English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Püspökök
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Családjaink.hu
Eucharisztikus Kongresszus
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben

Szűz Mária Társasága

Societas Mariae Virginis
MSV

A közösség hivatása: az apostolkodásban a papság segítségére lenni.

A Társaság alapítója Ván Zsuzsanna Mária mélyen hívó, elkötelezett református családból származott; hosszas vívódás után katolizált, Prohászka Ottokár püspök úr készítette fel és bérmálta meg. 1925-26-ban alakult a Társaság, az első tagok az Egyetemi Hallgatónők Mária Kongregációjából kerültek ki. Céljuk, hogy elvegyülve az emberek között a papság segítségére legyenek. A szemlélődő és az apostoli életet összekapcsolva, egyedül Isten nagyobb dicsőségét és a lelkek üdvösségét szem előtt tartva tagjai nem válogatnak a munkában, nem zárkóznak el a világtól, mind életmódban, mind ruházatban egyszerű, feltűnés nélküli, áldozatos életet akarnak élni.

Megalakították a Collegium Josephinumot, ahol szegénysorsú, tehetséges fiúkat neveltek és tanítottak a testvérek. Áldásos munkájuk nyomán az évek során összesen 32 papot szenteltek a fiúk közül. A háborúig az ország területén 13 helyen működtek a testvérek: hitoktatással foglalkoztak, egyesületeket, lelkigyakorlatos házakat vezettek, a pécsi egyházmegye területén kis falvakban missziót tartottak, voltak testvérek Kolozsvárott és Dunaszerdahelyen is. 1944-45-ben az üldözöttek megmentésében a testvérek is részt vettek: az Andrássy út 60. tőszomszédságában lévő anyaházban – Vörösmarty út 34/a. – életük állandó kockáztatása és nagy áldozatok árán sikerült összesen 50 gyerek és 20 felnőtt életét a háború befejezéséig megmenteniük. Istennek legyen érte hála. A túlélők egyikének szorgalmazására Ván Zsuzsanna Mária 1991-ben átvehette a Yad Vasen kitüntetést, 1995-ben a Bátorság érdemjelet adományozták neki.

A Szűz Mária Társasága szabályzata Szent Ignác szellemében készült. Egyházmegyei jogú szerzetesintézményként a Társaságot Mindszenty József bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek hagyta jóvá a Szerzetesek Római Szent Congregátiója 1948. január 7-i 3126/44 számú engedélye alapján. 1950-ben a Szűz Mária Társasága 50 tagot számlált, csak Magyarország területén működött. A testvérek a szétszóratás éveiben is élték hivatásukat: elvegyülve az emberek között különféle gyárakban dolgoztak, plébániákon helyezkedtek el, áldozatban, szemlélődő imában és apostoli szolgálatban töltötték életüket.

1990-ben építkezni kezdtek a Jablonka úton. 1994. december 8-án – mely a Szűz Mária Társasága főünnepe – megkezdték a megújult közös életet. 1995-ben újraindították a Collegium Josephinumot egyetemista és főiskolás lányok részére. Elkészült egy 50 fő befogadására alkalmas zarándokház, ahová elsősorban fiatalok csoportjait hívják.

Egyházjogi státusza: egyházmegyei jogú női szerzetes intézmény.
A közösség jogi személy.

A közösség magyar központja:
Szűz Mária Társasága Anyaháza
Feldhoffer Magdolna általános főnöknő
Cím: 1037 Budapest, Jablonka u. 65-67.
Tel.: (1)388-4201
E-mail: coll.josepht-online.hu

Collegium Josephinum
(egyetemista lányok kollégiuma)
Feldhoffer Magdolna kollégium vezetője
Cím: 1037 Budapest, Jablonka u. 63.
Tel.: (1)250-2615


Napi evangelium
Méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére.
  Mt 5,20-26

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKELegyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum