English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Püspökök
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Családjaink.hu
Eucharisztikus Kongresszus
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben

Teljes búcsú nyerhető a lourdes-i Mária-jelenések 150. évfordulója alkalmából
2008. január 29., kedd 12:43

XVI. Benedek pápa számos főpásztor és világi hívő kérésének eleget téve teljes búcsút engedélyezett abból az alkalomból, hogy a Szűzanya 150 évvel ezelőtt megjelent Bernadette Soubirous-nak Lourdes mellett, a massabielle-i barlangban.


Az Apostoli Penitenciária a Szentatya döntéséről dekrétumot tett közzé.

A II. Vatikáni Zsinat Lumen gentium kezdetű dogmatikai konstitúciója hangsúlyozza a Boldogságos Szűz Mária és a Katolikus Egyház egymáshoz kapcsolódó küldetését: „Mária ugyanis oly benső helyet foglal el az üdvösség történetében, hogy a hit legfőbb titkait egyesíti és tükrözi magában; ezért dicsérete és tisztelete hatékonyan hívja Fiához, Fiának áldozatához és az Atya szeretetéhez a hívőket. Az Egyház viszont – mikor Krisztus dicsőségéért fárad – egyre hasonlóbbá lesz magasztos Előképéhez, mert folytonosan fejlődik a hitben, a reményben, a szeretetben, s mindenütt keresi és megteszi Isten akaratát” (65).

A hívek a lourdes-i kegyhelyen a kezdetektől fogva megértették, hogy Mária a Katolikus Egyház misztériuma révén szeretne hozzájárulni az emberek üdvösségéhez. Az idők során csodálatos események világítottak rá a Boldogságos Szűz és az Egyház közös működésére. Boldog IX. Piusz pápa 1854-ben hirdette ki a Szeplőtelen Fogantatás dogmáját, majd Mária 1858-ban jelent meg Bernadette Soubirous-nak, ezekkel a szavakkal: „Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás”. Azért, hogy a megemlékezés előre vigyen minket az életszentség útján, XVI. Benedek pápa a teljes búcsú ajándékát engedélyezte a következő feltételekkel:

A hívők mindnyájan és egyénileg, ha valóban megbánták bűneiket, és megfelelő módon megtisztultak a szentgyónás szentsége által, valamint szentáldozáshoz járultak és tisztelettel imádkoztak a Szentatya szándékára, bármely nap teljes búcsúban részesülhetnek, amely felajánlható engesztelésül a tisztítótűzben szenvedő lelkek javára is:

A) ha 2007. december 8-tól 2008. december 8-ig alázattal ellátogatnak a következő helyekre, lehetőség szerint az alábbi sorrendben:
1. Ahhoz a keresztelő kúthoz ahol Bernadettet megkeresztelték,
2. a Soubirous család „cachot”-nak nevezett házához,
3. a massabielle-i barlanghoz,
4. az akkori idősek otthonának kápolnájába, ahol Bernadette első áldozásban részesült,
és ezeken a helyeken kis időt eltöltve összeszedetten elmélkednek, amelyet a következő imádságokkal fejeznek be: Miatyánk, a Hitvallás bármelyik törvényes formája, jubileumi ima vagy más Mária-ima.

B) ha 2008. február 2-tól, Urunk bemutatásának ünnepétől 2008. február 11-ig, a lourdes-i Mária-jelenés liturgikus emléknapjáig, amely ebben az évben a jelenések 150. évfordulója, alázattal ellátogatnak a lourdes-i Szűzanya (templomban, imaházban, barlangban, vagy más illő helyen) nyilvános tiszteletre ünnepélyesen kiállított képéhez, és előtte imádságos tiszteletüket fejezik ki, vagy egy kis időt összeszedetten elmélkednek, és ezt a következő imádságok elmondásával fejezik be: Miatyánk, a Hitvallás bármelyik törvényes formája és valamely Mária-ima.

C) Az idősek, a betegek és mindazok, akik nem tudják otthonukat elhagyni a lakásukban, vagy ott, ahol tartózkodniuk kell, szintén teljes búcsút nyerhetnek, ha felismerik, hogy a bűnök mennyire visszataszítóak, és szándékukban áll, hogy amint lehetséges, eleget tesznek a három szokásos feltételnek 2008. február 2. és 11. között: szívből jövő vággyal lélekben ellátogatnak a fent megjelölt helyek egyikére, elimádkozzák a fent említett imákat és Mária által bizalommal Istennek ajánlják betegségeiket és gondjaikat. Ahhoz, hogy a hívek könnyebben részesülhessenek ezekben a mennyei kegyelmekben, a papok, akiknek megvan a megfelelő gyóntatási joghatóságuk, készségesen és nagylelkűen álljanak a hívek rendelkezésére, és ünnepélyesen vezessék azokat az imákat, melyek Isten Anyjához, a Szeplőtelen Szűzhöz szólnak.

Az ellenkező rendelkezések hatályukat vesztik.


James Francis Stafford
bíboros, főpenitenciárius

Gianfranco Girotti OFMConv
címzetes érsek, kormányzó
Napi evangelium
Menjetek, és hirdessétek, hogy közel van a mennyek országa!
  Mt 10,7-15

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKELegyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum