English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Püspökök
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Családjaink.hu
Eucharisztikus Kongresszus
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben

Sarutlan Kármelita Nővérek

Kármelita Nővérek (Szemlélődő)
Ordo Monialium Carmelitarum Discalceatarum
OCD
Mindenszentek Kármel (Magyarszék)
Kis Szent Teréz Kármel (Marosszentgyörgy)

A közösség hivatása: kontemplatív monasztikus rend.

A Kármelita Rend eredete a Kármel-hegyen élő remetékre vezethető vissza, akik 1209-ben kaptak Regulát Szent Albert jeruzsálemi pátriárkától. A női ágat mintegy két és félszáz évvel később hozta létre Boldog Soreth János (1394-1471), a rend akkori generálisa, miután a Gueldern-i (Németalföld) beginázs kérte a csatlakozását. V. Miklós pápa 1452-ben adta meg ehhez az engedélyt, és Cum nulla kezdetű bullájával hivatalosan is megerősítette a női ág létrejöttét.

Dona Teresa de Ahumada y Cepeda, vagyis Jézusról nevezett Szent Teréz, 1535-ben lépett be az avilai Megtestesülés Kolostorba. A személyes belső ima egyre növekvő igénye és a kor egyháztörténelmének súlyos problémái (reformáció, missziók) indították Terézt a kármelita életforma radikálisabb megélésére, ami a rend reformjához vezetett. 1562. február 7-én érkezett meg az első reformált („sarutlan”) kolostor alapítását jóváhagyó pápai bréve: ez az avilai Szent József Kolostor volt. Teréz reformjának megfogalmazása, az ún. „Eredeti konstitúció”, 1567-ben készült el. Szent Teréz haláláig még 16 kolostort alapított hazájában. Jelenleg (legutóbb 1997-ben készült statisztika) 5 földrész 82 országában, összesen 809 kolostorban 10 600 sarutlan kármelita nővér él. A legnagyobb számban a következő országokban vannak: Franciaország – 101 kolostor, 1512 nővér, Spanyolország – 99 kolostor, 1282 nővér, Olaszország – 59 kolostor, 852 nővér.

A kármelita lelkiség középpontja az Isten jelenlétében való élet. A Regula minden más tevékenységet az ima köré rendez. Központi gondolata és előírása: „éjjel-nappal az Úr törvényéről elmélkedni és imában virrasztani”. Ez elsősorban a belső imához kötődik, amely által a szerzetes eljut ahhoz, hogy egészen magáénak érezze Isten kegyelmét s minden igyekezetével a lelkek üdvösségén fáradozzon, hogy Máriához hasonlóan a hit, a rendületlen bizalom és a mindennapi hűség által az Üdvözítő Szeretet misztériumának tanújává legyen, és Illés próféta példájára minden ember képviseletében szüntelenül Isten elé álljon könyörgésével. A klauzúra, az önmegtagadás, a hallgatás a kármelita életforma egyéb elemeivel együtt ezt az állandó imát hivatott elősegí-teni. A nővérek általában egyszerű, kétkezi munkát végeznek. Magyarországon az első női sarutlan kármelita kolostort 1891-ben Sopronbánfalván alapította Maria Ignatia nővér (született Lobkowitz Polyxenia hercegnő, gróf Esterházy Móric özvegye) a mayerlingi kármelből érkező szerzetesnők segítségével. Az első perjelnő Az isteni Gondviselésről nevezett Mária Aloisia nővér volt, az első magyar nővérek 1893-bon tettek fogadalmat. A második kolostort Szombathelyen alapította István Gyula püspök 1906-ban. Sopronbánfalváról tele-pültek ide nővérek, így az első perjenő, Jézusról nevezett Mária Johanna Erzsébet nővér is. Végül a harmadik magyar női kármelita közösség Pécsett jött létre 1936-ban. Anyakolostora a szombat-helyi volt, ahonnan öten érkeztek, de Sopronbánfalváról is jött két nővér. A Gyermek Jézusról ne-vezett Mária Aloisia nővér volt az első perjelnő.

1950-ben a sopronbánfalvi közösséget, 23 nővért, Nyíregyházára evakuálták. A Szombathelyen élő 16 szerzetesnő szintén ide került, míg a 31 pécsi nővért a tiszaújfalui internáló táborba vitték, ahol 1950. június 10-től november 11-ig tartózkodtak. A szétszóratás ideje alatt legtöbbjük fizikai munkából tartotta fenn magát, néhányan külföldi kármelekben folytatták a szerzetesi éle-tet. A pécsi közösség tagjait 1950-től 57-ig a Szentlélekről nevezett Mária Erzsébet anya (született Birnbauer Mária), 1957-től 78-ig Jézus Eukarisztikus Szívéről nevezett Mária Terézia nővér, 1978-tól 91-ig pedig a Kis Jézusról nevezett Mária Teresita Gemma nővér (született Vág Mária) fogta össze. 1991. november 10-én indult újra a kármelita nővérek közösségi élete a pécsi kolos-torban, melynek perjelnője Teresita Gemma nővér lett. A közösségi élet formálódásában jelentős szerepe volt utódának, Urunk Színeváltozásáról nevezett Marie-Elisabeth nővérnek (született Elisabeth Rey) aki 1992-ben missziósnővérként érkezett a Plappeville-i Kármelből, és 1994-ben vette át a közösség vezetését.

A marosszentgyörgyi Kis Szent Teréz Kármelt a magyarszéki Mindenszentek Kármel alapította 2006-ban. Honlapjuk: www.karmelitakolostor.hu

Egyházjogi státusza: pápai jogú női szerzetes intézmény.
A közösség jogi személy.

A közösség nemzetközi központja:
Casa Generalizia Dei Carmelitani Scalzi

Rev. N. P. Camilus Maccise Praepositus Generalis
Cím: Corso d'Italia, 38; I-00198 Roma; Olaszország
Tel.: 0039+(6)854-431; fax: 0039+(6)8535-0206

A közösség magyar központja:
Sarutlan Kármelita Kolostor
Jeges Valéria OCD perjelnő
Cím: 7396, Magyarszék, Pf. 9.
Tel.: (72)581-460 Fax: (72)581-461
E-mail: karmelitakarmelita.hu
További információ: Karmelita honlap


Napi evangelium
Méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére.
  Mt 5,20-26

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKELegyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum