English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Püspökök
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Családjaink.hu
Eucharisztikus Kongresszus
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben

Jézus Szíve Társasága

Népleányok
Societas Jesu Cordis
SJC

A közösség hivatása: lelkigyakorlatok szervezése és adása, sajtóapostolság, szociális-karitatív tevékenység.

A Jézus Szíve (Népleányai) Társaságát Bíró Ferenc jezsuita alapította Budapesten 1921-ben az Egyház és a magyar nép szolgálatára. A megalakulásban és a közösség életének formálásában az első alapító tagok közül Lafranco Margitnak volt jelentős szerepe. A közösség az apostoli élet társaságainak formáját fogadja el. A Társaság lelkisége Loyolai Szent Ignác Lelkigyakorlataiból forrásozik, hangsúlyt helyezve arra, hogy a teremtett világ javait Isten dicsőségére és embertársaik szolgálatára használják. Jézus Szívének szereteturalmát az egyének és a családok érdekében terjesztik a társadalomban. Közösségi életük példájának a názáreti Szent Család mindennapjait tekintik.

A Társaság első 30 évében, a szabad működés idején, Budapesten kívül számos vidéki településen fejtette ki apostoli tevékenységét. Jelentősebb munkaterületük: a KORDA könyvkiadó, nyomda, könyv-, és kegytárgyüzlet vidéki fiókokkal. Könyvei elsősorban a nép számára nyújtottak lelki-szellemi táplálékot. Emellett Pécelen létesítették az ország első női lelkigyakorlatos házát. Ugyanott működött háziasszonyképző és gazdasági szakiskolájuk. Szegeden a Xavérianum Apostolképző Főiskolát nyitották meg. Ennek eredetisége az volt, hogy elméleti és gyakorlati képzést is nyújtott a hitoktatásra készülőknek. Kisebb településeken a helyi körülményeket és igényeket vették figyelembe, ezért apostoli céllal a könyvüzletek mellett hímzőboltot, vegyeskereskedést és óvodákat is működtettek. A hivatások számának növekedésével és a különböző egyházmegyei meghívások nyomán a Társaság eleinte az Alföldön, majd az országban több helyen elterjedt.

Az Alapító elgondolásának megfelelően lehetnek olyan tagjai, akik egyedül vagy családjukkal élve otthonukban laknak, és - a Társaság szelleme szerint - kovászként dolgoznak a világban.

1950-ben a Társaságnak 257 tagja volt. Pécel városa hősi halottai között tartja nyilván Szabó Mária testvért, aki 1945-ben szovjet katonák fegyverétől szenvedett vértanúhalált tisztasága védelmében.

Az üldöztetés idején Kern Margit általános elöljáró jelentette az összetartó erőt. Megfogalmazásában: ez az időszak a testvérek számára nem kényszerhelyzetet, hanem "küldetést" jelentett. Azt, amit tehettek, leleményesen tették. Ketten-hárman laktak együtt, állami vagy egyházi szolgálatban vállaltak munkát. Családoknak és rászoruló személyeknek tudtak lelki, anyagi segítséget nyújtani. A KORDA szolgálatot - "ahogy lehet" - folytatták. Fiatalokkal foglalkoztak, hitoktattak és lelkigyakorlatokat tartottak. A legeredetibb megoldást Balatonfüreden a háziipari szövetkezet létesítésével valósították meg, melynek keretében mintegy hetven "osztályidegen" személy részére biztosítottak megélhetést. Az üldöztetés éveiben napirenden voltak a megfigyelések és házkutatások. 42 testvért ítéltek börtönbüntetésre vagy internálásra összesen 333 hónapra. A vezetés ennek ellenére nem mondott le a Társasághoz csatlakozni kívánók felvételéről.

A túlélés érdekében 1949-ben és 1956-ban 4-4 testvér indult külföldre. Az elsők Kanadában telepedtek le, munkájuk nyomán két idősotthon létesült (Courtland, Hamilton). A másik négy testvér Ausztriában a magyar pasztorációba és a cserkészmozgalomba kapcsolódott be. Bécsben telepedtek le, majd a későbbiekben Máriazellben zarándokházat nyitottak. A nyugatra került testvérek száma az idők folyamán 20-ra emelkedett. 1977 és 1993 között a központi kormányzás Kanadában volt.

A Társaság működésének folytatására Magyarországon 1989-ben főpásztori végzéssel kapott engedélyt, mely elismerte, hogy a jelenlegi Társaság minden tekintetben jogutódja az 1950 előttinek. 1993-tól a külföldön élő tagjainak többsége visszatért Magyarországra.

Az 1987-ben tartott nagykáptalant követően 1989-ben a Társaság pápai jogú jóváhagyást kapott.
A Társaság jelenlegi 61 tagjából 20 az újraindulás után csatlakozott. A Jézus Szíve Társasága 2011. január elsején ünnepelte alapításának 90. évfordulóját.

Egyházjogi státusza: pápai jogú apostoli élet társasága.
A közösség jogi személy.

A közösség központja:
Suller Melinda SJC általános elöljáró
Cím: 1085 Budapest, Horánszky u.14.
Tel.: +36 (1) 411-1023; Fax: +36 (1) 411-1024
E-mail: jezusszivetarsagagmail.com
További információt a közösség honlapján találhat: http://www.sjc.hu


Napi evangelium
Méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére.
  Mt 5,20-26

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKELegyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum