English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Püspökök
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Családjaink.hu
Eucharisztikus Kongresszus
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben

Vatikáni üzenet a buddhizmus ünnepére
2006. május 12., péntek 12:57

A Krisztus előtti VI. században alapított és Ázsiában igen elterjedt buddhizmus idén május 12-én tartja a Vesakh ünnepét, amikor a világvallás alapítója, Buddha születésére, megvilágosodására és halálára emlékeznek. Ebből az alkalomból Vallásközi Párbeszéd Pápai Tanácsának elnöke, Michael L. Fitzgerald érsek üzenetet intézett Buddha követőihez.

Kedves Buddhista Barátaim!

Ahogyan azt korábban is megtettem, szeretném ezt az alkalmat is kihasználni arra, hogy kifejezésre juttassam azokat a gondolataimat, amelyek e két közösség kapcsolatát erősítik. Ebben az évben az alapgondolatot XVI. Benedek pápa enciklikája adja, amely a világ össze katolikus hívéhez szól. Ez a levél Az Isten szeretet, latimul Deus caritas est, a szeretet természetét elemzi. Őszentsége meggyőződése, hogy ezt a kifejezést manapság rosszul értelmezzük, éppen ezért időszerű, hogy visszanyerje igazi értelmét. Így fénysugár lehet a mindennapi életben.

Benedek pápa kétféle szeretetet említ: az első az eros, vagyis a férfi és a nő közötti szeretet, amely saját, személyes örömforrását keresi; a második az agape, vagyis az a szeretet, amellyel a másik javát keressük, akkor is ha a másik nem mindig olyan, mint amilyennek szeretnénk. A keresztények szerint ez csak akkor lehetséges, ha ez a szeretet Istenre alapszik mint az emberi lét válasza Isten szeretetére. Tehát az Isten iránti és a felebarátok iránti szeretet szétválaszthatatlanok egymástól és egy parancsolatot alkotnak. “A szeretet szeretet által növekszik. A szeretet »isteni«, mert Istentől jön, és Istennel egyesít minket” (DCE, 18).

Mi, keresztények hisszük, hogy ennek a tökéletes szeretetnek – az agapénak – az alapja Jézus Krisztus, Isten Fia, aki emberré lett, és aki egész életében az Örömhírről beszélt, Isten szeretetéről szólt. Ennek a szeretetnek a csúcspontja az volt, amikor odaadta életét az egész emberiségért. Jézus az agape forrása, különösképpen, amikor önmagát az Eucharisztiában ajándékozza oda. Ennek nyomán a keresztények arra törekednek, hogy Jézust kövessék azáltal, hogy szeretik testvéreiket, mindenekelőtt a szegényeket és a szenvedőket.

A veletek folyatatott párbeszéd kapcsán láthattuk, hogy mekkora jelentőséget tulajdonítotok a felebaráti szeretetnek, az úgynevezett metta fogalomban, amely kifejezi azt a szeretetet, amely nem birtokol, hanem a másik felé odafordul. Ez a szeretet képes feláldozni saját érdekeit és javait az emberiség javára. A metta – a buddhista tanítás szerint – nem egy jóérzésre redukálódó gondolat, hanem a szeretet cselekedeteire irányul, mások és mindannyiunk szolgálatára. Éppen ezért egyetemes jóindulat. Ugyanakkor nem felejtkezhetünk el a másik erényről sem, amelyet karunnak neveztek, amely szeretetteljes együttérzés minden élőlénnyel szemben.

Ebben a világban, amelyben a szeretet szót már teljesen elcsépelték, kívánatos lenne, ha a buddhisták és a keresztények felfedeztetnék a világgal a szeretet igazi jelentését és gyökereit, tiszteletben tartva egymás hagyományait, de megosztva másokkal mindazt, amit ebből megértettek. Ez bátorságot is adhatna mindazoknak, akik e hagyományok követői, hogy együtt munkálkodva építeni tudjuk azokat a kapcsolatokat, amelyek az igazságra és a szeretetre épülnek, kölcsönös tisztelettel és együttműködésben a rászorultak felé.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok boldog ünnepeket a Vesakh alkalmából. Legyen ez az alkalom a buddhisták és a keresztények közti barátság megerősítésére szolgáló pillanat, amely az agape és a metta lelkületében telik el.

Ezzel a leküllettel kívánok Boldog Vesakhot!


Michael L. Fitzgerald
elnök(Forrás: MKPK Sajtóiroda)


Napi evangelium
Az Isten parancsait nem tartjátok meg, de az emberi hagyományokhoz ragaszkodtok.
  Mk 7,1-13

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKEA nap szentje

Boldog IX. Piusz pápa
 
A nap 
szentje
 
Nehéz időkben Isten szenteket küld Egyházának, akik bizalmukkal, erényeikkel mutatnak példát a rájuk bízottaknak, és ragyognak az utókor számára is. Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, hogy példaképekké lehessünk a mai korban.Legyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum