English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Püspökök
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Családjaink.hu
Eucharisztikus Kongresszus
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben

Szűz Mária Látogatásáról nevezett (Vizitációs) Rend

Vizitációs Rend
Ordo Visitationis Sanctae Mariae
VSM

A közösség hivatása: kontemplatív és monasztikus rend.

A Rendet Szalézi Szent Ferenc és Chantal Szent Johanna Franciska alapította, 1610-ben, Annecyben. A cél eredetileg is kontemplatív rend alapítása volt, de eleinte még mellékesen kijártak a nővérek szegényekhez, betegekhez. Később az Alapítók úgy látták jónak, hogy formális szerzetesrenddé alakuljon, pápai klauzúrával, ünnepélyes fogadalommal. Ma is teljesen kontemplatív rend, bár vannak házak, ahol némi apostoli munkával is foglalkoznak (a klauzúrán kívül, de a kolostor területén belül), ezek azonban kivételt képeznek. Pápai jogú rend, pápai klauzúrával.

A Konstitúció a célkitűzést így fogalmazza meg: "Bensőséges életet élő lelkeket adni Istennek, akik az Urat lélekben és igazságban imádják."
Ezért nem a külső szigorra, hanem a belső önátadásra helyezte a hangsúlyt. A lelkiség alapvető vonásaként az alázatot és a szelídséget jelölte meg.

Ma jól meg kell fontolni, hogy hogyan lehet megvalósítani az Alapító szándékát, tekintettel a 40 éves kiesésre, melynek következtében a közösség amúgy is nagyrészt idősekből áll. Szinte az egész világon vannak kolostorok: Európában: Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban, Portugáliában, Lengyelországban, Németországban, Ausztriában, Angliában, Írországban; azonkívül az Egyesült Államokban, Kanadában, Mexikóban, Latin-Amerikában, Afrikában (5 kolostor), Ázsiában (Libanonban). Az 1997-es adatok szerint a kolostorok száma 154, a nővérek száma az egész világon: 2913. Általános főnöknő illetve rendtartományok nincsenek a helyi főnöknő egyben a nagyobb elöljáró is. A kapcsolattartás a federációk által történik, amelyek lelkileg és anyagilag segítik a hozzájuk tartozó kolostorokat. Anyaház nincs, de Annecy, az első alapítás, szellemi központot jelent.

A Rend 1928-ban telepedett le Magyarországon, az alapítás Ausztriából, Thurnfeldből történt, Bőhm Margit Mária anya vezetésével. A nővérek Érden telepedtek le, egyre több volt az érdeklődő. Leánynevelő intézetük is volt. Az alapító nővérekkel jött Magyarországra Bogner Mária Margit, a szentéletű magyar vizitációs nővér, akinek boldoggá avatása folyamatban van. Ő még Thurnfeldben lépett be, de Érden tette le az örök fogadalmat, és ott halt meg 1933-ban. Sírja ma Érd-Ófaluban található.

A közösség 1940-ben Polgárdiba költözött. A háború alatt a heves harcok miatt a nővéreknek el kellett hagyniuk a kolostort. 1945-ben visszatértek, és a háború rombolásai ellenére vállalták az újrakezdést a későbbi belépőkkel együtt. Itt érte őket a feloszlatás is, amely 30 nővért érintett. A Polgárdiban lévő kolostorból szociális otthon lett.

Közben kapcsolatba léptek a lengyelországi federációval és a kommunizmus bukása után ennek segítségével kezdődött el újra a közös élet, először Érd-Újtelepen, majd 1996 óta Budakeszin él a közösség. Új házat kellett építeni, majd vásárolni. Az együtt élő közösség jelenleg 6 tagból áll. A közösség nagy része nyugdíjas.

A képre kattintva kinagyítható

Egyházjogi státusza: pápai jogú női szerzetes intézmény. Szemlélődő rend, közvetlenül a Szentszékhez tartozik.
A közösség jogi személy.
Közösségben, elvonultan élünk, hogy jobban tudjunk Istenre figyelni.

A Szűzanyát látogatása titkában tiszteljük elsősorban, osztozva nagylelkű válaszában, Istendicséretében és a világ üdvéért való buzgalmában.

Rendünk Jézus és Mária Szívének műve. Küldetésünkhöz tartozik, hogy Jézus Szívét szeressük és megszerettessük. (Alacoque Szent Margit)

Rendünk szelleme: "Mély alázat Istennel szemben és nagy szelídség a felebarát iránt." (Szalézi Szent Ferenc)

A szeretet egyszerűségében, a kis dolgok megszentelésével, főleg a belső önmegtagadás által éljük.

Apostoli feladatunk: titokzatos apostoli termékenységgel evangelizálni a világot imádsággal, önmegtagadással, jó példával. Átélve Jézus Szíve érzelmeit, mély szolidaritásban vagyunk a világgal, Isten elé visszük gondjait.

Imádság. A szív imája és a liturgikus ima egymásba kapcsolódnak.

A szemlélődés eleven jelenlét az élő Isten előtt. Feltétele a külső és belső csönd. Munka: Örömmel és szeretettel végezzük munkánkat, mindenki képességéhez és erejéhez mérten.

Közösségi élet: Igyekszünk mindenben együtt haladni a közösséggel, kerülve a rendkívüli dolgokat, alkalmazkodva és egymást kiegészítve.

Evangéliumi tanácsok: A tisztaság, a szív szabadságában, mindenki számára nyitott barátságban, a szegénység a mindent megosztó közös életben, az engedelmesség a testvéri szeretet szolgálatában bontakozik ki.

A közösség magyar központja:
Központi székhely

elöljáró: Darók Irén M. Veronika VSM főnöknő
Cím: 2092 Budakeszi, Jókai u. 22/a
Tel.: +36 (23) 450-483
E-mail: vizitacio.budakeszigmail.com


Napi evangelium
Méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére.
  Mt 5,20-26

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKELegyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum