English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Püspökök
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Családjaink.hu
Eucharisztikus Kongresszus
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben

Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregációja


A közösség hivatása: betegápoló, tanító-nevelő, egyházi szolgálat.

Az Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregációt az osztrák származású Brunner Anna Margaréta anya alapította 1894-ben Budapesten. A rend alapítási napja Jézus Szíve napján van, mert 1901. június 25-én (Jézus Szíve napján) kapta meg az első egyházilag engedélyezett szabályt. 1935-től a rend pápai jogú, 1940-től pedig az Assisi Szent Ferenc I. és II. rendjéhez csatolódik. XII. Pius pápa 1943-ban végérvényesen engedélyezte a Szabályzatot, amely a II. Vatikáni Zsinat után többször módosítva lett, legutóbb 1992-ben. A módosított konstitúció 1995-ben lépett életbe.

Céljuk Krisztust szolgálni a betegekben és elhagyatottakban. Betegápolást, lelki gondozást végeznek kórházakban, magánházakban és szociális intézetekben. Helyi és időszerű szükség szerint szentelhetik magukat az ifjúság tanításának és nevelésének is. Szolgálatukat teljesen az egyház küldetésébe iktatják be. Bekapcsolódnak a plébániai apostolkodásba is.

Az Egyház előtt három nyilvános fogadalmat tesznek tisztaságra, szegénységre, engedelmességre és kötelezik magunkat az evangélium átélésére Szent Ferenc Harmadik Rendjének Regulája és az Assisi Szt. Ferenc Leányai Konstitúciója szerint.

Lelkiségük különös jele a szegénység, alázatosság és a szeretetben Istennel való egyesülés.

Magyarországon, Szlovákiában, Romániában és az amerikai Illinois államban vannak tarto-mányai a rendnek, két régió Ukrajnában és Mexikóban.

A Kongregáció élete M. M. Kuczera Matild Flóra anya életében virágzásnak indult. Flóra anya 1880. március 1-jén született Neudörflben Ratibor járásban Felső-Sziléziában, a rendbe 1898. augusztus 20-án lépett Budapesten. Beöltözése 1899. március 19-én volt, fogadalmat pedig 1902. december 8-án tett, határozatlan időre. 1910 szeptember 24-én választották generális elöljáróvá. Ezt a hivatalát - ismételt újra választása után - egészen haláláig (1944) ellátta. A jó Isten áldásának és az ő egyéniségének köszönhető az anyaház felépítése Budapesten a Tárogató u. 45. szám alatt 1931-ben. A Magyarországi Betegápolók és Ápolónők Országos Egyesületének alapító tagja volt 1932-ben. A rend 1935-ig 22 házat létesített Flóra anya vezetésével. Budapesten 1937-ben felépült a jelenlegi Szent Ferenc Kórház, amely szanatóriumként működött. A nővérek Zircen, Celldömölkön, Nagyszentmiklóson, Balfon, Belényesen, Lippán, Kézdivásárhelyen, Diósgyőrött (Vasgyári kórházban), Budapesten (Szent Ferenc Kórházban és a Korányi Frigyes Kór-házban), a kecskeméti Kórházban, a makói Szent István Kórházban, ózdi Bányakórházban, dorogi Bányakórházban, Tatabányán a Nagykórházban a Járványkórházban, a síkvölgyi Szanatóriumban és a deszki Gyermek Szanatóriumban dolgoztak.

M. Flóra anya halála után 1945-től Wagner Márta M. Bernadett lett az Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregáció generális elöljárónője. 1950-ben a magyarországi szerzetesrendek feloszlatásakor Bernadett anya is száműzetésbe kényszerült. Magánlakásban élt Budapesten, állandó rendőrségi felügyelet alatt állt, s ez korlátozta kötelességei teljesítésében. A nővérek mindmáig hálával gondolnak anyai szívére. 1950-ben Magyarországon kb. 250 volt a nővérek létszáma.

Egyházjogi státusza: pápai jogú női szerzetes intézmény.
A közösség jogi személy.

A kongregáció generális vezetősége:
Generálát Kongregácie CFSF
Generális elöljáró: sr. M. Gerarda Farská
Cím: Syslia 10., SR-821 05 Bratislava, Szlovákia
Tel./Fax: 00421-02-4342-2341; 00421-02-4363-2597
E-mail: generalatskgmail.com

A közösség magyar központja:
Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregáció
tartományfőnöknő:
Majchráková M. Benedikta CFSF
Cím: 1021 Budapest, Széher u. 71.
Tel.: +36 (1) 200-83-01
Fax: +36 (1) 466-5857
E-mail: cfsfbudapestgmail.com
A rend honlapja


Napi evangelium
Méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére.
  Mt 5,20-26

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKELegyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum