English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Püspökök
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Családjaink.hu
Eucharisztikus Kongresszus
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben

Ki a pápa?
2005. április 19., kedd 12:21

Róma püspöke, Jézus Krisztus földi helytartója, Szent Péter apostolfejedelem utóda, az egyetemes Egyház legfőbb papja, Nyugat pátriárkája, Itália prímása, a római egyháztartomány érseke és metropolitája, Vatikánváros államfője és Isten szolgáinak szolgája.

Az Egyházi Törvénykönyv A római pápa és a püspökök testülete című fejezetéből:


 Ahogyan az Úr rendelése szerint Szent Péter és a többi apostolok egyetlen testületet alkotnak, úgy kapcsolódnak egymáshoz Péter utóda, a római pápa és az apostolok utódai, a püspökök is.

 A püspökök testületének feje a római egyház püspöke, akiben jelen van az a tisztség, amelyet az Úr sajátosan Péternek adott meg, aki első az apostolok között; ez a tisztség utódaira is átszáll. Ez a püspök Krisztus helytartója és ezen a földön az egész egyház pásztora; tehát hivatalánál fogva a legfőbb, teljes, közvetlen és egyetemes rendes hatalma van az egyházban, és ezt a hatalmát mindig szabadon gyakorolhatja.

 (…)

 A római pápa hivatalánál fogva nem csupán az egész egyház felett rendelkezik hatalommal, hanem az összes egyházak és azok csoportjai fölött is legfőbb rendes hatalma van, mely egyszersmind erősíti és védelmezi azt a saját, rendes és közvetlen hatalmat, mellyel a rájuk bízott részegyházban a püspökök rendelkeznek.

A római pápát az egyház legfőbb pásztori tisztségének gyakorlása során a többi püspökkel, sőt az egész egyházzal is mindig közösség fűzi egybe; joga van azonban az egyház szükségleteinek megfelelően meghatározni azt az akár személyes, akár testületi módot, ahogyan ezt a feladatot gyakorolja.

A római pápa ítélete vagy határozata ellen nincs sem fellebbezés, sem felfolyamodás.

Feladatának gyakorlásában a római pápát segítik a püspökök, akik együttműködő tevékenységüket több módon fejtik ki. Ezek egyike a püspöki szinódus. Segítségére vannak továbbá a bíboros atyák, valamint más személyek és a kor szükségletei szerint különféle intézmények. Mindezek a személyek és intézmények az ő nevében és tekintélyével teljesítik a rájuk bízott feladatot az összes egyházak javára, a jogban meghatározott szabályok szerint.

(330-334. kánon)(Forrás: MKPK Sajtóiroda)


Napi evangelium
Mester, mi jót kell tennem, hogy eljussak az örök életre?
  Mt 19,16-22

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKEA nap szentje

Szent Bernát apát, egyháztanító
 
A nap 
szentje
 
Bernát 1090-ben született burgundiai nemes családból. Négy évvel anyja halála után belépett Citeaux (innen a ciszterci rend neve) reformkolostorába. Később 12 szerzetessel új kolostort alapít Clairvaux-ban. Életműve rohamosan fejlődött, úgyhogy haláláig nem kevesebb, mint 68 új kolostor létesült. De nemcsak a szerzetesi élet felvirágoztatása foglalkoztatta, hanem az egész Egyház gondjai is. Tanácsadója volt pápáknak, püspököknek és fejedelmeknek egyaránt. Lendületes, nagy hatású szónok volt. Lelki életét jellemzik saját szavai: ?Az istenszeretet mértéke a mérték nélküli szeretet.? A sok munka és önmegtagadás idő előtt felőrölték erejét. Meghalt 1153. augusztus 20-án.Legyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum