Húsvéti szentmisék a püspöki székhelyeken
2013. március 27. szerda 10:00


Az alábbiakban a húsvéti időszak ünnepi püspöki szentmiséinek helyszínéről és időpontjáról tájékozódhatnak.

 


Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye:
A szentmiséket bemutatja Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi püspök.
Nagycsütörtök:
10.00 krizma (olaj) szentelési szentmise.  Debrecen - Szent Anna székesegyház; 18.00 Szentmise az utolsó vacsora emlékére.  Debrecen - Szent Anna székesegyház.
Nagypéntek:
17 óra Nyíregyháza - Magyarok Nagyasszonya társszékesegyház.
Nagyszombat:
20.00 Húsvét vigília szertartása, kb 21.30 feltámadási körmenet. Debrecen-Szent Anna székesegyház.
Húsvétvasárnap:
10.30 Nyíregyháza - Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyház
18 óra  Debrecen-Szent Anna székesegyház.

Egri Főegyházmegye:
Nagycsütörtök:
9.00 - Olajszentelési mise a Bazilikában
18.30 - Utolsó vacsora miséje a Bazilikában
Nagypéntek:
18.30 - Nagypénteki szertartás a Bazilikában
Nagyszombat:
20.00 - Nagyszombati feltámadási szentmise a Bazilikában
Húsvétvasárnap:
10.00 - Húsvéti ünnepi szentmise a Bazilikában

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye:
Nagycsütörtök:
10 órától a budapesti Szent István-bazilikában főpapi szentmise keretében Erdő Péter bíboros olajokat szentel. A szertartás alkalmával újítja meg a főegyházmegye papsága papi ígéreteit.
18 órakor a főpásztor mutat be szentmisét az esztergomi bazilikában az utolsó vacsora emlékezetére, ennek keretében végzi a lábmosás szertartását.
Nagypéntek:
18 órakor Erdő Péter az esztergomi bazilikában emlékezik meg Urunk szenvedéséről.
Nagyszombat:
18 órakor a budapesti Szent István-bazilikában a bíboros-főpásztor , az esztergomi bazilikában Székely János segédpüspök vezetésével kezdődik a húsvéti vigília.
Húsvétvasárnap:
10.30-kor az esztergomi bazilikában mutat be szentmisét Erdő Péter bíboros.

Győri Egyházmegye:
Dr. Pápai Lajos győri megyés püspök húsvéti liturgikus programja a következőképen alakul:
Nagycsütörtök:
9 óra: Krizmaszentelési szentmise (Győr, Nagyboldogasszony-bazilika).
18 óra: Az utolsó vacsora liturgiája (Győr, Nagyboldogasszony-bazilika).
Nagypéntek:
15 óra: Keresztút (Győr, Nagyboldogasszony-bazilika).
18 óra: Nagypénteki liturgia (Győr, Nagyboldogasszony-bazilika).
Nagyszombat:
22 óra: Húsvét vigíliájának szertartása (Győr, Nagyboldogasszony-bazilika).
Húsvétvasárnap:
10 óra: Húsvéti szentmise (Győr, Nagyboldogasszony-bazilika).

Hajdúdorogi Egyházmegye:
Kocsis Fülöp püspök atya liturgikus programja a nagyhéten:
Nagycsütörtök:
16.00-18.00 - Nyíregyháza - Nagy alkonyati istentisztelet Nagy Szent Bazil Liturgiájával, antimenzion szentelés, lábmosás.
20.00-23.00 - Nyíregyháza - Nagypéntek reggeli istentisztelet az Úr szenvedéséről szóló 12 evangéliummal.
Nagypéntek:    
07.30-09.30 - Nyíregyháza - Királyi imaórák.
17.00-18.30 - Nyíregyháza - Nagy alkonyati istentisztelet, sírbatétel.
20.00-21.30 - Nyíregyháza - Kis esti zsolozsma, virrasztás.
Nagyszombat:
07.30-09.30 - Nyíregyháza - Reggeli istentisztelet a szentsírnál.
17.00-19.00 - Nyíregyháza - Nagy alkonyati istentisztelet Nagy Szent Bazil Liturgiájával.
23.30-03.00 - Nyíregyháza - Éjféli zsolozsma, feltámadási utrenye körmenettel, püspöki Szent Liturgia pászkaszenteléssel.
Húsvétvasárnap:
09.00-12.00 - Hajdúdorog - püspöki Szent Liturgia pászkaszenteléssel.

Kalocsa-Kecskeméti Főgyházmegye:
Dr. Bábel Balázs érsek úr 2013. év húsvéthoz kötődő liturgiáinak rendje:
Nagycsütörtök:
Érsek úr délelőtt 10.00 órai kezdettel mutatja be a nagycsütörtöki krizmaszentelési szentmisét a kecskeméti Társszékesegyházban.
A főpásztor a húsvéti liturgia keretében 18.00 órakor szentmisét mutat be a kalocsai Szent József (Zárda) templomban.
Nagypéntek:
Érsek úr 15.00 órakor keresztutat végez a kalocsai Szent József (Zárda) templomban.
A főpásztor 18.00 órakor végzi a nagypénteki liturgiát a kalocsai Szent József (Zárda) templomban.
Nagyszombat:
Érsek úr 19.00 órakor kezdi a nagyszombati vigíliai szentmisét a kalocsai Szent József (Zárda) templomban.
Húsvétvasárnap:
A főpásztor délelőtt 10.00 órakor mutatja be a húsvéti ünnepi szentmisét a kalocsai Szent József (Zárda) templomban.

Kaposvári Egyházmegye:
Nagycsütörtök:
10.00 órakor Krizma szentelési mise,Kaposvár Székesegyház.
18 órakor szentmise az utolsó vacsora tiszteletére.
Nagypéntek:
18 órakor  nagypénteki liturgia.
Nagyszombat: (Nagyszombaton nem  püspök úr végzi a szentmisét)
Húsvétvasárnap:
10.30  Kaposvár székesegyház.
Húsvéthétfő:
9.00 és 10.30. Nagykanizsa Jézus Szíve templom.

Miskolci exarchatus:
Nagycsütörtök:
10 órakor Nagy Szent Bazil Liturgiája vecsernyével a Székesegyházban. Ezen a Szent Liturgián lesz az antimenzion szentelés és lábmosás szertartása is.
17 órakor a kínszenvedési evangéliumok szertartását végezzük
Nagypéntek:
7 órakor lesznek a királyi imaórák.
17 órai kezdettel végezzük a sírbatételi nagyvecsernyét.
20 órától kis esti zsolozsma lesz.
Nagyszombat:
7 órakor kezdődik az utrenye.
10.30 órakor pedig Nagy Szent Bazil Liturgiája vecsernyével. Ennek a Liturgiának keretében felnőttkeresztelést is végzünk.
23.30-kor kezdődik az éjféli zsolozsma, s éjfélkor a feltámadási szertartás, utána pászkaszentelés.
Húsvétvasárnap:
10 órai kezdettel püspöki Szent Liturgia lesz pászkaszenteléssel.

Pannonhalmi Főapátság:
Várszegi Asztrik főapát úr a húsvéti időszakban a következő szentmiséket mutatja be főcelebránsként a pannonhalmi bazilikában.
Nagycsütörtök:
10 óra szentmise krizmaszenteléssel; 18 óra szentmise az Utolsó Vacsora emlékezetére.
Nagyszombat:
21.30 Húsvéti Vigília feltámadási körmenettel.
Húsvétvasárnap:
10 óra ünnepi konventmise.

Pécsi Egyházmegye:
Nagycsütörtök:
10.00 órakor kezdődő Olajszentelési mise keretében kerül sor az Egyházmegye papsága ígéreteinek megújítására. A Pécsi Bazilikában tartandó ünnepi szentmisét dr. Udvardy György pécsi megyéspüspök celebrálja.
Az Utolsó Vacsora emlékére bemutatandó szentmise 18.00 órakor veszi kezdetét.
Nagypéntek:
Urunk szenvedésének ünnepén 18.00 órai kezdettel kerül sor a nagypénteki liturgia szertartására a Pécsi Székesegyházba.
Nagyszombat:
A Húsvéti Vigília szertartása 20.00 órakor kezdődik.
Húsvétvasárnap:
Urunk Feltámadásának ünnepén délelőtt 11.00 órai kezdettel mutat be ünnepi szentmisét Püspök atya a Pécsi Bazilikában.

Szeged-Csanádi Egyházmegye:
Nagycsütörtök:
10.00 Olajszentelési püspöki szentmise az egyházmegye papságának részvételével (a krizma, a keresztelendők és a betegek olajának megáldása illetve a papi ígéretek megújítása).
18.00 Az utolsó vacsora emlékmiséje.
22.00 óráig virrasztás a Mária-kápolnában.
Nagypéntek:
Egész nap gyónási lehetőség a Dómban.
9.00 Énekes zsolozsma.
16.00 Keresztút a szeminárium növendékeinek vezetésével.
17.00 Nagypénteki szertartás, passió.
20.00 óráig virrasztás a Szentsírnál.
Nagyszombat:
9.00 Énekes zsolozsma.
20.00 Húsvéti vigíliai szertartás (Húsvéti Gyertya meggyújtása, igeliturgia, a keresztségi fogadalmak megújítása, az Eukarisztia liturgiája) majd körmenet a Dóm téren.
Húsvétvasárnap:
Szentmisék: 8.30, 10.00, 11.30 és 18.00 órakor .
10.00 Ünnepi püspöki szentmise .
Húsvéthétfő:
Szentmisék 10.00 és 18.00 órakor.

Székesfehérvári Egyházmegye:
Nagycsütörtök:
A Székesegyházban 10 órakor kezdődik a hagyományos olajszentelési szentmise, melyen egyházmegyénk minden papja részt vesz és ünnepélyesen megújítja papi ígéreteit.
A Székesegyházban 18 órakor Spányi Antal püspök tart szentmisét az utolsó vacsora emlékére, amelyen a lábmosás szertartását is a megyésfőpásztor tartja.
Nagypéntek:
A Palotavárosi Kálváriánál 15 órakor kezdődik Spányi Antal püspök vezetésével a város papjainak és híveinek közös keresztútja.
A Székesegyházban 18 órai kezdettel Spányi Antal püspök tartja a nagypénteki szertartást.
Nagyszombat:
A Székesegyházban 20 órakor kezdődik a nagyszombati feltámadási szertartás és szentmise, melyet Spányi Antal megyés püspök celebrál. A szentmise a hagyományos húsvéti körmenettel fejeződik be.
Húsvétvasárnap:
A Székesegyházban 10.30-kor a megyésfőpásztor tart szentmisét Urunk feltámadásának ünnepén.

Szombathelyi Egyházmegye:
Nagycsütörtök:
10.00 Nagycsütörtöki olajszentelési szentmise; 18.00 Püspöki mise az utolsó vacsora emlékére.
Nagypéntek:
8.00 Olvasmányos imaóra és reggeli dicséret; 15.00 Püspöki liturgia Urunk halálának emlékére.
Nagyszombat:
8.00 Olvasmányos imaóra és reggeli dicséret; 9.00 Húsvéti vigília.
Húsvétvasárnap:
10.00 Püspöki szentmise Urunk feltámadásának ünnepén.

Váci Egyházmegye:
Nagycsütörtök:
10.00 Olajszentelési szentmise (Székesegyház).
18.00 Szentmise az utolsó vacsora emlékére (Székesegyház).
Nagypéntek:
15.00 Keresztút a váci Kálvárián.
18.00 Nagypénteki szertartás, kereszthódolat, passió (Székesegyház).
Nagyszombat:
20.30 Húsvét vigíliája  (Székesegyház).
Húsvétvasárnap:
10.00 Szentmise, körmenet (Székesegyház).

Veszprémi Főegyházmegye:
Márfi Gyula érsek atya az alábbi időpontokban tart szentmiséket a Szent Mihály Bazilikában.
Nagycsütörtök:
10:00 órakor krizma mise, 19:00 szentmise, utolsó vacsorára való emlékezés 22:00 óráig
virrasztás.
Nagypéntek:
15:00 keresztúti ájtatosság, 19:00 passió, csonka szentmise, Szent Sír nyitása.
Nagyszombat:
19:00 órakor kezdődik a vigília szertartása, katekumenek keresztelése, a szentmise után
kb.20:30-kor körmenet és ételszentelés.
Húsvétvasárnap:
Szentmise: 10:30-kor érseki asszisztenciás.