English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Püspökök
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Családjaink.hu
Eucharisztikus Kongresszus
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben

Szociális Missziótársulat


A közösség hivatása: szociális-karitatív-apostoli.

Az első magyar női szerzetes kongregáció. Farkas Edith alapította 1908-ban. Az alapításban fő támogatója Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök volt.

A rend mindenkori célkitűzése: szociális és karitatív munkák krisztusi szellemben való hirdetése és megvalósítása, az egyház és haza szolgála a kor kívánalmainak megfelelően.

Munkaprogramja:
  1. Szociális természetű (családvédelem, szegénygondozás, idősek ellátása).
  2. Ifjúság- és gyermekvédelem (nevelés, oktatás).
  3. Liturgikus apostolkodás (egyházközségi munka, hitoktatás).
  4. Katolikus nőmozgalom (kültagság szervezése, működtetése).
Célkitűzései megvalósításához széles eszköztára volt: lelkigyakorlatokat szervezett, szociális és vezetőképző tanfolyamokat tartott, sajtója, könyvkiadása volt. Szociális intézményeket: missziósházakat, iskolákat, napköziotthonokat, népkonyhákat működtetett. Országos szervezőmunkát végzett a katolikus nők között, akiket asszonyszövetségekbe, ifjúságcsoportokba, kistestvér-mozgalomba tömörített. A szervezőmunka célja a keresztény közszellem erősítése a női társadalomban rejlő értékes vallásosság alapján. Cselekvési területük a segélyezés, népkonyha működtetése, kórház-, fogház-, menhely-, gyármisszió.

A szétszóratásig a fővárosban fogházmisszió, patronázsmunka, gyermekotthon, átmeneti leányotthon, szociális iskola, kollégium, és egy Missziósház volt, ahol missziósbolt, varroda, kötöde, szövöde működött. Csobánkán hadiárva-ház, Balatonbogláron, Békéscsabán, Tiszaszalkán, Clevelandban Missziósház működött. Szikszón leányiskola, Csobánkán gazdasági nőiskola, Sas-váron ifjúsági nyaraltatás, Győrben, Kalocsán, Pápán, Nyitrán, Pécsett nővédő egyesület működött.

1950-ben a társulatnak 200 nővére és számos külső munkatársa volt. Jelenleg 29 nővérük van.

Ma öt intézményben végeznek karitatív- és oktatási munkát a nővérek és külső munkatársak. Budapesten az I. kerület Krisztina krt. 61/A sz. alatt van a Társulat Központja, és itt működteti a Farkas Edith Szeretetotthont idős tagjai és világiak részére. A XII. kerület Tusnádi u. 18. sz. alatti Názáret Otthon a Társulat és a környékbeli lakók egyik hitéleti központja. Szikszón a Betánia óvoda és a Betánia Szeretetotthon működik. Keszthelyen van a Farkas Edith Gazdasszony-képző és Szociális Gondozó és Ápoló Szakiskola. Ingatlanjaik egy részének használatba adásával gyü-mölcsözőnek induló kapcsolat kezdődött a Szociális Missziótársulat és a Zsámbéki Apor Vilmos Tanítóképző Főiskola között. Ennek eredményeképpen a Krisztina krt. 59. szám alatti épületrész-ben a Főiskola a szociálpedagógia és hittanári szakot helyezett el. Csobánkán Európai Cserkész-park létrehozásában kíván a Társulat partnere lenni a cserkészeknek, a főépületben idősek ottho-nának létrehozását tervezik. A Szociális Missziótársulat saját szerzetesi közösségében Szent Benedek szellemiségét követő szabályzata alapján imádkozik és dolgozik. Vezérgondolatát ma is meg tudja élni: „Amit egynek tesztek a legkisebbek közül, nekem teszitek.”

Egyházjogi státusza: egyházmegyei jogú női szerzetes intézmény.
A közösség jogi személy.

A közösség magyar központja:
Általános főnöknő: Simon Anna Gabriella SM
Cím: 1013 Budapest, Bp. I. Krisztina krt. 61/A.
Tel.: (1)487-7450
E-mail: szocmisszt-online.hu
Honlap: szocmissz.hu


Napi evangelium
Méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére.
  Mt 5,20-26

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKELegyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum