English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Csaladjaink.hu
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Virtuális Plébánia
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben


Fölajánló imádság a Szűzanya Szeplőtelen Szívéhez

Róma, 2000. október 8.
a világegyház püspökeivel együtt


1. „Asszony, íme a te fiad!” (Jn 19,26)

A Jubileumi Év vége felé közeledve – melyben te, Anyánk, ismét felajánlottad nekünk Jézust, tisztaságos méhed gyümölcsét, a testté lett Igét, a világ Megváltóját – különleges édességgel hangzanak számunkra a szavak, melyekkel Ő anyánkká tett és rád bízott minket: „Asszony, íme a te fiad!”

Amikor Krisztus Rád bízta János apostolt s vele az Egyház minden gyermekét, sőt, minden embert, nem halványította el, sőt megerősítette, hogy kizárólagosan ő a világ Üdvözítője.

A te fényességed semmit el nem vesz Krisztus ragyogásából, mert Őbenne és Őérte élsz. Benned minden „fiat”: Te vagy a Szeplőtelen, te vagy az áttetszőség és a kegyelemmel teljes.

Nézd, itt vannak körülötted a gyermekeid az új évezred küszöbén.

Az Egyház ma – Péter utódának szavával, mellyel egyesül a világ minden részéről itt összegyűlt pásztorok szava – a te anyai oltalmad alatt keres menedéket, és bizalommal kéri közbenjárásodat a jövőben ránk váró kihívásokkal szemben.

2. A kegyelem ezen esztendejében oly sokan élték át és élik át most is annak az irgalomnak túláradó örömét, melyet az Atya Krisztusban ajándékozott nekünk.

A világon szerte élő részegyházakban, s még inkább itt, a kereszténység központjában a legkülönfélébb állapotban élő emberek nyerték el ezt az ajándékot.

Itt viharzott a fiatalok kitörő lelkesedése, itt szálltak az ég felé a betegek sóhajtásai. Ide zarándokoltak papok és szerzetesek, művészek és újságírók, kicsinyek és felnőttek, munkások és tudósok, s szeretett Fiadban valamennyien felismerték Isten Igéjét, aki méhedben testet öltött.

Közbenjárásoddal nyerd el számunkra, hogy ennek az évnek gyümölcsei ne enyésszenek el, és a kegyelem magvai bontakozzanak ki annak az életszentségnek teljességéig, amelyre valamennyien meghívást kaptunk.

3. Ma gondjaidra bízzuk a reánk váró jövőt, s kérünk, kísérj minket utunkon.

Rendkívüli korszakban élő emberek vagyunk, korunk amilyen nagyszerű, annyi ellentmondást rejt magában. Az emberiség kezében hallatlan erejű eszközök vannak: kertté varázsolhatja vagy romhalmazzá teheti e világot. Rendkívüli beavatkozási képességre tett szert még az élet keletkezésébe is: az erkölcsi törvény keretei között jóra használhatja, de engedhet a korlátokat nem tűrő tudomány elvakult gőgjének, és eltiporhatja a mindenki megillető emberi méltóságot. Az emberiség eddig nem látott mértékben válaszút előtt áll.

És az egyedüli és teljes üdvösség ismét csak a te fiadban, Jézusban van, ó Szentséges Szűz!

4. Ezért, Anyánk, János apostolhoz hasonlóan be akarunk fogadni Téged a házunkba (vö. Jn 19,27), hogy tőled tanuljunk hasonlóvá válni Fiadhoz.

„Asszony, íme a gyermekeid!” Itt vagyunk nálad, hogy anyai gondjaidra bízzuk önmagunkat, az Egyházat, az egész világot. Kérleld meg értünk szeretett Fiadat, hogy bőségesen ajándékozza nekünk a Szentlelket, az igazság Lelkét, az élet forrását. Kérjed számunkra és velünk együtt, mint Pünkösd napján a körülötted lévő első jeruzsálemi közösségben tetted (vö. ApCsel 1,14).

A Szentlélek nyissa meg szívünket az igazságosság és a szeretet számára, ő vezesse az egyes embereket és a nemzeteket kölcsönös megértésre és a béke erős akarására.

Reád bízunk mind embert, kezdve a leggyengébbeken: a még meg nem született magzatokat, a szegénységbe és szenvedésre születetteket, az élet értelmét kereső fiatalokat, a munkanélkülieket, az éhségtől és betegségtől szenvedőket. Reád bízzuk a szétesett családokat, a segítség nélkül maradt, magányos és reménytelen öregeket.

5. Ó, Anyánk, ki ismered az Egyház és a világ szenvedéseit és reményeit, állj gyermekeid mellett az élet mindennapos próbatételeiben, és segíts, hogy közös erőfeszítéseink hatására a sötétség ne borítsa el a világosságot.

Üdvösség Hajnala, rád bízzuk utunkat az új évezredben, hogy vezetéseddel minden ember felfedezze Krisztust, a világ világosságát és egyetlen Üdvözítőjét, aki az Atyával és a Szentlélekkel uralkodik a századok századain át. Ámen.

Rómában, 2000. október 8-án


Napi evangelium
Az jut be a mennyek országába, aki teljesíti mennyei Atyám akaratát.
  Mt 7,21. 24-27

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKELegyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum