English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Csaladjaink.hu
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Virtuális Plébánia
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben


Splendor veritatis - Az igazság ragyogása

II. János Pál pápa új enciklikájáról
Róma, 1993. október 5.


1993. október 5-én délben mutatták be Rómában II. János Pál pápa új enciklikáját, amely kezdő szavairól a Splendor veritatis (Az igazság ragyogása) címet kapta. A 180 oldal terjedelmű körlevél alapvető erkölcsi kérdésekkel foglalkozik.

Rómában nemrégiben jelent meg a Katolikus Egyház Katekizmusa - amely a keresztény erkölcstan teljes és rendszeres kifejtését is tartalmazza (ennek magyar kiadása előkészületben van), ezért a jelen pápai megnyilatkozás néhány fontos erkölcsi alapelvet világít meg.

Az egyház erkölcsi tanítása gazdag örökség, amely - az emberi élet különböző jelenségeivel kapcsolatban - különösen az utóbbi két évszázad pápáinak tanításában fejlődött ki. Mára azonban a társadalomban, sőt magában a keresztény közösségben is új kihívások jelentkeztek. A II. Vatikáni Zsinat után megújult katolikus erkölcsteológiát különböző támadások érték az Egyház erkölcsi tanításával kapcsolatban. Egyre világosabbá vált, hogy nem részleges és alkalmi támadások ezek - néhány erkölcsi normát illetően - hanem az erkölcsi örökség egészét vonják kétségbe.

Ezeknek a vitatott kérdéseknek és a katolikus tanítással összeegyeztethetetlen megoldásoknak hátterében azok a gondolatok állnak, amelyek az emberi szabadságot függetlenítik az igazsággal fennálló lényegi és alkotó kapcsolatától. A szabadság autonómiájának túlzásba vitt eszméje oda vezetett, hogy - függetlenül az igazságtól - abszolutizálta azt és minden egyéb érték forrásának tekintette.

Ennyire túlzó álláspontok a katolikus teológiában nem tapasztalhatók, miként azt is látni kell, hogy - a személyes felelősségre vonatkozóan - a katolikus teológia továbbfejlesztette a klasszikus tanítás legjobb hagyományait, és újra fogalmazta az értelem és a tudat szerepét az erkölcsi kötelesség teljesítésében.

Az emberi autonómia egyes értelmezései kétségessé tették a hit és az erkölcs közti benső összefüggést. A hit nem kizárólag elvont igazságok értelmi elfogadása, annak erkölcsi tartalma is van: következetes életszemléletet kíván, elfogadja a parancsokat és azokat meg is tartja: „Nem jut be mindenki a mennyek országába, aki mondja nekem: Uram, Uram. Csak az, aki teljesíti mennyei Atyám akaratát” (Mt 7,21).

A szabadság csak az igazsággal való szoros kapcsolatában tud kibontakozni. Az igazság teljes ragyogásában (veritatis splendor) Jézus Krisztus arcán tündöklik (2 Kor 3,5-18).

Az enciklika nemcsak, és nem elsősorban a tévedéseket kívánja számbavenni. Újra meghirdeti a szabadságra vonatkozó keresztény üzenetet: a szabadságnak csak az igazság ad emberi méltóságot. Enciklikájában a Pápa minden jóakaratú embert megszólít, hogy a szabadság útját a hit fényével világítsa meg.

Róma, 1993. október hó 5.Napi evangelium
Aki értem és az evangéliumért elveszíti életét, megmenti azt.
  Mk 8,34 ? 9,1

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKELegyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum