English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Püspökök
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Családjaink.hu
Eucharisztikus Kongresszus
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben

Annunciáta Nővérek Kongregációja


A közösség hivatása: betegápoló.

Boda János (1871-1933) szombathelyi püspöki titkár, majd kanonok 1920-ban fogadta el annak a kongregációnak a vezetését, amelyet Szombathely püspöke, Mikes János akart egyház-megyéjében létrehozni. 1922. május 27-én a szerzet Assisi Szent Ferenc kapucinus rendjéhez kapcsolódott, hogy mint kongregáció elnyerhesse jóváhagyását. A kongregáció ezt 1924. december 12-én kapta meg. 1934. június 10-én a Szentszék hét évre szóló elismerő dekrétumot adott. 1942. május 11-én XII. Pius pápa véglegesen jóváhagyta a kongregációt. Így az Annunciáta Nővérek Kongregációja pápai jogú intézmény lett.

A Rend apostoli célja: betegápolás, elhagyott, szegény leányok felkarolása. Leányotthont tartottak fenn Szombathelyen, Celldömölkön és Szegeden. Kórházakban teljesítettek szolgálatot. Gyulán szanatóriumban ápoltak, Gyergyószentmiklóson pedig állami kórházban. Jelen voltak még Pécsett, Kalocsán, Kőszegen, Egerben és Sopronban. Bécsben a Pázmaneum háztartását vezették, Braziliában pedig lepratelepen vállaltak betegápolást. 1950-ben a nővérek létszáma kereken 200 volt.

A Rend sajátos célja: szolgálni az Egyházat az apostoli élet különféle tevékenységeiben, korunk adottságai és szükségletei szerint. Különösképpen készséggel áll a Szerzet Krisztus szolgálatára: a kórházakban, a nevelésben, egyházi intézmények igazgatásában, a szociális szolgálatban és a missziós tevékenységben. Alapítónk a Gyümölcsoltó Boldogasszony Szolgálóleányainak nevezett bennünket azért, hogy kövessük és terjesszük a názáreti Szűz alázatosságát és egyszerű-ségét. Szerzetünk minden tagjának, mint alázatos szolgálónak utánoznia kell a Szent Szűzet, mindenkor készen arra, hogy meghallja az Urat, és teljesítse akaratát.

Még a II. világháború előtt Braziliából, Para állam Belém városából püspök úr nővéreket kért a lepratelepre dolgozni. Az első csoport 1937-ben 5 nővérrel indult, 1939-ben 2 nővér, majd 1948-ban 6 nővér utazott Braziliába a leprás betegek ápolására. Braziliában a Rend fejlődésnek indult, jelenleg 42 nővér dolgozik kint.

Az 1950. évi feloszlatás után a Rend központja 1964-ben Brazíliába került.

A Szombathelyi Anyaházban jelenleg 13 nővér él és dolgozik, míg az 1950. évi szétszóratás miatt 16 nővér él a Rendházon kívül. (Szociális otthonokban, családban stb.)

Az Anyaházban élő idős nővérek a kórházban lelkigondozói munkát végeznek, látogatják a betegeket, gondoskodnak a szentmisékkel kapcsolatos teendőkről. Egyik legfontosabb feladatuk az utánpótlás, a jelöltek biztosítása.

Egyházjogi státusza: pápai jogú női szerzetes intézmény.
A közösség jogi személy.

A közösség nemzetközi központja:
Gregory Maria Neusi
Tel.: 0055+01-422-235-920
Postacím: C.P. 64.; 84001-970
Ponta-Grossa-Paraná; Brazília

A közösség magyar központja:
Rambo Junila tartományfőnöknő
Cím: 9700 Szombathely, Horváth Boldizsár krt. 36.
Tel.: (94)-324-502
Honlap: www.annunciata.hu

Kollégiumi Tagintézmény:
Spohr M. Martha nővér
Cím: 9700 Szombathely, Horváth Boldizsár krt. 36.
Tel.: (94)-324-502


Napi evangelium
Méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére.
  Mt 5,20-26

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKELegyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum