English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Püspökök
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Családjaink.hu
Eucharisztikus Kongresszus
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben

Megjelent Ferenc pápa Laudato si´ kezdetű enciklikája
2015. június 18., csütörtök 15:40

Június 18-án mutatták be a Vatikánban Ferenc pápa Laudato si' - Áldott légy! kezdetű enciklikáját. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ezen alkalomból sajtótájékoztatót tartott, amelyen részt vett Veres András püspök, az MKPK Caritas in Veritate bizottságának elnöke, valamint Nobilis Márió, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola adjunktusa, Rohály Gábor a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület képviseletében.

2014 elején jelent meg a hír arról, hogy Ferenc pápa ökológiai témájú íráson kezdett dolgozni, amelyből enciklika is születhet. A Laudato si’ – Áldott légy! kezdetű dokumentum (alcíme: A közös otthon gondozása) – első szavaival Szent Ferenc híres Naphimnuszára utal – bemutatására ma, 2015. június 18-án került sor a Vatikánban.

Ezzel az enciklikával Ferenc pápa a mai világot élénken foglalkoztató ökológiai kérdéseket az egyházi tanítás első vonalába emelte. A kérdés tárgyalása ugyanakkor nem új keletű a Katolikus Egyházban, sőt szorosan együtt haladt az ökológia tudományának fejlődésével. VI. Pál pápa 1972-ben a kérdés alapos átgondolását tükröző üzenetet küldött a stockholmi konferenciára, az ENSZ első kimondottan környezetvédelmi témájú világrendezvényére. II. János Pál pápa 1987-es enciklikájában (Sollicitudo rei socialis) már külön szakaszt szentelt e kérdéskörnek, összefoglalva a teológiai kutatás addig elért eredményeit e témában. 1990-es béke világnapi üzenetét pedig teljes egészében a teremtésvédelem ügyének szenteli, és cselekvésre buzdít. XVI. Benedek pápa elődeihez hasonlóan nagy hangsúlyt fektetett a humánökológiára, amely szerint a környezeti kérdés helyzete szoros összefüggésben van azzal, hogy az ember hogyan tekint saját magára és az őt körülvevő világra. 2010-es béke világnapi üzenetében drámai hangú felhívást intézett az emberiséghez – de különösen a fejlett világhoz –, hogy vizsgálja felül egész életformáját.

Hazánk azon kevés országok egyike, amelynek Katolikus Püspöki Konferenciája már külön dokumentumot szentelt e kérdéskörnek. 2008-ban jelent meg a Felelősségünk a teremtett világért című körlevél, amely szakemberek bevonásával készült, és alaposan elemzi az Egyház tanítását az ember teremtett világgal kapcsolatos felelősségének kérdéséről.

A gyakorlati élet területén is több szép eredményről tudunk beszámolni. Egyre több plébánián újra bevezetésre került a hagyományos Termény-betakarítási ünnep (október első vasárnapja). Egyházi intézmények részvételével és a Kárpát-medencei Gyümölcsész Hálózat szakmai támogatásával indult el az őshonos gyümölcsfák újratelepítésére törekvő mozgalom, így pl. a Tündérkertek hálózata. A Katolikus Karitász rendszeresen részt vesz a jótállás lejárta előtti élelmiszerek megmentésében. Évente sok fiatal vesz részt a 72 óra kompromisszum nélkül mozgalom környezetvédelmi akcióiban. Sok érettségi előtt álló fiatal vesz részt a kötelező 50 óra keretében tereket, parkokat, temetőket díszítő munkában. 2011-ben megalakult a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület is, amely civil szervezeti oldalról törekszik arra, hogy növelje a magyar katolikus közösségek teremtésvédelmi elkötelezettségét. Közreműködésükkel több plébánián, egyházi intézményben indult meg ilyen irányú tevékenység. Szegeden, például pár éve a város katolikus plébániái közös Családi teremtésvédelmi napot tartottak. Assisi Szent Ferenc ünnepéhez közel eső napokban évente megrendezésre kerül a keresztény egyházak által közösen szervezett Teremtés hete.

Az enciklika megjelenése nyomán a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate Bizottsága idén november 25-ére konferenciát tervez a teremtés iránti keresztény felelősség témájáról szakértők bevonásával, mindazok megszólításával, akik az Egyháznak ezzel a tevékenységével együtt kívánnak működni.

Budapest, 2015. június 18.

Napi evangelium
Nyújtsd ki a kezedet!
  Mk 3,1-6

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKEA nap szentje

Szent Sebestyén vértanú
 
A nap 
szentje
 
Az Újszövetség mindent megújít. A régi szertartások helyébe állította Krisztus keresztáldozatát, és az ároni papság helyébe Krisztus örök főpapságából részesíti azokat, akiket az oltár szolgálatára lefoglalt. Ezeket helyezte a hívek élére, hogy jó példával előljárjanak és mint az újszövetség sáfárai az engedelmesség útjára tanítsanak.A nap szentje

Szent Fábián pápa, vértanú
 
A nap 
szentje
 
Jól csak a szíveddel látsz, tanítja a róka a Kis Herceget. Isten a szíveket vizsgálja, ismeri szándékainkat, erőnket és gyengeségünket. Bizalommal álljunk elé a mai napon is.A nap szentje

Boldog Özséb, pálos rendalapító
 
A nap 
szentje
 
Az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrend alapítója.Előkelő szülők gyermeke volt. Pappászentelése után nemsokára esztergomi kanonok lett. 1246-ban lemondott méltóságáról és a pilisi erdőségben remetéskedett.Legyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum