English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Püspökök
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Családjaink.hu
Eucharisztikus Kongresszus
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben

Klarissza Remeteség "Szécsény Ágacskája"

Klarissza Rend
"Szécsény Ágacskája" Monostor-Remeteség
Ordo Monialium Sanctae Clarae

A közösség hivatása: monasztikus, kontemplatív.

Ferenc kezébe a szülővárosa melletti Portiuncula kápolnában. A ferences mozgalomhoz elsőként csatlakozott nőt Ferenc a közeli bencés apácamonos-tor nővéreire bízza. Rövidesen többen is csatlakoznak a Klára választotta szerzetesi ideálhoz, és önálló közösségként a Ferenc által újjáépített San Damiano templom mellett alapítanak közösséget. Ez a Klarissza Rend kezdete. Kb. 30 éven át a rend jogi alapja Szent Benedek regulája, különböző konstitúciókkal kiegészítve. Végül Klára, hogy lelkisége eredetiségét biztosítsa, új szabályzatot ír. Ez a történelemben első, nőknek nő által írt regula biztosítja a Klarisszák sajátosságát az eddig alapított női rendekhez képest: a „szegénység kiváltságát”, amely nem csupán a monostor tagjainak, ha-nem az intézmény egészének szegénységét garantálja, valamint kapcsolódást Szent Ferenc lelki-ségéhez. A rend kezdettől fogva pápai klauzúrás, szemlélődő, monasztikus. „Isten Fia számunkra út lett, és ezt szavaival és példájával mutatta meg nekünk boldogságos Ferenc atyánk.” (Szent Klára Végrendeletéből). A Klarisszák lelkisége, mint a ferences család egészéé, az evangéliumi élet.

A Rend igen elterjedt: ma az öt földrészen kb. 15.000 nővér él. Ismertebb szentjei: Szt. Koléta (†1447), Bolognai Szt. Katalin (†1463), Lotaringiai B. Margit (†1521), stb. Magyar vonatkozású szentek: Prágai Szt. Ágnes (†1282), Krakkói B. Szalome (†1268), Árpád-házi B. Jolán (†1298), Árpád-házi Szt. Kinga (†1292).

A Klarisszák Magyarországon az egyetlen olyan középkori alapítású női szerzetesrend, amely hazai meghonosodásától kezdve folyamatosan fennállt, egészen 1782-es feloszlatásáig. Legelső alapításuk a nagyszombati (1239), melyet Szt. Erzsébet szentté avatásának emlékére alapítottak. 1635-től itt őrizték a kassai vértanúk ereklyéit. Ezt követte a pozsonyi alapítás (XIII. sz.), majd az óbudai, a sárospataki, nagyváradi (XIV. sz.), kolozsvári (XV. sz.). 1714-ben monostort alapítottak a budai várban és Zágrábban. Ezek a közösségek mind IV. Orbán pápa szabályzatát követték, mely lehetővé tette a birtokok elfogadását. 1728-ban gr. Csáky É. Franciska apátnő alapit klarissza monostort Pesten, és visszatér az eredeti szegénységhez. A Rend századokon keresztül fontos hivatást töltött be a leánynevelés és kulturális tevékenység terén. A Klarisszákhoz kötődtek a leghíresebb magyar nyelvű kódexek, pl. Jókai, Nádor, Lobkovitz etc. Több klarissza műfordítót, írót, festőt tartanak nyilván. Ennek a virágzó életnek, tevékenységnek vetett végett II. József 1782-es feloszlató rendelete.

A Rend 1995. augusztus 12-én érkezett újra Magyarországra. A váci egyházmegyében alapította meg a „Szécsény Ágacskája Monostor-Remeteség”-et. Ezúttal Franciaországból, a lotaringiai „Le Rameau de Sion” (Sion Ágacskája) nővérei vállalták magukra a magyaroszági újra-alapítást. A szécsényi monostorban Szent Klára Reguláját élik a sioni ház alapítónője, Mére Marie-Paul de la Trinité (†1990) által a „Rameau”-nak irt és 1989-ben jóváhagyott saját Életszabály szerint, melyet Szent Ferenc remeteségekhez irt regulája inspirált. A közösség életformája ma is szemlélődő, nagy hangsúlyt helyezve az imára, csendre, magányra. A Statútum értelmében a Nővérek nem vállalhatnak jövedelemmel járó tevékenységet, a Monostor kizárólag adományokból él. Tevékenységük a kertben, házban végzett kétkezi, ill. intellektuális munka, csoportok, sze-mélyek fogadása. A közösség 3 lakásból álló „remeteségben” fogad lelkigyakorlatra, elvonulásra jelentkezőket, ill. kis létszámú csoportokat a monasztikus életmódba bevezető napokra. A „Rameau de Sion” második közép-európai alapítása a 2000-ben megnyílt „Csiksomlyó Ágacskája” (Erdély, Románia).

Egyházjogi státusza: pápai jogú női szerzetes intézmény.
A közösség jogi személy.

A közösség nemzetközi központja:
Le Rameau de Sion
Monastére-Ermitage des Clarisses
Mére Marie-Beatrice de la Paix OSC Abbesse
9 Rue Notre-Dame 54330 Saxon-Sion France
Fax: 00 333 83 25 15 97

A közösség magyar központja:
Klarissza Monostor - Szécsény Ágacskája
Nárai Éva Sr. Ferenc Mária elöljáró
3170 Szécsény, Haynald Lajos u. 15.
Üz.rögz. / Fax: (32) 370-081
E-mail: klarisszadx.hu

Monostorunk mellett egy tőlünk lelkiségileg függő új közösség is létrejött. Kegyelemosztó Miasszonyunk Oblátái
(Oblatae Nostrae Dominae Gratie; ONDG).

Egyházjogi státusza: egyházmegyei jogú intézmény.

"Az obláta elkötelezi magát, hogy megtartja a Szent Evangéliumot, abban a lélekben, amely Szent Klára Regulájából, Assisi Szent Ferenc és a Szentháromságról nevezett Marie-Paul Anya írásaiból származik, hogy így a szegény Krisztust kövesse. Ez az imádságban, csendben és magányban megélt szemlélődő élet misszióba küldi az Oblátát, az Egyház és a szegények szolgálatára. Azután ismét visszatér a magányba és a csendbe." (a Statutumból)
A közösség nagyobb elöljárója a Rameau de Sion Apátnője.

A statutumukat elismerte: Jean-Paul Jaeger, Nancy és Toul püspöke.


Napi evangelium
Méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére.
  Mt 5,20-26

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKELegyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum