English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Csaladjaink.hu
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Virtuális Plébánia
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben


Apostoli levél

A magyarországi püspököknek az egyházmegyék határainak rendezésével kapcsolatban.
II. János Pál pápa
1993.május 30.


Tisztelendő Püspöktestvéreim!

A nemes magyar nemzet történelmének hajnalától kezdve a katolikus Egyház - amelyet "Isten küldött a népekhez, hogy «az üdvösség egyetemes szakramentuma» legyen" (AG 1) és amelynek "isteni parancs adta a megbízást, hogy menjen el az egész világra és hirdesse az evangéliumot minden teremtménynek (DH 13) - dicséretes módon töltötte be e nép között üdvösséget munkáló küldetését.

Taksony herceg kérésére - aki követét Rómába küldte -, XII. János pápa már 962-ben kiválasztotta Zakeust, püspökké szentelte, majd útnak indította Magyarországra.

A továbbiakban Szent István királynak köszönhető a magyar Egyház megszervezése. A Ravennai zsinat 1001-ben, - ahol az a Szilveszter pápa is jelen volt, aki István hercegnek a koronát küldte - "mater et caput"-nak ismerte el Esztergomot. Közben megszerveződtek a Veszprémi, a Kalocsai, az Egri, a Győri, a Pécsi, a Csanádi, a Bihari és a Váci egyházmegyék.

Szent István király - miközben azon buzgólkodott, hogy népe megfelelő egyházi szervezetet kapjon -, értékes örökségként hagyta rá azt is, hogy hűséges maradjon az Apostoli Székhez.

A kezdeti idők dicsőséges történelme elevenedik meg emlékezetünkben, most, amikor azon vagyunk, hogy a jelen idők lelkipásztori igényeinek megfelelő módon újrarendezzük Országotok egyházmegyéinek határait.

Pünkösd ünnepe egészen sajátos fényt áraszt ezekre az intézkedésekre. Ugyanis a Szentlélek az, aki "eljövetelével bevezeti a végső idők világát, az Egyház korszakát" (A Katolikus Egyház Katekizmusa, 732), s aki ezt az Egyházat "különféle hierarchikus és karizmatikus adományokkal" (LG 4) gazdagítja azért, hogy Krisztus, aki Egyházát, mint látható szervezetet alapította a földön, általa mindenkire árasztani tudja az igazságot és a kegyelmet (vö. LG 8).

A katolikus magyarok, egyházmegyéikben - melyeknek története visszanyúlik magának a Nemzet megtérésének idejére - valamint ezen egyházmegyéknek a Római Pápával, Szent Péter utódával - aki "az egység látható őselve és alapja" (LG 23), - közösségben lévő püspökei által, "mint élő tagok arra kaptak meghívást, hogy minden erejüket, amelyet a Teremtő jóságából és a Megváltó kegyelméből kaptak, az Egyház növekedésére és folytonos megszentelésére fordítsák" (LG 33).

A magyarországi Egyház, amely a közelmúltban fájdalmas próbatételeknek volt kitéve, most osztozik az egész nép örömében a szerencsésen visszanyert szabadság miatt, és hálát ad az Úrnak, hogy már szabadon adhatja a társadalomnak Krisztus és az ő Evangéliuma világosságát.

Az új körülmények azonban, amelyekben küldetését teljesítenie hivatott, megkívánják egyházmegyei beosztásának újrarendezését, hogy a II. Vatikáni Zsinat kívánalma szerint a Püspökök "Isten népe üdvösségének szolgálatát a lehető legtökéletesebb módon elláthassák" (CD 22). Alkalmasnak találtam tehát, hogy létrehozzak két új egyházmegyét, a Kaposvárit és a Debrecen-Nyíregyházit, módosítsam a többi egyházmegyék meglévő határait, és metropolita székhellyé tegyem a Veszprémi Egyházmegyét.

Ebben az újrarendezésben kiemelt helyet kap mindaz, ami Budapest fővárost érinti, s a most elnyert egységes kormányzásban hőn óhajtom számára a széleskörű és összetett társadalmi valóságának megfelelő lelkipásztori struktúrákat.

Ezekhez az intézkedésekhez szeretném hozzákapcsolni - visszaemlékezve nemrég történt apostoli látogatásomra - az egész magyarországi Egyháznak szóló szívből jövő jókívánságaimat.

Legyen ez alkalom arra, hogy az ország újra evangelizálásában megújuljon az az elkötelezettség, amire mindnyájatokat: püspököket, papokat, szerzeteseket, szerzetesnőket buzdítottam, Magyarország megkeresztelkedésének ezredik, és a keresztény kor kétezredik évfordulójára készülve (vö. Találkozás a Püspöki Karral, Budapest, 1991. aug. 20).

Veletek együtt, Szeretett Testvéreim, Szűz Máriára, a Magyarok Nagyasszonyára bízom mindezek sikeres megvalósulását; Ő, aki Pünkösd ünnepén együtt imádkozott az apostolokkal, esdje ki a Szentlélek bőkezű ajándékait e Nemzetben élő Egyház számára.

Kelt Rómában, Szent Péternél, 1993. május 30-án, Pünkösd ünnepén.
II. János Pál pápa


Napi evangelium
Az jut be a mennyek országába, aki teljesíti mennyei Atyám akaratát.
  Mt 7,21. 24-27

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKELegyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum