English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Csaladjaink.hu
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Virtuális Plébánia
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben


Az erkölcsi értékek jelentősége a politikai életben

Magyar Katolikus Püspöki Kar nyilatkozata
Budapest, 1993. szeptember 23.


Függetlenné vált hazánk - immár másodízben - szabad választásokra készül. A Magyar Katolikus Püspöki Kar kötelességének érzi, hogy ebben az egész nemzetet érintő kérdésben állást foglaljon.

Az utóbbi időben élesek a viták hazánk jövőjének alakításáról. Az ország súlyos gazdasági nehézségekkel küzd, amelyeket az elmúlt rendszerben felhalmozott adósság, a világgazdaságban bekövetkezett visszaesés, a keleti piacok elvesztése, az elmaradott termelői rendszer és több más tényező okoz. Mindezek nagy terhet rónak mindnyájunkra. Az új demokratikus társadalmi rend kiépítése sokféle feszültséget is eredményezett a különböző politikai csoportok között.

Sokkal fájóbb azonban a mélyülő erkölcsi válság. Ennek jelei többek között a házasság és család értékeinek céltudatos rombolása, az iskolai hitoktatás és az egyházi iskolák igazságtalan támadása és hátrányos megkülönböztetése, sokak elszegényedése, mások tisztességtelen meggazdagodása, az erőszak és a pornográfia terjesztése, a bűnözés és a korrupció terjedése, ugyanakkor az igazmondás, a lelkiismeretesség, az önzetlenség, a becsületesség és a szavahihetőség romlása.

A demokratikus társadalomban a különböző pártok saját elgondolásaik szerint keresik a kiutat a válságból. A politikai erőknek azonban kötelessége, hogy a jövő építésében mindig az egész nemzet erkölcsi és anyagi javát szolgálják, és ne a maguk csoportjának vagy pártjának hatalmi és anyagi érdekeit keressék. Kifejezetten károsnak tartjuk a demagóg ígérgetést, a rossz hangulat tudatos keltését, mások rosszindulatú lejáratását.

Felhívjuk a hívő keresztények figyelmét, hogy jövőnk alakításáért mindannyian felelősek vagyunk. Megengedhetetlen, hogy - közreműködésünkkel és szavazatunkkal, vagy éppen közömbösségünkkel és távolmaradásunkkal - olyan politikai vezetés alakuljon ki, amely nem kellően biztosítja a többségében keresztény magyar társadalom vallási jogait. A keresztény értékek nem öncélúak, hanem mindenkor hozzájárulnak az ország erkölcsi, gazdasági felemelkedéséhez és nemzetközi megbecsüléséhez.

Budapest, 1993. szeptember 23.

Magyar Katolikus Püspöki KarNapi evangelium
Aki értem és az evangéliumért elveszíti életét, megmenti azt.
  Mk 8,34 ? 9,1

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKELegyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum