English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Püspökök
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Családjaink.hu
Eucharisztikus Kongresszus
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben

Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monostor

Ciszterci Monostor
Ordo Cisterciensis
OCist

A közösség hivatása: monasztikus apátság. Egyházjogi státusza: pápai jogú női szerzetes intézmény.

A Ciszterci Nővérek Kismarosi Monostorának szerzetesélete a szerzetesrendek állami feloszlatása után 1955-ben "pia unio" jogi státusszal kezdődött el. Hivatásukhoz kétszeri bebörtönzés ellenére hűségesek maradtak, míg a Ciszterci Rend Generális Apátja a Szentszéktől kapott speciális fakultások birtokában 1987. augusztus 14-én kánonjogi érvényességgel is megalapította az Annuntiatioról nevezett Monostort. Az ünnepélyes fogadalmat 1987. augusztus 15-án, a perjelnőnek kinevezett Tímár Ágnes kezébe újították meg a nővérek.

A politikai helyzet változásakor, Paskai László bíboros, esztergomi érsek - akinek egyházmegyéjéhez tartozott akkor a Monostor - , az alapításhoz hozzájárult. Az 1989. november 16-i Rendi Szinódus a Monostor teljes jogú inkorporálásához hozzájárult és ezt a Szentszék jóváhagyta. A Monostor Konstitúcióját a Szentszék 1990. március 19-én jóváhagyta. Az 1993. március 27-i Rendi Szinódus a Monostor apátsági rangra emeléséhez hozzájárult és a Generális Apát, Dr. Zakar Polikárp a Monostort 1993. április 12-én apátsági rangra emelte.

A Kismarosi Monostor korunk sajátos igényeinek megfelelően szeretné betölteni azt a küldetést, amit a 12. században Magyarországon is megtelepedett ciszterci szerzetesek. Monasztikus hivatásuk jellemzője az életben gyökerező imádság és az imádságban gyökerező élet.

A legfontosabb „tevékenységük” – jelen lenni az evangélium tanítása szerint, elkerülve az imponáló látványosság, hatékonyság kísértését. Ez nem jelent passzivitást, hanem aktív külső-belső munkát, hogy időben, térben, testben, lélekben egyaránt Isten számára mindig ezt a választ tudják adni: „Hívtál, itt vagyok!”

Napjaikat átszövi a közösen imádkozott, énekelt zsolozsma. Imádságuk, amely a nap meghatározott óráiban felcsendül templomukban, dicsőítés Isten létbehívó, létbentartó és az örök életre meghívó szeretetéért. Hálaadás és könyörgés azokért, akikkel a Gondviselés útjain találkoznak. Ünnep, melyben kiemelt módon adnak helyet az együttlétnek Isten és ember között.

Mindazok a tevékenységek, amelyeket a monostorban végeznek: gyümölcsfeldolgozás, méhészet, vendégfogadás, ház körüli munkák, kertgondozás arról az átváltozásról szeretnének tanúságot tenni, amit belső életünkben megélnek – hogy a sivatag kertté, a pusztaság oázissá váljon.

Monostorukhoz tartozik a faluban működő Ciszterci Orvosi Rendelő, amely segíti a környéken élők mozgásszervi betegségeinek gyógyítását. Az egészségügyi szolgáltatást a Boldogasszony Háza Alapítvány támogatja. Az együttérzésből megszülető irgalom, odafordulás a szenvedő emberhez tanúságtétel a szeretetből fakadó szolidaritás változatlan értékéről.A közösség nemzetközi központja:

Casa Generalizia Cistercense
Abate Generale Mauro-Giuseppe Lepori OCist.
Cím: Piazza del Tempio di Diana, 14; I-00153 Roma; Olaszország ;
Tel.: 0039 + (06)574-3694; 0039 + (06)575-5110; fax: 0039 + (06)574-1827
Honlap: www.ocist.org

A közösség magyar központja:
Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monostor
Dr. Horváth Olga O.Cist. apátnő
Tel.: (27) 583-055; (27) 583-056
Fax: (27) 350-029
Postacím: 2623 Kismaros, Pf. 10. (Szuttai dülő 8328 hrsz.)
E-mail: monostorcisztercimonostor.hu
Honlap: Ciszterci Nővérek Kismaros

Növendékek tanulmányi lakása
Binder Zita O.Cist. Magistra
Cím: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 1/b. III. 8.

Kismarosi Ciszterci Orvosi Rendelő
(szakorvosi rendelés, gyógytorna, fizikoterápia)
Dr. Fejérdy Gábor orthopéd szakorvos
Cím: 2623 Kismaros, Kossuth Lajos u. 1727 hrsz. (Köztársaság tér)
Tel.: (27) 350-056


Napi evangelium
Méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére.
  Mt 5,20-26

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKELegyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum