English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Püspökök
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Családjaink.hu
Eucharisztikus Kongresszus
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben

Magyarok Nagyasszonya Társaság

Soc. Magna Domina Hungarórum

A közösség hivatása: szociális és apostoli (lgy., ifj. stb).

Társaságunkat Dr. Lékai László bíboros úr alapította a Szerzetesi Kongregáció 1986. februárjában kiadott engedélye után, 1986. április 15-én. Az alapítást a Jézus Szíve Népleányai Társasága tagjai belföldi misszióként vállalták legfőbb elöljárójuk jelölése és önkéntes jelentkezés alapján. Megfontolásukban szerepet játszott P. Biró Xavér Ferenc SJ. (a Néplányok társasága alapítójának) azon mondata, hogy „Testvérek, nem fontos a név, nem fontos a ruha, csak segítsenek az Egyháznak“. Az alapítók úgy érezték, hogy itt és most (1986-ban!) ilymódon tudnak segíteni az Egyháznak, mivel erre az állam lehetőséget adott. Ezek a testvérek megtehették, hogy plébániákon, közösségekben, stb. nyíltan beszéljenek a szerzetesi életről; oszlassanak homályt és tévedéseket. A Társaság programmja konkrétan az irgalmasság testi- és lelki cselekedeteinek gyakorlása. Ebbe akkor is, ma is sok minden belefér, és teszik is, amennyi tőlük telik.

A Néplányok Társasága pénzéből noviciátust építettek Tahiban, ami most az Néplányok tulajdonaként és gondozásában Szív Lelkiségi Központ néven működik. Majd ugyancsak a Néplányok kanadai adományából építették fel a jelenleg fenntartásukban működő öregek szociális otthonát. Itt 100 idős emberről tudnak gondoskodni.

A testvérek hitoktatói és teológiai képesítést is szereztek. Tudnak – az öregeken kívül – fiatalokkal, házashétvégésekkel, lelkigyakorlatozókkal foglalkozni. Tudnak segíteni a határainkon túl élők taníttatásában, gyógykezelésében. Tudnak segíteni nagycsaládosokon, néha hálót is adva nemcsak halat.

Mindez a magukkal hozott és átadott szentignáci- és néplány-szellemben történik; imából elmélkedésből fakad, odakínálva engesztelésül önmagukat embertársaik és hazánk bűneiért. Jézus Szívéhez Mária által!

Egyházjogi státusza: egyházmegyei jogú női apostoli élet társasága.
A közösség jogi személy.

A közösség magyar központja:
Időskorúak Árpádházi Szent Erzsébet Szociális Otthona
(anyaház és szociális otthon)
Barta Mária általános főnöknő
Cím: 1021 Budapest, Szerb Antal u. 13-17.
Tel.: iroda: (1)200-1441; porta: (1)275-1395
Postacím: 1535 Budapest, Pf. 828.
E-mail: bartamaria1freemail.hu


RÉV szenvedélybeteg ambulancia
(a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász gondozásában)
Cím: 9700 Szombathely, Wesselényi u. 24.Napi evangelium
Méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére.
  Mt 5,20-26

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKELegyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum