English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Püspökök
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Családjaink.hu
Eucharisztikus Kongresszus
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben

Pro Ecclesia Hungariae-díjat kapott Németh Emma szociális testvér, szerzetes
2018. június 5., kedd 15:41

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Pro Ecclesia Hungariae-díjat adományozott Dr. Németh Emma SSS szerzetesnek, a MKPK gazdasági főtanácsadójának. A kitüntetést a testület nevében a konferencia elnöke, Veres András győri megyéspüspök adta át június 5-én Budapesten. A díjjal a püspöki konferencia köszönetét fejezi ki azért a több mint két évtizedes munkáért, amellyel a Konferencia és az egész magyar egyház gazdasági tevékenységét szolgálta.

Németh Emma 1956-ban születet Sárváron. A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem ipar tervező-elemző szakán közgazdász képesítést kapott, majd posztgraduális képzésben szervezést, vezetést, ellenőrzést tanult. Másoddiplomáját szakközgazdász szakon szerezte és 1985-ben közgazdaságtanból doktorált.

1983. október 25-én jelentkezett az illegalitásban működő Szociális Testvérek Társaságába, majd 1984 Pünkösdjén kezdte el a noviciátust. Első fogadalmát 1988 Pünkösdjén tette, jelmondatául a következőt választotta: „Színed előtt Uram, mindörökké!”. 1991-ben tett örökfogadalmat.

1982-től az APEH Vas-megyei Igazgatóság (Adóhivatal) főrevizori, majd 1991-től a Vas megyei Kárrendezési Hivatal hivatalvezető helyettesi feladatait látta el. 1990 és 1994 között Szombathely Város Önkormányzati képviselője, illetve a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke. Eközben a POTE Szombathelyi Egészségügyi Főiskola adjunktusa. 1996-tól egy évig a Veszprémi Hittudományi Főiskolán közgazdaságtant tanít. 1995-től a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkárságának számvevője, majd 1998-tól gazdasági főtanácsadója és felsőoktatási referense. A Magyar Katolikus Rádió Felügyelő Bizottságának tagja, valamint az MKPK Caritas in Veritate Bizottsága tanácsadó testületének tagja.

1997-ben a Szociális Testvérek Társaságának káptalani küldötte, amely pozíciót még háromszor láthatja el (2003, 2009, 2015). 2000-től a Társaság gazdasági bizottságának tagja. 2004. és 2012. között a Szociális Testvérek Társaságának kerületi (tartományi) tanácstagja, majd 2012-től kerületi elöljáró helyettese.
Salkaházi Sára 2006. szeptember 17-i boldoggá avatási ügyének viceposztulátora, valamint az Salkaházi Sára Alapítvány kuratóriumának képviselője.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkárságának gazdasági főtanácsadójaként szenvedélyes buzgósággal és vitathatatlan szakértelemmel segíti az egyházak, szerzetesrendek, egyházi intézmények munkáját. A püspöki konferencia megbízásából számos jogszabálytervezet véleményezését végezte. Szaktudását, képességét a bonyolultabb kérdések áttekintésében az egyház-finanszírozással kapcsolatos munkákban is kamatoztatja, részvétele meghatározó az egyházi szociális és köznevelési intézmények egyenlegrendezésével kapcsolatos kormányzati egyeztetéseken. Oktatói tevékenysége mellett szakértőként dolgozott a szentszéki–magyar vegyesbizottságban, valamint az egyházi oktatás-finanszírozás rendszerének kimunkálásában is.

Intuíció, szakmai tudás, igazságérzet, nyíltság, gyakorlati érzék, sajátos humorérzék kísérik egyházi és civil (társadalmi) kapcsolatait. Az Úristen szeretete mellett magáénak érzi és tekinti az Isten által teremtett világ szeretetét, a Szentlélekre való nyitottságot, a társadalom és közjó megvalósításában „itt és most” történő részvétel felelősségét.

MKPK Sajtószolgálat
Napi evangelium
A Szentlélek abban az órában megtanít majd titeket, hogy mit kell mondanotok.
  Lk 12,8-12

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKEA nap szentje

Szent Hedvig szerzetesnő
 
A nap 
szentje
 
1174-ben született Andechs várában (Bajorország). Nagynénje volt Árpád-házi Szent Erzsébetnek. Ő is a Felebaráti szeretet mintaképe volt. Henrik sziléziai herceg felesége lett és hét gyermeket hozott a világra. Élete tele volt szenvedésekkel: hazulról rossz hírek jöttek, saját sziléziai családjában is véres viszályok voltak. Ő azonban felismerte, hogy mit kell tenni: "Az ellentéteket ellentétekkel kell gyógyítani": a gyűlöletet szeretettel, a bűnt engeszteléssel. Kemény vezeklő életet élt tehát. Férje halála után a trebnitzi ciszterci nővérek kolostorában élt. 1242. október 15-én halt meg. Sírja az ottani rendi templomban van.A nap szentje

Alacoque Szent Margit Mária szűz
 
A nap 
szentje
 
Alacoque (ejtsd: Alakok) Szent Margit 1642-ben született Lauthecourban. Ifjúkora nehéz volt. A vizitációs nővérek Paray-le-Monial-i zárdájába lépett be. Ott kapta a misztikus kegyelmet, hogy Jézus Szívének tiszteletét terjessze. Legjelentősebb látomása 1675 Úrnapjának hetében volt: ebben megbízást kapott arra, hogy szorgalmazza Jézus Szíve ünnepének bevezetését. 1690. október 16-án halt meg.Legyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum