English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Püspökök
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Családjaink.hu
Eucharisztikus Kongresszus
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben

UNUM Sanctissimae Trinitatis Társaság

Unum Sanctissimae Trinitatis Societas Vitae Apostolicae
UST

    A Társaságot 1938-ban Mester Margit Mária alapította P. Csávossy Elemér SJ. segítségével. Egyházi jóváhagyását 1938. szeptember 15-én Glattfelder Gyula csanádi megyéspüspök adta meg.
    A Társaság lelkiségének szentírási alapjai, Jézus búcsúbeszédéből: „Aki szeret engem, megtartja tanításomat; Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk, és benne fogunk lakni. (Jn. 14,23-24.)
    Jézus főpapi imájából: „Legyenek mindnyájan egy. Amint te, Atyám, bennem vagy és én tebenned, úgy legyenek egyek ők is mibennünk, és így elhiggye a világ…” (Jn. 17,21)
    Az Unumot elsősorban a kegyelem által az emberekben élő Szentháromság imádására, tiszteletére alapították és a Benne való egység tudatos megélésére, annak előmozdítására, szolgálatára az áldozatos szeretet síkján.  Lelkiségük ‘máriás’ színezetű – és Loyolai Szent Ignác aszkézisét követi. Mély imaélet és az ebből forrásozó apostoli buzgóság jellemzi.
    Külső tevékenysége: felkarolhat mindent, ami elősegíti az emberek lelkében élő Isten hitét, imádását, és a Krisztusban való egység ismeretét, gyakorlati megvalósítását: hitoktatás, kis közösségek vezetése, család-pasztoráció, gyermek-, és ifjúsági lelkigyakorlatok szervezése, vezetése. SOS mozgalmakban való részvétel. Ökumenikus mozgalmak támogatása, (közös ima, egymás kölcsönös tisztelete, egymásért érzett felelősség, az egység előmozdítása, stb.) – a kor igényeinek megfelelően, az Unum szellemében.
    
A társulat felépítése:
Testvérek: evangéliumi tanácsok szerint, magánfogadalommal közösségben élők;
Társtagok: evangéliumi tanácsok szerint, magánfogadalommal, világban élők.
Kültagok: világban élő nők, akik az Unum lelkiségét családjukban és környezetükben élik meg, szabályzatuk szerint fogadalmat vagy ígéretet tesznek a keresztény tanúságtevő apostoli életre.
Munkatársak: lehetnek mindazok, akik szívesen élnek az Unum szellemében, imával, áldozattal törekednek előmozdítani a szeretet és egység életét.

    Az Unum magyar alapítás. Működött: Budapesten 1938 -1950. Kassán 1941-1945. Szegeden 1941-1950. Abonyban 1945-1950. Zürichben (Svájc) 1966-1995, és Krakkóban (Lengyelország) 1990-
    A diktatúra idején, Budapesten és Szegeden az élet nem szűnt meg, csak lakásba kényszerült. Az Unum létszáma 1950-ben: 14 fő fogadalmas tag, és 2 fő jelölt volt.
    Az első testvérek Budapesten kezdték meg közös életüket.  1941. március 25.-én Kassán (Almássy u. 5.), majd 1941. szeptember 21.-én Szegeden is (Szél u. 3.) letelepedett az Unum. Kassán, miután megkapta a letelepedési engedélyt, a „Dzsungel”-ben (szegény negyed) napközi otthon vezetésével és komoly lelki segítségnyújtással próbálkoztak a testvérek. Szegeden a város támogatásával átalakított ház és a benne megnyitott óvoda biztosította a létet és megélhetést. A házban lévő kápolna, valamint a „Cserepes-sor”-i szegény negyed család-pasztorációja képezte a testvérek apostoli tevékenységét. Abonyban (Szelei u. 35.) 1945. július 2-án kezdődött az új apostoli munka, amely főleg hitoktatásból állt. Továbbá Abony lett a „Grignon-féle Mária tisztelet” valamint a ‘Szűz Mária Szívek Királynője’ kultusz központja.
    Ebben az időben országszerte sokan kapcsolódtak az Unumhoz, mint ‘unum-szövetséges’, akik imájukkal, áldozataikkal segítették az Unum eszméjének terjedését. A háború, majd az azt követő szétszóratás és az Alapítónő letartóztatása (5 év börtön), akadályozta az Unum létének erősödését, lelkiségének további terjesztését, és illegalitásba kényszerítette a testvéreket. 1966. májusban két testvér Zürichbe ment és ott továbbélte és terjesztette az Unum lelkiségét, protestáns országban előmozdította a keresztények egységét. Áldozatos életük gyümölcstermő volt, ott született meg az Unum munkatársi köre. Emigráns magyarok, valamint svájciak támogatták és csatlakoztak az Unumhoz. Igazi keresztény, családias szeretetközösség alakult ki a katolikus és a protestáns egyházhoz tartozók között. Ma is élő ez a szeretet-kapcsolat.
Egyházjogi státusza: egyházmegyei jogú, női Apostoli Élet Társasága.
A közösség jogi személy.

A közösség központja:
Általános főnöknő: Óvári Margit UST
Cím: 1191 Budapest, Kisfaludy u. 35.
Tel./Fax: +36 (1) 282-0061
E-mail: unumunum.hu


Napi evangelium
Méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére.
  Mt 5,20-26

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKELegyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum