English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Csaladjaink.hu
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Virtuális Plébánia
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben


Témák mutatója

A Katekézis Általános Direktóriuma című dokumentumhoz


A számok a Direktórium számozott szakaszaira utalnak, ahol a téma előfordul. A vastagon szedett számok kifejezetten a témáról szólnak. A számok után a vö. a rokon témákra utal.

alkalmazkodás: 7, 10, 109, 112, 119, 133, 134, 143, 156, 166-170, 185, 200, 202, 283 (vö. címzettek, inkulturáció, élethelyzet)

állandó katekézis: 51, 69-70, 71-72, 82, 232, 235. (vö. beavató katekézis)

apologetika: 110.(vö. hit megismerése, tudományok)

apostolkodás: 30, 176, 185, 231, 232, 261(vö. evangelizáció, keresztény elkötelezettség, misszió, új evangelizáció)

apostolok: 43, 65, 96, 105, 121, 127, 153, 158 (vö. Pápa, püspök)

aszkézis: (vö. bűnbánat)

átadás: 8, 30, 42-44, 46, 78, 79, 87, 96, 98, 105, 107, 111, 120, 122, 128, 132, 134, 138, 148, 149, 172, 191, 207, 217, 221-223, 230, 235, 236, 240, 241, 270 (vö. hagyomány, igehirdetés)

ateizmus: 22l (vö. vallási közömbösség, nem hívők, szekularizáció, élethelyzet)

Atya: 15, 25, 32, 36-37, 43, 54, 56, 70, 81, 82, 84-87, 89, 94, 98-100, 102, 106, 111, 115, 122, 129, 130, 132, 137, 140-143, 154, 189, 255, 288, 290 (vö. Isten, Szentháromság)

audiovizuális eszközök: 160, 266, 283 (vö. kommunikáció,, tömegtájékoztató eszközök )

babona: 192, 195.

beavató katekézis: 67-69, 72, 82, 89, (vö. állandó katekézis,, katekézis növendékei, katekumenátus, katekumenok keresztény beavatás)

bérmálás: 65, 91, 181, 231, 232 (vö. Eucharisztia, keresztény beavatás, keresztség, szentségek )

Biblia: 149, 151, 154, 188 (vö. Isten szava, Szentírás)

biblikus katekézis 89, 108, 117, 118, 128 (vö. Forme di catechesi, Isten szava, Scrittura)

boldogságok: 85, 103, 115, 117, 228. (vö. Isten országa, keresztény lelkiség, keresztény élet )

Boldogságos Szűz Mária: 55, 78, 154, 196, 291 (vö. Egyház, Jézus Krisztus)

bűn: 16, 30, 37, 101, 102, 116, 117, 204 (vö. erkölcs, megtérés, Tízparancsolat)

bűnbánat: 30, 37, 101, 102, 232 (vö. bűn, erkölcs, megtérés, szentségek)

család: 6, 18, 19, 37, 44, 51, 55, 60, 71, 76, 79, 94, 106, 158, 178- 180, 186, 188, 189, 207, 211, 226-227, 253, 255, 257, 273, 279 (vö. szülők, házasság )

csoport: 7, 50, 159, 184, 220, 221, 233, 244, 245, 247, 267 (vö. egyesületek és mozgalmak, közösség, módszer )

csorbítatlan üzenet: 42, 43, 46, 91, 97, 111-113, 114, 115, 175, 243 (vö. hiteles üzenet, üzenet)

direktórium: 1, 7- 13, 62, 87, 120, 134, 140, 197, 213, 282, 283, 284, 287 (vö. egyházmegyei kateketikai terv, munkaeszköz [szerszám])

egyesületek és mozgalmak: 253, 261, 262 ( vö. közösség, csoportok, laikusok, módszer)

Egyház szociális tanítása: 17, 30, 71, 133, 175, 285 (vö. üzenet)

Egyház története: 30, 35, 108, 130, 148, 222, 240

Egyház: 15-19, 21-25, 27, 28, 30, 32-33, 42-45, 46-51, 53, 55, 58-60, 62-64, 66, 71, 77-79, 81-83, 85-86, 90-91, 94-95, 97, 100, 102, 103, 105, 108, 109, 115, 119, 127-129, 131, 141, 148, 154, 159-161, 167-170, 197, 199, 216-221, 228-232, 236, 253-257, 263, 270 (vö. Isten népe, katekézis egyházi jellege, keresztény közösség, Tanítóhivatal)

egyházatyák: 2, 33, 44, 89, 96, 107, 126, 129, 130, 202 (vö. hagyomány, katekumenátus)

egyházi bázisközösségek: 253, 263-264. (vö. egyesületek és mozgalmak, katekézis helyei, keresztény közösség)

egyházmegye: 29, 59, 76, 131, 135, 136, 217-218, 219, 223, 225, 228, 229, 231, 233, 234, 239, 250-252, 265-269, 273-275, 281 (vö. helyi egyház, püspök, részegyház)

egyházmegyei kateketikai terv: 225, 274-275 (vö. helyi egyház, katekézist végzők, nevelő lelkipásztorkodás, püspök, részegyház)

egység: 5, 17, 27, 30, 86, 93, 100, l06, 121, 122, 131, 134, 136, 170, 173, 197, 235, 238, 257, 272, 273 (vö. ökumenizmus, pluralizmus)

elbeszélés: 89, 107, 115, 128, 129, 130 (vö. módszer, üdvösség története)

élethelyzet: 7, 8, 10, 12, 17, 22, 23, 25, 26, 29, 32, 33, 47, 50, 58, 59, 62, 76, 102, 103, 118, 119, 121, 124, 131, 133-135, 139, 151, 152, 165-167, 169, 170, 176-178, 184-187, 189-193, 197, 200, 201, 207, 210, 212, 213, 232, 236, 244, 258, 266, 276, 277, 279-280, 281, 283, 285 (vö. alkalmazkodás, idők jelei, kultúra, kultúrák, társadalom)

életszentség: 27, 56, 70, 123, 174, 189, 205 (vö. keresztény lelkiség, szentek)

elméleti katekézis: 89, 108, 128 (vö. hit megismerése, hitvallás, tanítás, Tanítóhivatal)

elő-katekézis: 62, 117. (vö. elő-katekumenátus, kérügmatikus katekézis)

elő-katekumenátus : 62, 88, 117, 185, 256 (vö. elő-katekézis, katekézis kerigmatica)

első igehirdetés: 48, 51, 56, 57, 58, 60, 61-62, 80, 82, 88, 212, 232, 260, 276 (vö. igehirdetés, Kerigma)

ember szabadsága: 100, 143, 147, 156-157, 162, 185

emberi élet: 108, 117, 274

emberi jogok: 18-19. (vö. fejlődés, felszabadítás) emberi személy: 18, 19, 20, 23, 36, 38, 39, 41, 49, 50, 53-55, 67, 80, 81, 85, 87, 92, 97, 98, 102, 115, 116-117, 123, 131-133, 138140, 143-147, 150, 152, 158, 159, 161-163, 167, 170, 171, 185, 188-190, 192, 200, 231, 232, 238, 242-244, 259, 261, 263, 278 (vö. tapasztalat)

emlékezet: 46, 66, 107, 141, 144, 154, 262 (vö. hit pedagógiája, emberi személy, hagyomány)

érdeklődés az Evangélium iránt: 51, 55, 56, 62, 89, 185 (vö. evangéliumi előkészítés, Ige magvai)

erkölcs: 22, 23, 30, 85, 86, 87, 98, 104, 108, 115, 117, 121, 122, 123, 175, 182, 240, 244, 255, 279 (vö. szeretet, Tízparancsolat ) értékek: 9, 21, 23, 33, 67, 73, 78, 87, 95, 110, 113, 115, 157, 175, 193, 195, 227, 228, 237, 244, 255, 263, 279 (vö. Ige magvai)

eszkatológia: 69, 102, 115, 117, 122 (vö. üzenet ) Eucharisztia: 51, 65, 70, 82, 85, 91, 115, 159, 218, 232, 258 (vö. bérmálás, keresztény beavatás, keresztség, liturgia, szentségek)

Evangélium: 8, 14-16, 21, 30, 31, 33-35, 43- 50, 53, 55, 56, 58, 61-63, 65, 66, 70, 71, 73, 78, 79, 85, 86, 97, 101-102, 103, 105, l06, 108-111, 113, 115-117, 125, 131, 134, 138, 143, 147, 148, 152, 158-160, 162, 163, 167-169, 175, 181, 183, 185, 194, 200-204, 206, 208, 211, 217, 218, 219, 222, 223, 227, 230, 232, 235, 236, 238, 241, 254, 255, 270, 280, 285 (vö. igehirdetés, evangelizáció, Isten országa )

evangéliumi előkészítés: 56, 200 (vö. Ige magvai, értékek) evangelizáció: 4, 5, 7, 8, 15, 21, 23, 26, 27, 28, 32, 33, 35, 39, 46-49, 50, 53, 58, 59, C,0, 62, 63, 64, 73, 77, 78, 85, 86, 88, 97, 102, 104, 109, 110, 112, 133, 160, 169, 183, 185, 200-202, 209, 212, 217, 221, 230, 232, 233, 239, 243, 273, 276, 277, 279, 286, 288 (vö. Evangélium, misszió, pogány misszió, új evangelizáció)

fejlődés: 18, 20, 21, 22, 26, 87, 92, 146, 148, 157, 159, 165, 171, 181, 211, 212, 220, 242, 259, 289 (vö. emberi jogok, fölszabadítás)

felnőttek katekézise: 29, 51, 59, 171-176, 179, 258, 275 (vö. felnőttek, katekézis címzettjei)

felnőttek: 2, 3, 17, 24, 29, 33, 51, 58, 59, 68, 72, 157, 159, 171-176, 178, 179, 182, 188, 197, 207, 214, 220, 221, 227, 229, 232, 233, 247, 256, 258, 274, 275, 276, 279 (vö. felnőttek katekézise)

felszabadítás: 16, 37, 97, 101, 103-104, 211 (vö. fejlődés, igazságosság)

fiatalok katekézise: 181, 184-185, 207 (vö. fiatalok, katekézis címzettjei, serdülők)

fiatalok: 2, 25, 26, 30, 33, 51, 58, 60, 66, 72, 73, 76, 159, 162, 176, 181-183, 184, 185, 188, 191, 197, 207, 208, 211, 212, 220, 221, 227, 229, 232, 233, 242, 247, 255, 258, 259, 262, 274, 276, 278, 279 (vö. fiatalok katekézise, katekézis címzettjei, serdülők)

Fides qua/quae: 51, 85, 92, 93, 144 (vö. hit, hit megismerése, megtérés)

fogyatékosok katekézise: 189 (vö. katekézis címzettjei)

föltámadás: 16, 34, 40, 65, 117 (vö. Húsvét, Jézus Krisztus)

folyamat: 6, 47-49, 56, 57, 62, 63, 67, 69, 73, 77, 78, 82, 88, 89, 91, 105, 109, 126, 129, 130, 132, 138, 140, 143, 149, 150, 151, 155-157, 170, 178, 181, 204- 207, 210, 212, 218, 219, 220, 237, 240, 243, 247, 248, 259, 264, 274, 27l 277, 279, 280, 282 (vö. hit fokozatossága, út)

gyermekek katekézise: 72-73, 177-180 (vö. család, gyermekek, kisgyermekek, katekézis címzettjei, szülők)

gyermekek: 72, 73, 76, 177-178, 180, 197, 208, 229 (vö. család, gyermekek katekézise, szülők)

hagyomány: 26, 30, 35, 42-45, 44, 58, 76, 78, 85, 89, 94-96, 120, 121, 125-130, 132, 133, 154, 155, 178, 188, 212, 232, 283 (vö. átadás, Szentírás)

házasság: 176, 228, 232, 258 (vö. család, szentségek, szülők)

helyi egyház: 132, 133, 134 (vö. részegyház,egyházmegye, püspök)

helyi katekizmusok: 8, 93, 110, 119, 121, 122, 131, 135, 136, 210, 284 (vö. direktórium, katekézis egyházmegyei terve, munkaeszköz [szerszám])

hit érettsége: 2, 47, 51, 56, 58, 61, 74, 75, 80, 82, 88, 89, 92, 139, 142, 143, 148, 155, 156, 159, 167, 173, 204, 206, 209, 221, 224, 238, 241, 242, 244, 246, 247, 275 (vö. Felnőttek, hit, keresztény beavatás, öregek)

hit megismerése: 23, 34, 38, 42, 55, 56, 67, 80, 84, 85, 86, 87, 92, 101, 105, 108, 111, 121, 129, 130, 154, 207, 218, 231, 235, 240, 254 ( vö. fides qua/quae, igehirdetés, kateketikai tevékenység, katekézis, katekumenátus, új evangelizáció, út, üzenet)

hit megvallása: 56, 66, 67, 78, 82-83, 97, 99, 105, l06, 107, 122, 123, 218, 223, 278 (vö. hit, hitvallás, hitvallási formula, keresztény beavatás)

hit pedagógiája: 2, 8, 30, 35, 118, 132, 138-141, 144, 145-150, 153, 154, 158, 164, 189, 215, 232, 237, 244, 249 (vö. isteni pedagógia, módszer, tudományok)

hit: 14, 16, 22, 25, 26, 29, 30, 48, 51, 53-55, 56-59, 61, 62, 64-71, 78, 79, 82-89, 91, 92, 94-96, 99, 100, 102, 105109, 114, 115, 117, 121-123, 125, 127, 128, 130, 133-138, 143, 152, 154, 155, 157, 175, 178, 181, 184, 195, 197, 200, 202, 203, 208, 222, 224, 226, 237, 238, 241, 254, 255, 279 (vö. Fides qua/quae, hit megvallása, megtérés)

hiteles üzenet: 44, 79, 111-112, 125, 134, 169, 175, 198, 223, 236, 284 (vö. csorbítatlan üzenet, üzenet)

hitletétemény: 94, 112, 125-126, 129, 135, (vö. hagyomány,Katolikus Egyház Katekizmusa, Tanítóhivatal, Szentírás)

hitre nevelés: 48, 51, 56, 57, 62, 67-71, 76, 84-87, 91, 104, 122, 130, 131, 142, 147, 148, 178, 185, 189, 192, 194, 200, 220, 227, 237, 244, 253, 257, 266, 279 (vö. állandó katekézis, katekézis)

hitvallás: 82-83, 146 (vö. hit, hit megismerése, hit megvallása, hitvallási formula)

hitvallási formula: 83, 85, 88, 89, 108, 115, 117, 119, 128-130, 132, 146, 149, 154, 208, 240 (vö. hit, hit megvallása, hitvallás)

homília: 48, 51, 52, 57, 70, 207, 260 (vö. Ige szolgálata, katekézis, kommunikáció, prédikáció)

Húsvét: 16, 59, 85, 91, 101, 115, 117, 256 (vö. Eucharisztia, föltámadás, Jézus Krisztus, keresztség)

idők jelei: 31-32, 39, 108 (vö. Ige magvai, élethelyzet)

igazságok hierarchiája: 42, 97, 99, 114-115, 123, 132, 197, 24 (vö. rendszerbe foglalt üzenet, üzenet)

igazságosság: 102, 104, 157, 199 (vö. életszentség felszabadítás, szegénység, szociális tanítás)

Ige magvai: 33, 86, 91, 95, 200. (vö. értékek, evangéliumi előkészítés)

Ige szolgálata: 9, 35, 51-52, 57, 51, 64, 69, 71, 73, 77, 79, 82, 93, 97, 108, 121, l27, 146, 148, 169, 170, 222, 257, 260, 272, 280 (vö. evangelizáció, Isten szava)

igehirdetés: 10, 14, 23, 31, 33, 34, 39, 46- 48, 5053, 56, 57, 60-62, 65, 74, 80, 82, 85, 86, 88, 97, 102, 103, 110, 113, 117, 138, 140, 151, 153, 158, 164, 175, 181, 186, 194, 200, 203, 212, 214, 232, 241, 258, 260, 270, 276, 277 (vö. elő-katekézis, első igehirdetés, kateketikai tevékenység, missziós tevékenység, pogány misszió)

imádság: 56, 70, 71, 84, 85, 86, 87, 88, 101, 115, 119, 121-123, 129, 130, 135-137, 144-145, 156, 157, 175, 178, 201, 240, 247, 255, 262 (vö. Miatyánk, (vö. liturgia, müsztagogikus katekézis)

inkulturáció: 8, 21, 91, 97, 109-110, 111-113, 133, 135, 138, 166, 169, 200, 202, 203-207, 208-210, 212-214 (vö. alkalmazkodás, kultúra )

iskola: 30, 51, 60, 73, 75, 76, 91, 124, 138, 142, 146, 178-180, 185, 211, 227, 248, 253, 259-260, 273, 279 (vö. iskolai vallásoktatás, nevelés)

iskolai vallásoktatás: 51, 60, 73-75, 76, 179, 199, 260, 276 (vö. iskola, nevelés)

Isten Fia: 40, 41, 50, 82, 91, 98, 99, 100, 108, 123, 235 (vö. Jézus Krisztus)

Isten Igéje: 8, 13, 15, 27, 35, 44, 50, 67, 70, 86, 92, 94, 95, 96, 98, 99, 109, 116, 125, 128, 132, 142, 143, 146, 148, 150, 151, 170, 176, 204, 225, 263, 289 (vö. kinyilatkoztatás, Evangélium)

Isten népe: 27, 51, 65, 95, 105, 109, 119, 121, 143, 176, 199, 206, 207, 213, 217, 22 I, 257 (vö. Egyház, keresztény közösség)

Isten országa: 15, 34, 35, 84, 97, 101-102, 103, 104, 135, 137, 140, 163, 174, 177 (vö. Evangélium, kérügma)

Isten szeretete: 82, 115, 143, 255

Isten: 22-24, 30, 36-41, 55, 81-82, 98-102, 112, 115, 116, 118, 122-123, 139-140, 142-146, 195, 288- 289 (vö. Szentháromság )

isteni pedagógia: 8, 100, 112, i29, 131, 137, 138, 139-140, 142, 143, 146, 148, 152 (vö. Üdvösség története)

Istennek szentelt élet: 228-229. (vö. hivatás, szerzetesek)

Istennek szentelt személyek: 228 -229. (vö. Istennek szentelt élet, szerzetesek)

jelentős üzenet: 55, 102, 103, 107-110, 116-117, 123, 133, 134, 152, 153 (vö. csorbítatlan üzenet, üzenet)

Jézus Krisztus: 13, 15, 16, 23, 24, 26, 30, 32, 34-37, 40-43, 46, 48, 50, 51, 53-56, 59-61, 63, 65, 66, 69, 70, 75, 77, 78, 80- 82, 84-86, 92, 94, 96-103, 106-108, 111, 112, 115-117, 121, 123, 130, 137, 138, 140, 143, 145, 147, 152, 158, 159, 163, 189-200, 217, 218, 221, 226, 231, 235, 239, 240, 261, 270, 289, 290 (vö. Isten, Isten Fia, krisztusközpontúság, Szentháromság)

Jézus Krisztus tanitványai: 15, 16, 25, 32, 34, 43, 46, 48, 50, 53, 56, 61, 64, 65, 67, 70, 81, 82, 84-86, 102, 103, 106, 107, 111, 115, 116, 121, 136, 137, 140, 142, 163, 217, 218, 222, 231, 239, 261, 263 (vö. Krisztus követése)

karizma: 44, 156, 222, 229 (vö. egyesületek és mozgalmak, szerzetesek)

katekéta: 98, 110, 138, 139, 147, 149, 152, 156, 159, 163, 169, 173, 186, 188, 219, 225, 230, 231-232, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 288, 289 (vö. hit pedagógiája, katekézist végzők, katekéták képzése, laikusok, tanító mester)

katekéták képzése: 11, 33, 137, 156, 176, 213, 216, 219, 225, 233, 234, 235-237, 238-247, 249-252, 279, 282 (vö. hit pedagógiája, katekéta, üzenet)

kateketikai tevékenység: 3, 8, 66, 156, 216 219, 225, 228, 230, 233, 264, 281, 283, 284 (vö. hit pedagógiája, katekézis, katekézis összehangolása)

katekézis 8, 10, 29--30, 35, 52, 63--68, 69, 71, 77-78, 80, 82, 84-87, 90, 112: 219, 272, 288. (vö. hit pedagógiája, kateketikai tevékenység, katekézis címzettei, katekézis fajtái, katekézis célja, üzenet)

katekézis célja: 30, 66, 80-83, 84, 87, 142, 158, 218, 220, 254, 264 (vö. katekézis )

katekézis címzettjei: 8, 11, 33, 35, 58, 86, 112, 118, 130, 132, 133, 135, 138, 148, 163, 167, 168, 174, 191, 215, 233, 235, 238, 273-275, 282 (vö. Felnőttek, fiatalok, gyermekek, katekézis növendékei, katekumenátus, katekumenok, keresztény beavatás, kisgyermekek, öregek, serdülők)

katekézis egyházi jellege: 30, 35, 44, 78-79, 97, 105-106, 218, 219, 236 (vö. Egyház)

katekézis fajtái: 48, 59, 68, 71, 89, 108, 117, 118, 176, 185, 190, 226, 272, 275 (vö. állandó katekézis, beavató katekézis, biblikus katekézis, elméleti katekézis, kérügmatikus katekézis, müsztagogikus katekézis)

katekézis feladatai: 77, 84, 85-87, 175 (vö. hit pedagógiája, katekézis, katekézis célja, munkaeszköz [szerszám] Tanítóhivatal)

katekézis fokozatossága: 47, 77, 88-89, 91, 109, 112, 129, 129, 289 (vö. folyamat, út)

katekézis forrásai: 93, 94-96, 127, 130, 132, 138, 149, 283 (vö. Egyház története, egyházatyák, hagyomány, értékek, Ige magvai, Katolikus Egyház Katekizmusa, Szentírás, szentek, Tanítóhivatal, teológia)

katekézis helyei: 91, 95, 110, 158, 178, 211, 216, 253, 254-257, 259, 262, 264, 278 (vö. család, egyesületek és mozgalmak, egyházi bázisközösségek, katekézis, keresztény közösség, iskola)

katekézis megszervezése: 12, 35, 219, 223, 234, 265-266 (vö. egyházmegyei terv, katekézis összehangolása)

katekézis növendékei: 16, 29, 66, 78, 90, 91, 104, l06, 108, 110, 133, 145, 157, 165, 220, 221, 230, 239, 241, 254, 266, 283 (vö. katekumenátus, katekumenok, katekézis címzettjei, keresztény beavatás)

katekézis összehangolása: 216, 219, 269, 272-273, 276, 278, 279 (vö. egyházmegye, egyházmegyei kateketikai terv, helyi egyház, kateketikai tevékenység, katekézis megszervezése, püspök, részegyház)

katekézis szolgálata: 13, 59, 216, 219, 231, 233, 287 (vö. Ige szolgálata, katekézis, szolgálat)

katekézist végzők: 8, 178, 216, 217, 219, 250 (vö. katekéta, Istennek szentelt személyek, képzés, laikusok, papok, szerzetesek, papok, püspkök)

katekizmusok: 3, 8, 9, 11, 30, 93, 110, 118, 119, 121, 122, 130-132, 134-135, 136, 141, 175, 210, 213, 266, 271, 282, 284-285 (vö. direktórium, munkaeszköz [szerszám])

katekumenátus: 2, 47, 51, 58, 59, 62, 68, 78, 88-91, 110, 117, 129, 141, 172, 176, 185, 214, 256, 258, 266, 276, 277 (vö. beavató katekézis, bérmálás, Eucharisztia, keresztény beavatás, keresztség, szentségek )

katekumenok: 16, 29, 66, 78, 86, 90, 91, 104, 106, 108, 110, 132, 133, 165, 172, 220, 230, 239, 254, 256, 283 (vö. katekézis címzettjei, katekézis növendékei, katekumenátus, keresztény beavatás)

Katolikus Egyház Katekizmusa: 6, 7, 8, 93, 119-130, 131-136, 175, 210, 240, 247, 284 (vö. Direktórium,helyi Katekizmusok, Tanítóhivatal, munkaeszköz [szerszám])

kegyelem: 30, 37, 51, 55, 56, 67, 80, 86, 88, 92, 98, 102, 116, 122, 137, 138, 142, 144, 146, 150-152, 156, 161, 175, 177, 188, 227, 290 (vö., életszentség, Szentlélek, szentségek)

keresztény beavatás szertartása: 90, 176, 214, 256, 258

keresztény beavatás: 3, 47-49, 51, 52, 58, 60, 64, 65-66, 67-69, 72, 73, 76, 79, 82, 86, 88-91, 104, 119, 129, 130, 144, 149, 165, 172, 176, 178, 180, 181, 185, 207, 214, 220, 226, 235, 237, 253, 255, 256, 258, 274-276, 278 ( vö. beavató katekézis, bérmálás, Eucharisztia, katekézis növendékei, katekumenátus, keresztség, szentségek)

keresztény élet: 25, 30, 48, 50, 51, 56, 57, 63, 67, 68, 69, 84-87, 91, 99, 115, 122, 124, 141, 156, 157, 184, 223, 226, 227, 255, 261, 262, 264 (vö. életszentség, erkölcs, hit)

keresztény elkötelezettség: 185 (vö. apostolkodás, tanuságtétel)

keresztény identitás: 21, 116, 173, 175, 194, 197, 200, 235, 237 ( vö. emberi személy, hit)

keresztény közösség: 47, 48, 49, 61, 64, 69-72, 84, 91, 105, 141, 158, 168, 171, 180, 189, 191, 197, 219-221, 224-228, 246, 247, 253--257 (vö. Egyház, Isten népe, katekézis helyei )

keresztény lelkiség: 28, 91, 156, 235, 237-239, 247, 262, 289 (vö. szeretet, imádság, életszentség, keresztény élet )

keresztény nevelés: 51, 60, 76, 122, 194, 227, 229, 255, 262, 278, 279 (vö. hitre nevelés, iskolai vallásoktatás, keresztény beavatás)

keresztény szabadság: 148, 156, 185

keresztség: 25, 27, 65, C,6, 82, 89-91, 99, 106, 174, 176-178, 224, 231, 232, 258, 259, 274 (vö. bérmálás, Eucharisztia, keresztény beavatás, katekumenátus, szentségek)

kérügma: 56, 62, 88, 102, 277 (vö. első igehirdetés, igehirdetés, kérügmatikus katekézis)

kérügmatikus katekézis: 62 (vö. elő-katekézis, első igehirdetés, igehirdetés, kérügma)

kiengesztelődés: vö. bűnbánat

kinyilatkoztatás: 8, 10, 29, 30, 35, 36-45, 45, 50, 53, 54, 66, 78, 80, 92, 95, 100, 108, 115, 116, 131, 132, 138, 139, 143, 149, 150, 152, 153, 157, 197 (vö. hagyomány, Isten szava, Szentírás, Tanítóhivatal, üdvösség története)

kisgyermekek: 2, 17, 24, 33, 51, 58, 72, 86, 177-178, 180, 220, 22l 232, 258, 273, 274, 278, 279, 283 (vö. gyermekek)

kommunikáció: 21, 36, 58, 88, 118, 132, 137, 140, 141, 143, 148, 149, 150, 156, 157, 160-162, 169, 192, 208, 209, 211, 235, 238, 243, 283 (vö. nyelv, audiovizuális eszközök, tömegtájékoztató eszközök)

kommunió: 28, 30, 35, 48, 70, 80, 81, 82, 85, 98, 99, 100, 102, l06, 109, 116, 121, 136, 159, 169, 172, 203, 214, 219, 231, 232, 235, 236, 247, 249, 253, 258, 263 (vö. Egyház, Isten népe, keresztény közösség, misszió)

kreativitás: 134, 135, 156, 157, 169, 245, 263 (vö. alkalmazkodás, hit pedagógiája módszer)

Krisztus követése: 51, 53, 56, 63, 67, 69, 70, 78, 80, 81, 85, 86, 89, 96, 98, 100, 103, 104, 111, 112, 116, 135, 177, 187, 235, 240, 244, 254, 282, 290 (vö. Jézus Krisztus tanitványai, megtérés)

Krisztus: (vö. Jézus Krisztus)

krisztusközpontúság: 29, 41, 80, 97, 98, 99, 100, 123, 235 (vö. Jézus Krisztus)

kultúra: 20-21, 22, 73, 75, 87, 109-110, 131, 133, 141, 161, 170, 175, 202-204, 208, 209, 212, 243, 259, 285 (vö. alkalmazkodás, katekézis címzettjei, evangelizáció, inkulturáció, társadalmi-kultúrális környezet)

kultúrák: 20-21, 30, 48, 78, 102, 109-110, 119, 121, 131, 134, 135, 143, 169, 202-204, 212, 236, 255 (vö. alkalmazkodás, élethelyzet, evangelizáció, inkulturáció)

laikusok: 19, 29, 32, 86, 174, 176, 184, 206, 216, 219, 221, 224, 228, 230-231, 234, 237, 241, 246, 247, 251, 261, 267 (vö. katekéta, katekézist végzők, szülők)

lelkipásztori kateketikai tevékenység: 9, 49, 58, 59, 64, 276, 279, 280 (vö. lelkipásztporkodás)

lelkipásztporkodás: 3, 7, 9, 49, 58, 59, 62, 64, 67, 76, 91, 129, 174, 175, 181, 184, 186, 189, 201, 215, 219, 233, 234, 242, 247, 250, 251, 258, 265, 266, 270, 273, 274, 276, 278-281 (vö. lelkipásztori tevékenység )

lelkület: 133, 185, 189 (vö. emberi személy)

liturgia: 27, 51, 71, 84-87, 91, 95, 101, 108, 117, 118, 121-123, 135, 151, 154, 155, 157, 174, 176, 202, 207, 208, 219, 240, 247 (vö. imádság, keresztény beavatás, müsztagogikus katekézis, szentségek)

II. Vatikáni Zsinat: 1-3, 5, 6, 27, 28, 36, 84, 86, 121, 124, 125, 127, 133, 135, 222, 224, 242, 259, 273, 286 (vö. Tanítóhivatal)

Mass media: (vö. tömegtájékoztatási eszközök)

meghívás: 6, 27, 37, 51, 53, 56, 57, 61, 70, 71, 73, 78, 86, 100, 102, 104, 109, 116, 122, 123, 131, 144, 156, 171, 194, 197, 200, 202, 224, 231, 237, 239, 246, 247 (vö. Jézus Krisztus követése)

megtérés: 30, 47, 48, 53-57, 61, 62, 63, 69, 80, 82, 85, 88-90, 102, 149, 152, 157, 194, 203, 204, 283 (vö. bűn, életszentség, erkölcs, fides qua/quae, Krisztus követése)

megtestesülés: 30, 91, 109, 117, 143, 152, 169, 206 (vö. Jézus Krisztus)

Miatyánk: 85, 88, 89, 115, 121, 122, 129, 130, 132, 154 (vö. imádság)

misszió: 4, 6, 13, 18, 23, 25, 27, 33, 34, 43, 46, 48, 58-60, 62, 63, 65, 66, 70, 77, 78, 81, 83, 84, 86, 87, 90, 103, 104, 107, 111, 113, 137, 138, 140, 141, 164, 174, 175, 179, 219, 221, 224, 225, 231, 232, 233, 239, 241, 246, 248, 255, 258, 261, 270, 273, 276, 288 (vö. evangelizáció, missziós tevékenység) missziós kateketikai tevékenység: 49 , 58, 59, 64, 90, 276, 277 (vö. elő-katekézis, első igehirdetés, igehirdetés, kateketikai tevékenység, misszió, pogánymisszió, tanuságtétel, új evangelizáció)

missziós parancs: 4, 5, 34, 51, 59, 62 (vö. Evangélium, missziós tevékenység)

misztérium: 20, 28, 30, 36, 38, 41, 50, 63, 67, 78, 80, 84, 85, 91, 99, 100, 105, 107, 108, 114-116, 122, 123, 132, 133, 142, 150, 151, 156, 169, 199, 235, 240, 242, 279 (vö. üzenet )

módszer: 8, 9, 10, 30, 90, 116, 118, 124, 131, 132, 148-149, 156, 204, 244, 279, 282, 283 (vö. hit pedagógiája, katekézis összehangolása, kreativitás, pedagógia)

munkaeszköz (szerszám): 131, 132, 138, 156, 213, 214, 216, 234, 280, 283 (vö. direktórium, katekizmus)

müsztagogikus katekézis: 89, 108, 117, 129 (vö. imádság, katekézis fajtái, liturgia, szentek)

nem hivők: 49, 51, 61, 201 (vö. ateizmus, élethelyzet, vallási közömbösség)

népi vallásosság: 25, 133, 193, 195-196, 212

nevelés: 18, 60, 68, 73, 74-75, 76, 142, 144, 147, 175, 178, 180, 184, 185, 194, 207, 227, 229, 243, 244, 255, 259, 260, 278 (vö. család, nevelői lelkipásztporkodás, iskola)

nevelő lelkipásztporkodás: 75, 273, 274, 278 (vö. keresztény nevelés, nevelés a hitre)

nyelv: 20, 96, 106, 110, 112, 131, 132, 135, 146, 149, 154, 155, 161, 185, 191, 194, 203, 207, 208, 209 (vö. kommunikáció, tömegtájékoztató eszközök) ordo szentsége: 50, l06, 224, 231 (vö. papok, püspök, szentségek)

Ószövetség: 108, 115, 130, 240 (vö. Biblia, Szentírás)

ökumenikus dialógus: 197. (vö. ökumenizmus)

ökumenizmus: 74, 86, 99, 139, 197, 198. (vö. egység, vallások közötti dialógus)

öregek: 17, 186-188 (vö. öregek katekézise)

öregek katekézise 186-188. (vö. öregek, katekézis címzettjei)

Pápa: 4, 5, 6, 120, 136, 270 (vö. püspök, Szentszék, Tanítóhivatal)

papok: 11, 29, 30, 51, 71, 73, 91, 216, 219, 220, 228, 233, 237, 251, 267, 224-225, 231, 232, 234, 246, (vö. katekézist végzők, ordo szentsége, papok)

pedagógia: 30, 118, 132, 139, 140, 144, 189, 215, 237, 244 (vö. módszer)

plébánia: 178, 233, 239, 253, 257-258, 262, 266 (vö. katekézis helyei, keresztény közösség)

pluralizmus: 193, 212, 260 (vö. egység, inkulturáció, kultúra)

pogány misszió: 58, 59, 62, 66, 90, 273, 276 (vö. evangelizáció, misszió, missziós tevékenység)

prédikáció: 3, 79, 101, 133, 153, 169, 199, 222 (vö. homília, Ige szolgálata)

Pünkösd: 117, 164, 217, 218, 290 (vö. Szentlélek)

püspök: 3, 4, 6, 7, 11, 76, 117, 131, 136, 198, 216, 219, 222-223, 224, 231, 234, 260, 265, 269, 270, 273, 282-284 (vö. katekézis végzői, Tanítóhivatal) remény: 16, 78, 86, 104, 110, 140, 152, 157, 169, 173, 182, 187, 194, 241, 287, 291

rendszerbe foglalt üzenet: 5, 67, 97, 114-115, 130, 132, 240 (vö. üzenet)

rendszeres katekézis: 67-68, 71, 201, 226, 247. (vö. hit megismerése, tanítás)

részegyház: 8, 13, 59, 62, 72, 91, 133, 215, 217--219, 222, 223, 232, 233, 239, 261, 263, 265, 267, 270, 272-275, 277-279 (vö.egyházmegye, helyi egyház, püspök )

serdülés előtt: 181. (vö. ifjúság, katekézis címzettei, serdülőkor)

serdülők: 33, 58, 76, 181, 184, 232, 258, 259, 273, 274, 278, 279 (vö. fiatalok katekézise, katekézis címzettjei, fiatalok)

szegények megkülönböztetett szeretete: 17, 104. (vö. felszabadítás, igazságosság, Isten országa)

szegénység: 17, 18, 20, 86, 102-104, 140, 163, 192, 195, 200, 201, 252 (vö. felszabadítás, igazságosság, szociális tanítás)

szekularizáció: 113, 171, 193, 212. (vö. ateizmus, vallási közömbösség)

szentek: 95, 96, 105, 141, 222 (vö. életszentség, katekézis forrásai, keresztény lelkiség, tanuságtétel)

Szentháromság: 81, 82, 86, 97, 99-100, 114, 122, 123, 135 (vö. Atya, Isten, Jézus Krisztus, Szentlélek)

Szentírás: 27, 29, 30, 71, 95, 96, 115, 120, 126, 127-128, 132, 139, 175, 178, 197, 240 (vö. Biblia, Isten szava, Ószövetség)

Szentlélek: 4, 8, 15, 31, 32, 37, 42-45, 48, 50, 54-56, 65, 70, 77-82, 86, 94, 96, 99, 100, 105, 107, 117, 123, 127, 128, 134, 137, 138, 142, 143, 146, 152, 156, 158, 164, 189, 197, 217, 235, 244, 253, 286-288, 290 (vö. Isten, Pünkösd, Szentháromság)

szentségek: 17, 30, 39, 46, 48, 50, 51, 56, 60, 65, 66, 71, 80, 83, 85-91, 102, l06, 108, 115, 119, 122, 129, 130, 141, 157, 176, 178, 181, 202, 207, 224, 227, 231, 232, 235, 256, 274 (vö. keresztény beavatás, liturgia )

Szentszék: 7, 120, 214, 270, 271, 282 (vö. Pápa)

szeretet 27, 47--48, 51, 86, 140, 142, 157, 188, 219, 259, 261, 291: (boldogságok, erkölcs)

szerzetesek: 29, 216, 219, 228-229, 231, 237, 246, 251, 267 (vö. karizma, katekézist végzők)

szolgálat: 3, 50, 51, 52, 163, 219, 224, 227, 231, 270, 284 (vö. Ige szolgálata. katekézis szolgálata)

szülők: 179, 220, 221, 226-227, 255, 259, 260, 283 (vö. család, házasság, katekézist végzők)

tanítás: l, 5, 28, 38, 41, 50, 51, 85, 98, 104, 115, 120, 121, 123-125, 131, 135, 136, 151, 185, 198, 217, 221, 223, 244, 253, 262, 265, 270, 271, 283 (vö. elméleti katekézis, Fides qua/quae, hit megismerése, Tanítóhivatal, üzenet)

tanító mester: 43, 78, 85, 103, 116, 134, 137-140, 142, 23 1, 239, 288 (vö. isteni pedagógia, Jézus Krisztus, katekéta, Szentlélek)

Tanítóhivatal: 3, 5, 7, 9, 13, 29, 30, 44, 95, 96, 109, 120, 121, 124, 125, 133, 144, 161, 169, 202, 263, 286 (vö. hitletétemény, Pápa, püspök, üzenet)

tanuságtétel: 13, 23, 26, 28, 39, 41, 46, 47, 48, 50, 58, 85, 87, 95, 102, 103, 129, 141, 143, 156, 158, 175, 187, 194, 200, 201, 203, 217, 219, 220, 221, 226, 228, 238, 255, 262 (vö. igehirdetés, keresztény tanuságtétel)

tapasztalat: 24, 33, 66, 67, 87, 88, 103, 109, 116-117, 118, 140, 142, 143, 150, 152-153, 159, 181, 182, 187, 188, 201, 213, 225, 226, 241, 244, 254, 257, 258, 261, 263, 279, 281 (vö. emberi személy )

társadalmi-kultúrális környezet: 2 , 10, 58, 71, 74, 86, 133, 166, 189, 193, 197, 200, 202, 205, 206, 220, 238, 243, 255, 273, 276, 277, 283 (vö. alkalmazkodás, élethelyzet, kultúra, kultúrák, szekularizáció, társadalom)

társadalom: 16, 26, 30, 71, 81, 86, 95, 100, 133, 175-177, 179, 181-183, 185, 186, 263, 278, 279 (vö. élethelyzet, társadalmi-kultúrális környezet)

teológia: 7, 51, 71, 105, 202, 283 (vö. Ige szolgálata)

tettek és szavak: 38, 39, 94, 108 (vö. kinyilatkoztatás)

Tízparancsolat: 85, 115, 117, 122, 129, 130 (vö. boldogság, erkölcs, szeretet)

tömegtájékoztató eszközök: 21, 160, 162, 192, 209, 269, 283 (vö. audiovizuális eszközök, kommunikáció)

tudományok: 8, 51, 147, 148, 171, 184, 189, 242-244, 244, 279 (vö. hit megismerése)

új evangelizáció: 26, 58-59, 62, 75, 212, 232, 273, 276 (vö. evangelizáció, misszió, missziós tevékenység)

Újszövetség: 53, 62, 97, 101, 103-104 (vö. Biblia, Szentírás)

út: 2, 9, 14, 15, 48, 53, 55, 56, 74, 85, 99, 107-109, 118, 123, 129, 143, 145, 147, 155, 156, 158, 165, 170, 171, 180, 181, 186, 187, 201, 227, 235, 254, 280 (vö. folyamat, hit pedagógiája) üdvösség története: 8, 32, 38, 40, 89, 98, 108, 115, 128 130, 235, 240

üdvösség: 8, 23, 29, 37, 38-40, 42, 47, 63, 78, 83, 85, 89, 97, 98, 101-102, 103, 107, 108, 113, 115, 116, 122, 123, 128-131, 135, 139, 140, 142-144, 152, 157, 175, 189, 235, 240, 259, 283 (vö. eszkatológia, felszabadítás, üdvösség története)

üzenet: 8, 10, 33, 41, 50, 71, 73, 78, 80, 87, 92-101, 103-105, 107-110, 116-118, 120, 133, 135, 139, 144, 149, 151-157, 161, 162, 165, 172, 185, 191, 194, 200, 205, 207, 208, 217, 235, 238, 241, 249, 259, 283 (vö. fides qua/quae, hit megismerése, igehirdetés, katekézis, új evangelizáció)

vallási közömbösség: 17, 22, 49, 61, 133, 193, 258 (vö. ateizmus, nem hivők )

vallások közötti dialógus: 26, 30, 86, 133, 200. (vö. igehirdetés, pogány misszió, vallás)

vallások: 27, 51, 73, 86, 200, 201 (vö. ökumenizmus, vallási érzék, vallások közötti dialógus)

9
Napi evangelium
Aki értem és az evangéliumért elveszíti életét, megmenti azt.
  Mk 8,34 ? 9,1

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKELegyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum