English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Püspökök
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Családjaink.hu
Eucharisztikus Kongresszus
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben

Szociális Testvérek Társasága

Societas Sororum Socialium (Sisters of Social Service)
SSS

A közösség hivatása: részvétel az Egyház szociális küldetésében, evangelizáció, társadalmi bajok megoldása.

A Szociális Testvérek Társaságát Slachta Margit alapította 1923-ban Budapesten. A szociális testvérek hivatása, hogy tanúságot tegyenek Isten megszentelő szeretetéről. A Társaság tagjai radikális evangéliumi életre törekednek, részt vesznek az egyház szociális küldetésében, a szeretet, az igazságosság, a béke eszközei, a remény hordozói, a szegények és az elnyomottak szolgálói kívánnak lenni. Szentlélekben gyökerező és bencés lelkiségükkel szociális, társadalomerkölcsi, közgazdasági, egészségügyi, kulturális, mozgalmi és közéleti területeken munkálkodnak a kor igényeinek megfelelő eszközökkel. Ezen szolgálatok sokféleségén keresztül szolgálják az evangelizálást, és a gyermek, a nő, a család jólétét mozdítják elő. A közösségi szegénység szellemében a Társaságnak nincsenek saját intézményei, ezért a testvérek ott próbálják szolgálni a közjót, ahol erre nagyobb szükség van.

A Szociális Testvérek Társasága 1998-tól pápai jogú apostoli élet társasága, és azóta a nemzetközi központ ismét Budapesten van. A testvérek magánfogadalommal kötelezik el magukat a tisztaság, a szegénység, az engedelmesség és a karizma iránti hűség megélésére. Kétféle életstílusban élhetik meg Istennek szenteltségüket: a belső testvérek közösségben élnek, a külső testvérek pedig egyedül élve tesznek tanúságot Isten megszentelő szeretetéről. A külső testvérek tagsága lehet nyilvános vagy titkos. Kültagok is részt vesznek a Társaság küldetésének valósításában életállapotuknak megfelelően, akár egyedülállóként, akár családosként.

Apostoli célját szem előtt tartva törekedett a Társaság megválasztani munkaterületeit az alakulást követően. Az egyházközségi munkák mellett a testvérek részt vettek a szociális munkában megyei, városi és járási szinten, és 1937-ben megalapították a Katolikus Női Szociális Képzőt. Vezetőként dolgoztak a kor jelentős katolikus nőmozgalmaiban. A nők állampolgári jogainak védelmére és érvényesítésére Slachta Margit létrehozott egy politikai pártot, a Keresztény Női Tábort. A Szentlélek Úristen tiszteletének terjesztésére alapították a Szentlélek Szövetséget. A II. világháború és a zsidóüldözés idején a Társaság kb. ezer üldözött embert mentett meg. Ennek a munkának lett a vértanúja Salkaházi Sára testvér, akinek boldoggá avatása folyamatban van. 1945-48 között Slachta Margit országgyűlési képviselőként próbálta érvényesíteni az evangéliumi elveket a közéletben. 1949-ben politikai okokból el kellett hagynia Magyarországot.

1950 és 1989 között a Társaság tovább működött az illegalitásban. A szétszóratáskor a magyar kerületben 160 fogadalmas testvér élt. Az illegalitás éveiben hat testvér összesen 11 évet töltött börtönben, és többeknek kellett elviselniük rendőri zaklatásokat és kihallgatásokat. A testvérek csendes jelenlétükkel és tanúságtevő életükkel hirdették Krisztus örömhírét környezetükben. Ebben az időben nagy titoktartás közepette új belépőkkel gyarapodott a közösség, aki közül többeket Sztrilich Ágnes testvér vezetett be a szociális testvéri életbe. A magyar kerület 69 új fogadalmas testvérrel gyarapodott az illegalitás rejtett éveiben. 1950 és 1990 között Rónai Paula, Gerstner Ida Helga, Szőke Pálma és Kálmán Orsolya testvér voltak a magyar kerület kockázatvállalásra kész, áldozatos elöljárói. A rendszerváltozás utáni időszakban, amelyet folyamatos útkeresés jellemez, elkezdődött a Társaság külső és belső újraszerveződése, és új lehetőségek nyíltak az apostoli küldetés valósítására. A testvérek közvetlenül szolgálják az evangelizációt hitoktatással, evangelizációs kurzusok, lelkigyakorlatok tartásával és saját lelkiségi lapjuk, „A Lélek Szava” kiadásával. Részt vesznek a cigánypasztorációban, a hajléktalanok szolgálatában, a karitász munkában plébániai és egyházmegyei szinten egyaránt. Bekapcsolódtak különféle egyházi és lelkiségi mozgalmakba (pl. cserkészmozgalom, életvédelem, nőmozgalom). Dolgoznak testvérek a szociális munka, az egészségügy, a kultúra, a nevelés és a közélet területén is. Mivel az alapító Slachta Margit „hivatásos és képzett munkásokat” akart adni nemcsak a társadalomnak, hanem az egyháznak is, ezért több testvér szolgálja az egyház életének újjászerveződését.

A társadalom mai kihívásai közepette a szociális testvérek küldetésének fő iránya az evangé-lium szerinti közszellemformálás és a krisztusi szeretetközösségek építése, amelyet sokféle apostoli szolgálattal próbálnak valósítani. Az alapítókhoz hasonlóan a mai szociális testvérek is rugalmasságra, a Szentlélek iránti nyitottságra és az idők jelei iránti érzékenységre törekednek.

A Társaság létszáma ma Magyarországon: 83 örökfogadalmas testvér (3 titkos külső testvér), 10 ideiglenes fogadalmas testvér, 2 jelölt és 4 jelentkező. 41 kültag kapcsolódik ígérettel a Társasághoz. A rendszerváltozás után megválasztott kerületi elöljárók: Szilágyi Mária (1992-1996) majd Berkecz Franciska (1996-2003) és Sztrilich Ágnes (2003-).

Egyházjogi státusza: pápai jogú női apostoli élet társasága.
A közösség jogi személy.

A közösség nemzetközi központja:
Szociális Testvérek Társasága Generalátusa
Általános elöljáró: Pataki Ágnes SSS
Cím: 1029 Budapest, Báthori László u. 10.
Tel.: (1) 275-7057
E-mail: sss.genhcbc.hu
Honlap: http://sssinternational.org/

Szociális Testvérek Társasága Magyar kerülete
(csoportösszejövetelek helye)
Szabó Katalin SSS kerületi elöljáró
Cím: 1114 Budapest, Bartók Béla út 61. III. 6.
Tel.: (1) 466-6671
E-mail: katalin.szenternet.hu

Emmánuel Közösségi Ház
Cím: 1029 Budapest, Báthori L. u. 6.
Tel.: (1) 376-8390
Elöljáró: Benyus Mária szociális testvér,
E-mail: benyusmirigmail.com

Szent József Szeretetotthon
(idős testvérek otthona)
Házfőnök: Faggyas Ottília szociális testvér
Cím: 2014 Csobánka, Gyöngyvirág u. 3.
Tel.: (26) 320-096


Napi evangelium
Méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére.
  Mt 5,20-26

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKELegyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum