English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Csaladjaink.hu
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Virtuális Plébánia
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben


Lelkipásztori üzenet

A magyarországi egyházak vezetőinek lelkipásztori üzenete


Tisztségünkkel járó kötelességünk, hogy a hazánk és nemzetünk sorsát meghatározó országgyűlési választások alkalmával felhívjuk a figyelmet a hívő ember különleges felelősségére.

A Krisztust követő embernek nemcsak állampolgári joga, hanem evangéliumi küldetésből fakadó lelkiismereti kötelessége, hogy részt vegyen a választásokon. Nem menekülhetünk a templom és az otthon csendjébe a közéleti felelősség elől.

Döntésünkben legyen útmutatás Jézus Krisztus szava: „Ha jó a fa, jó a gyümölcse is, ha rossz a fa, rossz a gyümölcse is. Mert gyümölcséről lehet megismerni a fát” (Mt 12,33). Ez számunkra azt jelenti, hogy hívő lélekkel kell megvizsgálnunk azokat, akikre szavazatainkat adjuk. Vajon jó gyümölcsöt teremnek-e majd? Mennyire szolgálják a közerkölcs jobbulását, az ifjúság lelki nevelésének, az egyházak működésének és a hazaszeretet ápolásának ügyét? Hogyan segítik elő az anyagiak tiszta kezelésével népünk jólétét, szentnek tartják-e az élet védelmének és a család megőrzésének kötelességét? Tegyük az evangélium mérlegére, hogy a különböző politikai szervezetek és intézmények mit tettek az elmúlt négy évben az egyházi iskolák megnyitása és támogatása, a fakultatív iskolai hitoktatás elősegítése vagy éppen akadályozása terén. Hasonlóan meg kell vizsgálnunk az idősek, a betegek, az elesettek és a veszélyeztetett fiatalokkal kapcsolatos magatartásukat.

Tudjuk, hogy az élet egyetlen pillanatában sem vagyunk egyedül, Isten kegyelme és szeretete kíséri minden lépésünket. Hogy ez a kegyelem és szeretet hatékony legyen bennünk és közöttünk, az Apostol szavával buzdítjuk hívő testvéreinket és közösségeinket: „...tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, ...és minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben” (1Tim 2,1-2).

Budapest, 1994. április 27.

A Magyar Katolikus Egyház nevében: Dr. Seregély István s.k. egri érsek, a Püspöki kar elnöke
A Magyarországi Evangélikus Egyház nevében: Dr. Harmati Béla s.k. püspök-elnök a MEOT elnöke
A Magyarországi Református Egyház nevében: Dr. Hegedűs Lóránt s.k. püspök a Zsinat elnöke
A Magyarországi Baptista Egyház nevében: Révész Árpád s.k. egyházelnök
A Magyarországi Metodista Egyház nevében: Dr. Hecker Frigyes s.k. szuperintendens
A Magyar Orthodox Egyház nevében: Dr. Berki Feriz s.k. protoierej
A Magyarországi Bolgár Orthodox Egyház nevében: Simeon Dimitrov s.k. metropolita
A Budai Szerb Orthodox Egyházmegye nevében: Dr. Danilo Krstic s.k. püspök
A Magyarországi Román Orthodox Egyház nevében: Ardeleán Pál s.k. püspöki vikárius
A Magyarországi Unitárius Egyház nevében: Bencze Márton s.k. püspökhelyettes


Napi evangelium
Aki értem és az evangéliumért elveszíti életét, megmenti azt.
  Mk 8,34 ? 9,1

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKELegyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum