English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Püspökök
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Családjaink.hu
Eucharisztikus Kongresszus
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben

Egyházközségi Nővérek Társasága

Societas Sororum Paroecialium
ENT

A közösség hivatása: egyházközségi-plébániai munka, hitoktatás.

Közösség a kápolnában Az Egyházközségi Nővérek Társaságának tagjai abból a célból alakultak fogadalmas közösséggé 1935-ben, hogy a plébániai és az egyházközségi munkában hivatásos és képzett segítséget nyújtsanak a plébánosoknak mindazokban a munkákban, amihez papi felszenteltség nem szükséges. A Társaság létrehozását különösen indokolta a már akkor, (1935-ben) mutatkozó paphiány, ami azóta még nagyobb méreteket öltött. A Társaság magyar alapítású. Az eredeti, ideiglenes szabályzat megújítását 1943. december 21-én Grősz József kalocsai érsek hagyta jóvá, ezzel hivatalosan megalapítva az Egyházközségi Nővérek Társaságát. A nővérek Dr. Künnle Theodórát választották főnöknőnek, kinek mély hite, elkötelezett Istennek adottsága és igaz egyházszeretete meghatározta a Társaság lelkiségét. A kalocsai noviciátus és központi ház fenntartásához szükséges anyagi hátteret a házban működő rózsafüzérgyár, kegytárgyüzlet, az egyházmegyét ellátó ostyasütő üzem és egy gyümölcsös kert biztosította. Ott létesült a Grősz érsek úr által alapított Érseki Hitoktatónőképző Intézet, mely az utánpótlás kérdésében is hivatott volt segíteni.

Mivel a Társaság szabályzata megegyezik az 1947. február 2-án XII. Pius pápa által kiadott Provida Mater apostoli konstitúcióval, azt 1948. december 21-én Grősz József kalocsai érsek úr újra jóváhagyta, mint Világi Intézményt (Institutum Saeculare). Az 1989-ben újraindult Társaságunk módosított szabályzatát Dankó László kalocsai érsek 1989. június 29-én hagyta jóvá. A nővérek példaképei az Úr Jézust és az apostolokat szolgáló első szent asszonyok, akik a Szentírás tanúsága szerint velük voltak és szolgáltak nekik. A Társaság védőszentjei az apostolok, kiknek emléknapjait megünneplik. Fő ünnepük Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepe, június 29-én.

Kisrándulás A nővérek a plébániákra kihelyezve éltek az egyházközségekben a plébános irányítása mellett dolgozva, a helyi igényeknek megfelelően. A központtal szoros kapcsolatban voltak, visszajártak oda testi-lelki felüdülésre, töltekezésre (lelki napra, lelkigyakorlatra). A főnöknő is rendszeresen látogatta őket. A társaság időszerűségét bizonyítja, hogy az eredeti munkakör és életforma megmaradt változatlanul a kommunizmus idején is. 1950-ben huszonnégy tagja volt a Társaságnak. Egyházközségi munkát a következő helyeken végeztek a nővérek: Adony, Baja, Balassagyarmat, Báta, Jánoshalma, Kelenföld, Klotildliget, Lábatlan, Budapest-Máriakő, Orosztony, Piliscsaba, Rákosszentmihály, Százhalombatta, Bp. Szent Imre (ciszter) plébánia, Sükösd, Tököl, Valkó. A budapesti Papi Otthont a nővérek vezették az alapítástól, 1948-tól 1986-ig. Szintén a nővéreik vezették a Mátrában a Stella Papi Üdülőt az alapítástól, 1948-tól 1954-ig.

Napjainkban, bár kevés a nővér néhány plébánián dolgoznak. Egy idősebb nővér dolgozik a Klotildligeti egyházközségben, az újak a budai ciszter plébánián, Pilisjászfalun és Klotildligeten teljesítenek szolgálatot.

Egyházjogi státusza: egyházmegyei jogú világi intézmény.
A közösség jogi személy.
A közösség magyar központja:
Központi Ház és Noviciátus
Gáti Edit Ágnes vezetőnővér
Cím: 2081 Piliscsaba-Klotildliget. Pf. 38.
Tel.: (26)375-172
E-mail: egyhazkozsegifreemail.hu

Szent Péter Egyetemi Leánykollégium:
Gáti Edit Ágnes igazgatónő
Cím: 2081 Piliscsaba, Mátyás király u. 38.
Tel.: (26)373-764

A Budapesten dolgozó
nővérközösség lakása:

Cím: 1111 Budapest, Lágymányosi u. 7.
Tel.: (1)386-6534

Vidám megbeszélés


Rajztábor 2002


Megbeszélés


A közösség tagjai


Lelkigyakorlat 2001


A beöltözés előtt
Napi evangelium
Méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére.
  Mt 5,20-26

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKELegyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum