus Kongresszus
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben

Beiktatták a Hajdúdorogi Metropólia vezetőjét
2015. június 15., hétfő 09:31

Ünnepi vecsernyét követően beiktatták tisztségébe a Ferenc pápa által megalapított görögkatolikus Hajdúdorogi Metropólia vezetőjét, Kocsis Fülöp érsek-metropolitát június 12-én, pénteken Debrecenben - tájékoztat a metropólia és az MTI.

Az Attila téri görögkatolikus székesegyházban tartott vecsernye után Alberto Bottari de Castello, Magyarország apostoli nunciusa ismertette azt a három, latin nyelvű pápai bullát, amelyben Ferenc pápa a Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház megalapításáról, a metrolópia székhelyéről, illetve a metropólia első érsek-metropolitájának személyéről rendelkezett.

A püspöki beiktatáson részt vett Erdő Péter bíboros, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke, Ternyák Csaba egri érsek, Ihor Vozniak lembergi görögkatolikus metropolita, Keresztes Szilárd nyugalmazott püspök, Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi püspök, Djura Dľudľar kőrösi apostoli exarcha, Hlib Lonchyna londoni görögkatolikus exarcha, Milan Šašik munkácsi görögkatolikus püspök, Udvardy György pécsi püspök, Varga Lajos váci segédpüspök, Vasile Bizău máramarosi görögkatolikus püspök és Orosz Atanáz miskolci görögkatolikus püspök és a testvéregyházak több püspöke. A magyar kormányt Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár, illetve Simicskó István államtitkár képviselte. Jelen volt Debrecen és Hajdúdorog polgármestere is.

Alberto Bottari de Castello a pápai bullák ismertetése előtt tartott olasz nyelvű köszöntőjében emlékeztetett arra, hogy Leonardo Sandri bíboros, a Keleti Egyházak Kongregációjának prefektusa március 23-án Hajdúdorogon kihirdette a Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház megalapítását, amit mindenki nagy örömmel fogadott.

Elérkezett a hivatalos pillanat, amikor ezt megerősítjük, itt a hivatalos bulla az alapításról - mondta a nuncius, megemlítve: a Szentatya meghallotta híveinek kívánságát, s meggyőződött, hogy a magyarországi görögkatolikus egyház eljutott arra szintre, hogy sajátjogú egyházzá váljon.

Ezt követően a pápai nuncius felolvasta a latin nyelvű bullákat. Ismertette egyebek között, hogy a pápa a Hajdúdorogi Metropólia székhelyéül Debrecent jelölte ki, a metropóliához három egyházmegye - a hajdúdorogi, a miskolci és a nyíregyházi tartozik.

Erdő Péter a római katolikusok nevében igazi örömnek nevezte a három egyházmegyét tömörítő metropólia megalakulását.

A bíboros arról is beszélt, hogy a magyar görögkatolikus egyház elnevezésében minden szónak jelentése van: katolikus, tehát része a katolikus egyház teljes közösségének, görög, tehát az összes Magyarországon élő bizánci rítusú hívő egyháza, és magyar, tehát az összes magyar felekezettel összefogva járul hozzá hazánk előrehaladásához.

Bosák Nándor püspök a debrecen-nyíregyházi római katolikus egyházmegye, Fekete Károly tiszántúli református püspök egyházkerülete és a Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöke nevében köszöntötte az új érsek-metropolitát.

Mindkét püspök a Debrecenben, "a sokszínű városban" való együttműködésre, a felekezetek közötti kapcsolatok erősítésére hívta fel az új főpásztor figyelmét.

"Találjunk egységet" - mondta Kocsis Fülöp első érseki beszédében. Találjunk egységet teológiában, liturgiában, az egyházban, találjunk egységet őseinkkel, honfitársainkkal, egymással, a Magyarországon élő felekezetekkel - sorolta.

A metropólia megalakítását "az egész magyar görögkatolikusság, az egész magyar katolikusság, az egész magyar nemzet" nagy örömének nevezte.

"Ha hiszünk abban, hogy a mai esemény Isten akarata szerint van - és miért ne hinnénk ebben -, ki kell fürkészni, meg kell találni mi a célja Istenek ezzel a nagy ajándékkal" - mondta Kocsis Fülöp.

A ránk bízott nagy feladatot teljesíteni kell, mert az nem lehet, hogy "Isten igéje meghiúsuljon" - tette hozzá.

A metropólia a tricentenárium ajándéka, hálás szívvel örvendezünk ennek - utalt az érsek-metropolita arra, hogy ebben az évben ünneplik a katolikus egyház Debrecenbe való visszatérésnek 300. évfordulóját.

Kocsis Fülöp azzal kapcsolatban, hogy a debreceni önkormányzat és a kormány anyagilag is támogatja a metropólia székhelyének kialakítását, úgy fogalmazott: "a történelem eszközként használta fel Debrecen volt és jelenlegi polgármesterét, a miniszterelnököt és a kormányt, hogy gazdagítsanak bennünket".

Ugyanakkor figyelmeztette papjait, hogy a gazdagodás félre ne vezesse őket, "a lelki gazdagság hiteles útja a szegénységen át vezet". Bármit kapunk, nekünk szolgálni kell - tette hozzá kiemelve, hogy a rászorulók támogatásában továbbra is részt vállalnak, e nélkül hiteltelenek lennének. Híveit arra kérte, hogy együtt valósítsák meg terveiket.

A beiktatási szertartásra zsúfolásig megtelt a debreceni Attila téri székesegyház, több százan a templom mellett felállított kivetítőn követték nyomon az eseményeket.

A beiktatási folyamat szombaton Miskolcon, illetve Nyíregyházán folytatódik, ahol beiktatják tisztségébe Orosz Atanázt, a miskolci egyházmegye püspökét és a nyíregyházi egyházmegye ideiglenes apostoli kormányzóját. Utóbbi tisztséget addig tölti be, amíg a pápa nem nevezi ki az új püspököt.

A Hajdúdorogi Egyházmegyét 1912. május 6-án alapította Ferenc József király, amelyet ugyanazon év június 8-án kanonizált X. Piusz pápa Christifideles Graeci kezdetű bullájával.

Ferenc pápa 2015. március 19-én a Magyarországon élő bizánci rítusú katolikus (más néven: görögkatolikus) hívek számára megalapította Debrecen székhellyel a Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyházat. A Hajdúdorogi Egyházmegyét Metropolitai Egyház rangjára emelte, amit ismertebb terminussal Főegyházmegyének lehet nevezni. A Miskolci Apostoli Exarchátust egyházmegyei rangra emelte, és ugyanakkor létrehozta a Nyíregyházi Egyházmegyét is, amelyeket alárendelt a Hajdúdorogi Metropolitai Egyháznak. Ezzel a görögkatolikusok régi vágya teljesült.

Fotó: Szabó Sándor és MTI

Magyar Kurír


Napi evangelium
Ki bocsáthatja meg a bűnöket? Nemde egyedül Isten?
  Lk 5,17-26

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKELegyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum