English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Püspökök
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Családjaink.hu
Eucharisztikus Kongresszus
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben

Ünnepel a Nyíregyházi Egyházmegye – Püspökké szentelték Szocska A. Ábelt
2018. május 11., péntek 11:01

Május 10-én Szocska A. Ábel bazilita szerzetest, a Nyíregyházi Egyházmegye apostoli kormányzóját püspökké szentelte Kocsis Fülöp metropolita, Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök és Cyril Vaszil’ érsek, a Keleti Egyházak Kongregációjának titkára.


Május 10-én Szocska A. Ábel bazilita szerzetest, a Nyíregyházi Egyházmegye apostoli kormányzóját püspökké szentelte Kocsis Fülöp metropolita, Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök és Cyril Vaszil’ érsek, a Keleti Egyházak Kongregációjának titkára.

Negyvenhárom éve annak, hogy Nyíregyházán püspököt szenteltek. 1975. február 8-án egyszerre két püspököt is: délelőtt Timkó Imrét, délután Keresztes Szilárdot. Ma, 2018. május 10-én Szocska A. Ábel bazilita szerzetest, a Nyíregyházi Egyházmegye apostoli kormányzóját szentelte püspökké Kocsis Fülöp metropolita, Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök és Cyril Vaszil’ érsek, a Keleti Egyházak Kongregációjának titkára. A szertartáson Erdő Péter bíboros, metropoliták, érsekek, püspökök és papok mintegy kétszázan vettek részt.

Felbolydult Nyíregyháza belvárosa. Olyan történés szemtanúi lettek a görögkatolikus Nyíregyházi Egyházmegyében, mely megalapítása (2015) óta nem történt, s várhatóan csak több évtized múlva ismétlődik meg. 150 évvel ezelőtt Hajdúdorogon volt az első alkalom, amikor a Kárpát-medence magyar ajkú görögkatolikusai összegyűltek azzal az elhatározással, hogy az addig egyházi szláv nyelvű liturgia helyett magyar nyelven imádkozhassák a Szent Liturgia szövegét, és saját egyházmegyét állíthassanak fel. Azóta metropolitai egyházzá vált a magyar Görögkatolikus Egyház három egyházmegyével: a mai naptól fogva pedig három betöltött püspöki székkel. Ahogyan Szocska Ábel immár beiktatott nyíregyházi megyéspüspökként beszédében elmondta: „Őseink fáradozásai nem voltak hiábavalók, mert munkájuk gyümölcse napjainkra beérett, többszörös termést hozva.”

Ferenc pápa 2015. március 20-án megalapította a Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyházat, amely a hajdani Hajdúdorogi Egyházmegyéből és a Miskolci Exarchátusból jött létre. Ugyanakkor a Metropolitai Egyház tagjaként Nyíregyháza székhellyel, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatási területével megegyezően, megalapította a Nyíregyházi Egyházmegyét.


A hosszú püspökszentelési szertartást két részben – Máriapócson és Nyíregyházán – tartották. Szerdán estére, az alkonyati istentiszteletre gyalogosan érkezett Nyíregyházáról Máriapócsra a szentelendő jelölt, aki nemcsak zarándoklattal, hanem négynapos lelkigyakorlat segítségével készült fel lélekben erre a kegyelmi pillanatra. A vecsernyén maga Ábel atya tett szolgálatot.

A másnapi, Urunk mennybemenetelének ünnepe előtti estén – lítiás ünnep lévén – kenyeret, búzát, bort és olajat áldottak meg, majd kezdetét vette a hitvallások szertartása Kocsis Fülöp hajdúdorogi metropolita, Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye püspöke és Milan Šašik munkácsi püspök vezetésével. A ritkán hallható szertartásnak tanúja volt a magyar görögkatolikus metropolitán kívül a lengyel Eugenio Popowicz metropolita (Warsawa Prmsyl-i Főegyházmegye), az amerikai William Skurla metropolita (Pittsburghi Főegyházmegye), az Apostoli Nunciatúra, azaz a Szentszék Magyarországi Nagykövetségének ügyvivője, Germano Penemote és titkára, Depaula Flavio Silvio SDB, hat görögkatolikus püspök a világ minden tájáról: Kurt Burnette, a Passaic-i Egyházmegye püspöke (USA), a lengyel Włodzimierz Juszczak püspök a Wrocławsko-Gdańsk-i Egyházmegyéből, Irynej Bilyk ukrán görögkatolikus püspök, a Santa Maria Maggiore-bazilika kanonokja Rómából, Nil Lushchak püspök a Munkácsi Egyházmegyéből, Hlib Lonchyna a Londoni Egyházmegye püspöke, és az athéni püspök, Dimitrios Salachas, valamint Palánki Ferenc, a római katolikus Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspöke.


A papok közül Mosolygó Béla kancellár és Adaus V. Illés OSBM a szentelő püspökök elé vezették Szocska Ábelt, háromszor mutatták be őt ezekkel a szavakkal: „Bemutatjuk a püspökké megválasztott és megerősítést nyert istenszerető Ábel szerzetespapot, hogy felszenteljék az istenóvta Nyíregyháza város püspökévé.” A püspökök mindhárom alkalommal kérdéseket tettek fel a jelöltnek hitéről. S ő háromszor vallotta meg a hitigazságokat.

A püspök lábai alatt fekvő szőnyegen egy hímzett sas látható, amely a keresztény erények közül a hitet, a bátorságot és a szemlélődő életet jelképezi.

Május 10-én 10 órától folytatódott a szentelés szertartása. A sétálóutca végén a Püspöki Hivatalból a Szent Miklós-székesegyházig vezető mintegy ötven méteren húsz percen keresztül vonult a közel kétszáz főből: érsekekből, metropolitákból, püspökökből, papokból és az asszisztenciából álló egyházi szolgálattevők sora a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola tanulóinak sorfala között.

Germano Penemote, az Apostoli Nunciatúra ügyvezetője bemutatta és felolvasta Ferenc pápa bulláját. „Szemünket Krisztus drágalátos és életadó keresztjére emeljük, mely által a halál helyett élet, a romlás helyett romolhatatlanság, a dicstelenség helyett dicsőség fakad, és amelynek legfőbb bölcsessége által a világ bölcsességének kérdése és az oktalanság gőgje meghiúsul” – kezdődött a pápai bulla, melyben Szocska Ábelt, a Nyíregyházi Egyházmegye eddigi apostoli kormányzóját, meghallgatva a Keleti Egyházak Kongregációja prefektusi tanácsát a Nyíregyházi Egyházmegye püspökének nevezte ki, megadva a keleti egyházak kánonjának törvénye szerinti jogokat.

Az élő adásban is közvetített Szent Liturgiának az első harmadában, a liturgia szerves részeként, kezdődött a tulajdonképpeni szentelés. Rangidős áldozópapok a szentélyig kísérték Ábel atyát, ahonnan a szentélyben koncelebráló püspökök vezették tovább: háromszor az oltár körül. Mindháromszor csókkal érintette az oltár négy sarkát, jelezve, hogy szolgálata szorosan ide kötődik. Majd letérdelt előtte, ráhajtotta élére homlokát. Omofort terítettek fejére, melyre a három szentelő püspök: Kocsis Fülöp metropolita, Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök és Cyril Vaszil’ érsek, a Keleti Egyházak Kongregációjának titkára egyszerre helyezte egyik kezét. Másik kezükkel a szentelendő feje fölé evangéliumos könyvet tartottak, s így mondták el a szentelési imát. A többi püspök az apostoli folytonosság jeleként egymás vállára helyezték jobb kezüket egészen az oltárig, a szentelendőig.

Miután méltónak találtatott, Szocska Ábelt püspöki öltözettel ruházta fel Kocsis Fülöp metropolita. Szakkoszt, omofort, panágiát és koronát és pásztorbotot kapott a fennhangon énekelt axiosz, azaz méltó akklamáció kíséretében.

Az ezután következő homíliát Kocsis Fülöp metropolita tartotta, aki gondolatait a mai ünnepre, Urunk mennybemenetelére utaló zsoltárvers köré építette: „Emelkedj föl az egekbe, Isten, és a Te dicsőséged az egész földön!” Tanításában arra hívta fel a figyelmet, hogy a tanítványokkal együtt ismerjük fel, hogy Krisztus mennybemenetele „nem távozó emelkedés. Ha az atyával van, akkor velük is van. Mert ők hittek Jézus ígéretében, hogy nem hagyja el őket, velük lesz a világ végezetéig. […] Hittel és bizalommal vártak Jeruzsálemben, amíg be nem teljesedik az Atya ígérete, amit Jézus továbbított nekik: »...amikor leszáll rátok a Szentlélek, erőben részesültök, és tanúságot tesztek majd rólam Jeruzsálemben, meg egész Júdeában és Szamariában, sőt egészen a föld végső határáig«.”

„Ábel atya tehát az Úr Jézus mennybemenetelének ünnepén lép a püspöki trónra. Krisztussal együtt emelkedik ő is.” Ha Krisztus el is tűnik szeme elől, ne keserítse el – biztatta az újszentelt püspököt a metropolita, hanem az apostolok útján járva még inkább erősödjön meg az örömben, hogy Krisztus nem hagyja el. „Az ő örömben való megerősödése, az ő Krisztussal való együtt emelkedése hozhatja meg az egyházmegye papjainak és híveinek is az emelkedést. Krisztussal együtt emelkedik.” De a látványos emelkedés nem feltétlenül jár belső emelkedéssel. „Érdemes elszakadni a látványtól, a látványosság keresésétől. Keleti egyházunknak, bár igen sok gyönyörű eleme van, az igazi gazdagsága belül van, sokszor láthatatlanul” – fogalmazott a szónok.

„Köszönjük a mennybe emelkedő Istenünknek, hogy éppen Ábel atyát ajándékozta nekünk, akit leginkább szerénységéről, belső gazdagságáról ismerünk. Aki maga is szereti az Egyház szépségét, de tudva azt, hogy ez csak az aranyszegély, amely csupán jelzi a belső gazdagságot.”

A szerdai szertartáshoz képest még huszonnyolc érsek, püspök, metropolita tette tiszteletét csütörtökön, köztük Erdő Péter bíboros és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) érsekei, püspökei, Hortobágyi Cirill pannonhalmi főapát, London, Pozsony, Párma, Nagyvárad, Eperjes püspökei.

A liturgia végén, a főpapi ima után a metropolita a püspöki trónhoz vezette az újszentelt püspököt, ahol pásztorbotot adott a kezébe: a kormányzás jelképét. Erdő Péter bíboros, prímás imája következett, majd Udvardy György pécsi megyéspüspök, az MKPK alelnöke mondott köszöntőt Veres András győri megyéspüspök, az MKPK elnökének és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia képviseletében.

Beiktatása után Szocska Ábel köszöntője és programja hangzott el. Háláját fejezte ki mindazoknak, akik eljöttek és kísérték eddig útján, támogatták őt. Programját – a felelősség súlyát érezve – evangéliumi idézetekkel fejezte ki. Márk evangéliumában Jézus azt mondja, „ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája”. És Lukácsnál: „A legnagyobb legyen olyan, mintha a legkisebb volna, az elöljáró pedig mintha szolga volna. Mert ki nagyobb, aki az asztalnál ül, vagy aki felszolgál? Nyilván az, aki az asztalnál ül. Én mégis úgy vagyok köztetek, mintha a szolgátok volnék.” „Én is ezt szeretném tenni: szolgálni köztetek – hangzottak a felszentelt püspök szavai. – Ha ezt meg tudom valósítani, akkor minden egyéb rám bízott feladatot, legyen az egyházi vagy polgári, helyesen fogok tudni végezni.”

Majd megnevezte püspöki munkáját segítő közvetlen munkatársait:
Nagy Szent Bazil Rend vezetése: Adaus V. Illés OSBM
Pasztorális referens: Szabó Tamás
Főhelynök: Papp Tibor
Ökonómus: Grunda János
Kancellár: Polgári László

Az elhangzott beszédek után a Nyíregyházi Egyházmegye papjai – liturgikus jelentőségű cselekedetként – békecsókkal köszöntötték új püspöküket, elfogadva őt elöljárójuknak. Legvégül a templom udvarán a hívek közé lépve főpásztorként köszöntötte nyáját.

Forrás: Polyákné Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

Fotó: Zadubenszki Norbert

Magyar Kurír


Napi evangelium
Ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája!
  Mk 10,32-45

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKELegyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum