English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Püspökök
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Családjaink.hu
Eucharisztikus Kongresszus
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben

Premontrei Női Kanonokrend

Premontrei Nővérek
Communitas Sororum Praemonstratensiorum in Hungaria
OPraem

A közösség hivatása: kontemplatív és apostoli.

A Premontrei Női Kanonkrend rendalapítója Szent Norbert (a rendtörténeti rész részletesebben a Csornai Premontrei Prépostság intézményénél megtalálható, 370. old.)

A Rend Szent Ágoston reguláját követi. A Rendnek célkitűzése: Eucharistia, Ecclesia, Immaculata, Poenitentia, azaz az Oltáriszentség és a Szűzanya különleges tisztelete, az Egyház szolgálata Szent Norbert szigorú önmegtagadásos szellemében. Már a XII. században megjelent a Premontrei Női Kanonokrend Magyarországon. Szegeden, Somlóvásárhelyen és Brassóban éltek Premontrei Nővérek. A törökök elől Bécsbe menekültek, ezzel kihalt a Rend női ága. 300 évvel később, 1927-ben Ráday Sebestyén, jászói Premontrei kanonok (a Rend magisztere) Külsővaton újjáalapította a nővérek közösségét. Az első elöljáró Anzelma Wisnicka, a lengyel Imbramovice monostorának egykori apátnője lett. A közösség 6 nővérrel indult, majd 1950-re 70 lett a nővérek száma. 1950-ig a külsővati anyaházban, Nagylengyelben (1933), Somlóvásárhelyen (1939), Kenyeriben (1935), Mindszenten (1940), Jászón (1940) és Bakonygyepesen (1949) végezték a nővérek apostoli, liturgikus és engesztelő szolgálatukat. A feloszlatás után a nővérek nagy része továbbra is az Egyház kötelékében maradt, kántorként, hitoktatóként önállóan vagy 2-3 fős csoportokban plébániákon, illetve a családjuknál meghúzódva. Ezt az időszakot 35-en élték túl.

1989-ben megkezdődött a Rend újjászerveződése Ullmann Péter Ágoston OPraem magiszter segítségével. 1989-ben a Budapesten élő nővérek csoportja Zsámbékon telepedett le, ez lett a Rend anyaháza, itt van a noviciátus is. Jelenleg 8 szerzetesnő él a katolikus templom mögötti épületben. Feladatuk a liturgikus és a gyakorlati templomi szolgálat mellett a hitoktatás és 3 szociális indíttatású intézményük fenntartása. E három intézményük: a Szent Norbert Karitatív Alapítvány, a Premontrei Napköziotthon és a Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola. Az első kettőt 1993-ban alapították, hogy a faluban élő szegény családok mindennapos gondjait enyhítsék. Az Alapítvány a szociális gondoskodás anyagi feltételeinek megteremtését szolgálja, munkanélkülieket átképez ill. foglalkoztat. A Premontrei Napköziotthon Zsámbék 6-16 éves tanulóinak (felekezeti hovatartozás nélkül) ingyenes napközbeni ellátását végzi 1993 óta, ma már 75 tanuló részére biztosít napi háromszori ingyenes étkezést.

1996-ban megalapították a Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskolát (kezdetben 27, ma 208 tanulóval). Azok számára született az iskola, akiknek családja nehéz anyagi helyzet-ben van, s ezért nem tudják gyermeküket pesti vagy más távoli középiskolába járatni.

Fenti tevékenységeikhez az Egyházközségtől kapták meg a kárpótlásként visszakapott egykori katolikus leányiskolát. Külsővaton négy nővér él egy az Egyházközség tulajdonában levő házban. Hitoktatóként, kántorként és sekrestyésként állnak az Egyház szolgálatában. Bakonygyepesen 3 nővér él egy rendi házban. E három nővérnek sikerült a feloszlatás ideje alatt is együtt maradni. Kántori, hitoktatói és sekrestyési feladatokat látnak el, valamint lelkipásztori kisegítő munkát is végeznek, segítik az ifjúsági csoportok vezetését. A még szétszóratásban élő nővérek – akik képesek rá, – szintén egyházi szolgálatokat látnak el. Munkájukhoz erőt az ünnepélyesen végzett zsolozsmán és szentmisén merítenek. A Premontrei Női Kanonokrend a szolidaritás szellemében az esélyegyenlőség megteremtésére törekszik, mindvégig szem előtt tartva Rendjük jelmondatát: „Minden jóra készen”, s a Szentírás szavait: „amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, azt nekem tettétek.” (Mt 25,40-49).

Egyházjogi státusza: egyházmegyei jogú női szerzetes intézmény.
A közösség jogi személy.


A közösség magyar központja:
Dr. Juhász Katalin Ágnes
általános elöljáró
Cím: 2072 Zsámbék, Petőfi S. u. 13.
Tel.: (23)342-331; Fax: (23)342-316
E-mail: jazspsz.sulinet.hu
Honlap: www.premontreinoverek.hu


Napi evangelium
Méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére.
  Mt 5,20-26

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKELegyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum