English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Püspökök
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Családjaink.hu
Eucharisztikus Kongresszus
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben

Bibliás Új Évet Kívánok!
2008. január 15., kedd 12:49

Minden ember életében vannak olyan pillanatok és alkalmak, amikor a szokásosnál kicsit tudatosabban készít tervet a jövőre. Ebben az új esztendőben rendkívüli segítséget kapunk: a 2008. esztendő hazánkban a Biblia éve. A kereszténység „szokásos” életrendjébe hoz újdonságot az, hogy most kiemelten figyelünk arra a Szentírásra, ami mindig is elválaszthatatlan volt a keresztény élettől. A Szentírás az Isten szava, melynek csúcspontja Jézus Krisztus örömhíre, amihez mindig, minden körülmény között odafordulhatunk, helyesebben hagyhatjuk, hogy általa az Isten szóljon hozzánk.


A Biblia évében először is köszönetet, hálát kell adnunk a jóságos Istennek azért, mert a Szentírás szövegén keresztül is megmutatja számunkra szeretetét és azt, hogy ennek a szeretetnek a fényében találhatja meg az ember életének végső célját, illetve ezáltal válhat igazán boldoggá az ember földi élete is.

A Biblia éve az egész kereszténység ünnepe, az egyéni öröm a közösség örömében teljesedik be annak minden szintjén. Az Isten szavának közösségteremtő erejét tapasztalhatják meg mindazok, akik nemcsak információként kezelik a Biblia évének tényét, hanem a Biblia évéhez kapcsolódó közösségi programokon és összejöveteleken is aktívan részt vesznek.

A Biblia éve egyben a „keresztény dicsekvés” ideje. Amire mi keresztények büszkék lehetünk, és ami miatt igazi öröm tölthet el bennünket, az nem más, mint Jézus Krisztus megváltó műve. Az erőtlenségben megnyilvánuló erőről kell tehát tanúságot tennünk, mert ez a mi büszkeségünk, és a világ tele van kereső emberekkel. Olyanokkal, akik már megcsömörlöttek a világ nyújtotta hamis kincsektől és igazi értékekre, igazi boldogságra vágynak. Dicsekedjünk keresztény módon, Szent Pál missziós lelkületével: „élek én, de már nem én, hanem Krisztus él bennem. Amit pedig most a testben élek, azt az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem.” (Gal 2,20)

A Biblia éve az emberi kockázatvállalás ideje. Ahogyan más emberrel találkozni, beszélgetni, véleményt cserélni „kockázatos”, úgy az Isten szavával való találkozás is az. Minden találkozás alakít az emberen, megváltoztatja addigi elképzeléseit, hatással van rá. Az Isten szava ezt szeretettel teszi, senkire sem erőlteti rá magát, hanem megmutatva az igazi értéket, mindenkinek meghagyja a szabad választás lehetőségét. A világ szemszögéből a Szentírás a nehezebben járható utat mutatja, amely tele van áldozatokkal, lemondással. Pontosan ezek az áldozatvállalások és lemondások teszik lehetővé azt, hogy a másik ember boldogságában találjuk meg a magunk igazi boldogságát.

A Biblia éve az egység szolgálatában áll. Rajtunk, az egész Bibliát elfogadó katolikusokon kívül még sokan szent iratnak tekintik annak nagy részét. A közös ünneplés, hálaadás és tanúságtétel ideje ez az év azok részéről, akik Istennek ebben az ajándékában részesedtek. A zsidókkal és más keresztény egyházakkal való együtt ünneplés erősíti az összetartozás és a testvériség érzését és növekedését.
Az, hogy ebben az évben végig féláron vásárolhatunk bibliát*; nem azért van, mert a „bestsellerek bestsellere” elértéktelenedett vagy érvényét veszítette volna; ellenkezőleg, azért, hogy minél több emberhez eljusson a Szentírás, ne legyen fizikai (anyagi) akadálya az Isten szavával való találkozásnak. A célba csak az ér be, akinek nem csak tudomása van a célról, hanem először megteszi az első lépést, majd. Nem sajnálja a haladáshoz szükséges erőfeszítést, áldozatot sem...
A polgári új esztendő kezdetén minden első lépés előtt állónak és úton lévőnek tudatos, igazi értékkel bíró, Bibliás Új Évet Kívánok!

ifj. Gánicz Endre
(Görög Katolikus Szemle, 2008. január.)

*A Biblia évében a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat több bibliáját is ötven százalékos kedvezménnyel adja.
Napi evangelium
Az Isten parancsait nem tartjátok meg, de az emberi hagyományokhoz ragaszkodtok.
  Mk 7,1-13

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKEA nap szentje

Boldog IX. Piusz pápa
 
A nap 
szentje
 
Nehéz időkben Isten szenteket küld Egyházának, akik bizalmukkal, erényeikkel mutatnak példát a rájuk bízottaknak, és ragyognak az utókor számára is. Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, hogy példaképekké lehessünk a mai korban.Legyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum