English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Püspökök
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Családjaink.hu
Eucharisztikus Kongresszus
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben

Ferences Szegénygondozó Nővérek

Ferences Szegénygondozó Nővérek Kongregációja
Congregatio Sororum Franciscanium Pauperibus Succurrentium
SFPS

A közösség hivatása: elaggott egyedülálló szegények gondozása.

Magyar alapítás, a legszegényebbek (koldusok) felkarolására, egyedülálló munkaképtelen idős betegek gondozására. Az Intézmény alapítását P. Oslay Oszvald, a Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtartomány akkori főnöke kezdeményezte 1927 decemberében Páhok M. Franciska és Krómann M. Magdolna harmadrendi tagok részvételével. Szabályainak alapja Szent Ferenc Szabályozott Harmadik Rendjének Regulája. Az alapítók az evangélium szellemében az akkori magyar társadalom legszegényebbjeit akarták szolgálni. Az általuk végzett munka az „Egri Norma”, majd „Magyar Norma”, mely hatékonyan és szervezetten kapcsolta össze a szegénygondozás egyházi, szerzetesi formáját az állami gondoskodással. Szeretetházaik mellett a nővérek környezettanul-mányozást, „külső”, otthoni gondozást végeztek, igyekezve emberibbé tenni a legszegényebbek sorsát, fölkelteni méltóságtudatukat. Az Intézmény fejlődése összefüggött az országos szegény-gondozás jogi és gyakorlati kiépítésével.

Szmrecsányi Lajos egri érsek 1930. február 27-én egyházmegyei jogú kongregációnak nyilvá-nította, 1932-ben Konstitúciókkal látta el a nővérek közösségét. A rend fejlődése során 1939-ben ki-került a ferences első rend joghatósága alól, ennek megfelelően a Konstitúció is átdolgozásra került. Az 1950-es feloszlatás után nővéreik kórházakban, szociális otthonokban, plébániákon folytat-ták hivatásukat. 1972-ben az akkori lehetőségeknek megfelelően Ausztriában telepedtek le és alapí-tottak közösséget, ahol házi gondozásban és szeretetotthonban dolgoztak. 1973 decemberében M. Franciska alapító anya halálát követően a rend vezetését Matuska M. Terézia, korábbi titkárnő vette át és végezte 1979-ben bekövetkezett haláláig. Ekkor az új általános elöljáró, Gavlasz M. Kalliszta római engedéllyel a rend anyaházát Ausztriába, Krumbachba helyezte át.

1990-ben a társadalmi változásokkal a nővérek újraindították közösségi életüket Magyarorszá-gon is. Először Esztergomban telepedtek meg (1990), majd Siófokon (1991) és Szentendrén (1992), ahol házi gondozást, ebédosztást végeznek. 1994-ben Szécsényben és Nagyvenyimben indult szeretetotthon a rend vezetése alatt. Az 1993-i káptalan az addigi magyarországi irányítót, Ambrus M. Konstancia nővért bízta meg a rend vezetésével és az anyaházat Esztergomba helyezte át, ahol jelenleg is működik. 1997 óta a rend vezetője Tóth M. Gilberta.

Lelkiségüket alapítóik szelleméből merítik, akik Jézus Krisztus nyomdokaiban, az ő alázatosságát és szegénységét követve magukat teljesen a legszegényebbek szolgálatára érezték hivatva. A kongregáció sajátos karizmája és célkitűzése, hogy a mindenkori társadalmi és egyházi körülmények figyelembevételével minden lehetőséget, mint Istentől ajándékozott eszközt ismerjenek fel és a legszegényebbek szolgálatára használják. Különös figyelemmel fordulnak az idős, elhagyatott betegek felé, de igyekeznek más rászorulókhoz is közel vinni Jézus Krisztus evangéliumát, megosztva mindennapi gondjaikat és reményeiket. A fiatal nővérek munkáját az idősebb generáció hűséges imaszolgálata és életáldozata segíti, hogy az új társadalmi körülmények között is egyre inkább meg-valósíthassák az örömteli ferences evangéliumi életet, a szegények szegényként való szolgálatában.

Életük forrásai Szent Ferenc példája nyomán a naponkénti szentmiseáldozat; az Eukarisztia ben-sőséges tisztelete, Szentségimádás; közös zsolozsma-imádság, elmélkedés, Szentírás-olvasás; a Boldogságos Szűz példájának követése; Krisztus szolgálata a rászorulókban, szemlélése a teremtményekben; testvéri együttlét.

Egyházjogi státusza: egyházmegyei jogú női szerzetes intézmény.
A közösség jogi személy.

Anyaház, noviciátusi ház:
Takács Etelka M. Klarissza általános főnöknő
Cím: 2500 Esztergom, Kossuth u. 50
Tel/Fax.: (33)311-977
E-mail: ferszegnovinvitel.hu

Ferences Betánia Idősek Otthona:
(12 gondozott részére)
Hajós Zsófia M. Ágnes intézményvezető
Cím: 3170 Szécsény, Haynald L. u. 12.
Tel.: (32)370-639

Ferences Szegénygondozó Nővérek közössége
Rosu Anna M. Marianna mb. vezető nővér
Cím: 3170 Szécsény, Haynald L. u. 12.
Tel.: (32)370-639

Ferences Szegénygondozó Nővérek közössége
(városi szegénygondozás, ebédosztás)
Ivácson Éva M. Rita mb. vezető nővér
Cím: 8600 Siófok, Kele u. 23.
Tel.: (84)311-027

Ferences Szegénygondozó Nővérek Szeretetotthona
(36 gondozott részére)
Pálinkás Rita intézményvezető
Cím: 2421 Nagyvenyim, Táncsics u. 6.
Tel.: (25)259-425


Napi evangelium
Méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére.
  Mt 5,20-26

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKELegyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum