English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Püspökök
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Családjaink.hu
Eucharisztikus Kongresszus
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben

Az üres sír a győzelem és az igazság jele
2007. április 8., vasárnap 18:54

Húsvétvasárnap délelőtt fél 11-kor ünnepi szentmisét mutatott be Erdő Péter bíboros az esztergomi bazilikában. A bíboros szentbeszédének középpontjában az üres sír, a feltámadás örömhíre állt. „Akik Jézus szavát elfogadták, akik követték őt útján Jeruzsálem felé, ők érthették meg először, hogy az üres sír a győzelem és az igazság jele: Krisztus feltámadt.”

A feltámadás hajnala óta az „igazi nagy üzenet az, hogy Jézus Krisztus él. Egész életművén az üres sír a pecsét, a feltámadt Krisztus Isten győzelmét tanúsítja. A sír pedig úgy jelenik meg, mint egy mérföldkő azon az úton, amely az örök életbe vezet. (...) Tárjuk ki a szívünket a feltámadás örömhíre számára, lássuk meg benne a földi élet célját, hálás örömmel fogadjuk a hírt, hogy a halálon túl a mi életünk útja is Istenhez vezet.

Ezzel az örömmel tekintsük magunk és egymás életét! Tiszteljük minden emberben azt a személyt, akit Isten örök életre és boldogságra hívott! Értékeljük és szeressük családunk, népünk és egyházunk közösségét, amelyben gondolkodni, beszélni, hinni tanulunk, és adjuk tovább hitünk örömét az egész világnak, ahogyan az asszonyok tették a feltámadás hajnalán.” – zárta szentbeszédét Erdő Péter bíboros.

Az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük Erdő Péter bíboros szentbeszédét.

Kedves Testvérek!

1. Majdnem kétezer év óta őrzi az emberiség egy korahajnali esemény emlékét. Talányt jelentett ez a kortársak számára. Titokzatos híradás sokak számára mindmáig. Az egzegéták azon igyekeznek, hogy az üres sírról szóló történet irodalmi szerkezetét elemezzék. A teológusok a húsvéti misztérium érvényességét kutatják személyes életünk, a világmindenség története és az Egyház számára. Az apologéták a hit védelmében azt mutatják be, milyen reális valóság volt a húsvéti hit megvallása és milyen hatalmas következménye volt az Egyház történetére nézve. Hívők és nem hívők újra meg újra beleütköznek ennek a titokzatos eseménynek, az üres sír rejtélyének a titkába.
Szent Lukács evangélista Mátéhoz és Márkhoz hasonlóan Jézus feltámadásának elbeszélését az üres sír megdöbbentő látványával kezdi. Az asszonyok odaérnek, elhengerírve találják a követ a sírbolt bejáratától, és nem találják Jézus testét. Megzavarodnak, nem értik, hogy mi történt. Maga Isten üzeni meg nekik a ragyogó ruhájú férfiak közvetítésével, hogy mi a jelentése annak, amit látnak. Krisztus feltámadt, ő maga az Élő. És emlékeztetik az asszonyokat arra, amit Jézus még Galileában mondott nekik, amikor megjövendölte feltámadását. A feltámadás öröme tehát az üres sír élményéből és abból a megértésből fakad, ami az angyali üzenet nyomán Jézus élete és szavai alapján fénylik fel az asszonyok lelkében. Ami most történik, már Galileában elkezdődött. A tanítással, a csodákkal, az ördögűzésekkel, a konfliktusokkal és a jövendölésekkel. Akik Jézus szavát elfogadták, akik követték őt útján Jeruzsálem felé, ők érthették meg először, hogy az üres sír a győzelem és az igazság jele: Krisztus feltámadt.

2. A feltámadás híre örömhír volt az asszonyok számára. Nem félelmetes hír, amit egy sírjából felkelő halott, vagy az ellenállhatatlan isteni erővel való találkozás jelenthet az embernek, hanem örömhír. Örömhír, mert ismerték Jézust, mert szerették őt, mert rádöbbentek, hogy a feltámadással Jézus egész művét és tanítását Isten maga igazolta. Ez az örömhír pedig küldetést jelent. Az asszonyok azonnal elviszik a hírt az apostoloknak. Péter pedig kifut a sírhoz. Komolyan vette az asszonyok tanúságát. Minden bizonnyal emlékezett is Jézus szavaira, amit korábban nem értettek meg a tanítványok. A kereszténység dilemmája éppen ezért a feltámadás hajnala óta nem az, hogy egy sírról vitatkozunk. Az igazi nagy üzenet az, hogy Jézus Krisztus él. Egész életművén az üres sír a pecsét, a feltámadt Krisztus Isten győzelmét tanúsítja. A sír pedig úgy jelenik meg, mint egy mérföldkő azon az úton, amely az örök életbe vezet. Ezért megérteni és szívünkbe fogadni Krisztus feltámadását azt jelenti, hogy megértjük Jézus egész üzenetét. Tárjuk ki a szívünket a feltámadás örömhíre számára, lássuk meg benne a földi élet célját, hálás örömmel fogadjuk a hírt, hogy a halálon túl a mi életünk útja is Istenhez vezet.

3. Ezzel az örömmel tekintsük magunk és egymás életét! Tiszteljük minden emberben azt a személyt, akit Isten örök életre és boldogságra hívott! Értékeljük és szeressük családunk, népünk és egyházunk közösségét, amelyben gondolkodni, beszélni, hinni tanulunk, és adjuk tovább hitünk örömét az egész világnak, ahogyan az asszonyok tették a feltámadás hajnalán! Ámen.

Magyar Kurír/katolikus.hu

Kép: Mudrák Attila
Napi evangelium
Ki bocsáthatja meg a bűnöket? Nemde egyedül Isten?
  Lk 5,17-26

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKELegyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum