Sajtóközlemény

Magyar Katolikus Püspöki Kar
1993. szeptember 23.

A Magyar Katolikus Püspöki Kar 1993. szeptember 21-23. napjai között tartotta rendes őszi konferenciáját a máriabesnyői Lelkigyakorlatos Házban. A püspökök megtárgyalták az október elején sorrakerülő római nemzeti zarándoklat közvetlen előkészületeit. Ezzel a zarándoklattal viszonozza a magyar Katolikus Egyház II. János Pál pápa magyarországi látogatását. A konferencia előzetes nyilatkozatot adott ki „Az erkölcsi értékek jelentősége a politikai életben” címmel az 1994. évi parlamenti választásokról. A tanácskozás résztvevői megvitatták az új egyházmegyei területi beosztás kapcsán felmerülő időszerű kérdéseket, áttekintették a közoktatási és felsőoktatási törvényt és más állami rendelkezéseket.

A Magyar Katolikus Püspöki Kar, a Katolikus Iskolák Főhatósága részéről közvetlen tájékoztatást kapott a Dabas-Sári iskola ügyéről. Megdöbbenéssel vette tudomásul, hogy ott - ahol még az elmúlt évtizedekben is 90 %-on felüli volt az iskolai hitoktatás, ahol a szülők 74 %-a írásban nyilatkozott a katolikus iskola mellett, és ezt a pedagógusok 3/4 része is elfogadta - ilyen törvénysértő helyzet alakulhatott ki.

Törvényellenes volt az iskolai bizonyítványok összegyűjtése, a már szabályosan átadott iskola elleni szenvedélyes agitálás, az iskola magyar címeres névtáblájának erőszakos eltávolítása, a lelkész és munkatársainak súlyos, életveszélyes fenyegetése stb.

A konferencia tagjai tiltakozásukat fejezik ki, hogy ez az eset túljutott az oktatásügy keretein, és a pártpolitikai harc eszközévé vált. A püspöki konferencia kívánja és elvárja, hogy az egyházi iskolákkal kapcsolatban mindenütt és mindenki tartsa tiszteletben a lelkiismereti és vallásszabadságot, valamint az új közoktatási törvényben az egyházak és a vallásos emberek számára biztosított jogokat. Ugyanígy a katolikus egyház is tiszteletben tartja a más világnézetű szülők azonos jogait. Ezt mutatja - jelen esetben - az egyház részéről felkínált kompromisszumos megoldás is.

A püspökkari bizottságok vezetőinek előterjesztésében megtárgyalták és megvitatták az ifjúsági lelkipásztorkodás helyzetét, az Apostoli Szentszék által nemrégiben közreadott „Katolikus Egyház Katekizmusa” magyar nyelvű kiadásának ügyét, az 1994. évi „Család-év” előkészületeit, a Karitász Hungarica előtt álló feladatokat, valamint az ökumenikus mozgalom új katolikus irányelveit. A konferencián továbbá beszámolókat hallgattak meg a különféle külföldi tanácskozásokon való részvételekről.

1993. szeptember 23.

Magyar Katolikus Püspöki Kar