English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Püspökök
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Családjaink.hu
Eucharisztikus Kongresszus
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben

Schönstatti Márianővérek

2011-től a Schönstatti Márianővérek Világi Intézménye közösség magyarországi működése megszűnt.

A közösség hivatása: családi és ifjúsági pasztoráció.

A Schönstatti Márianővérek Világi Intézménye egy közösség a Schönstatti Apostoli Mozgalom közösségei között. A Mozgalmat Kentenich József német pallottinus szerzetes alapította 1914-ben.

A Schönstatti Márianővérek a legrégebben, 1926-ban, létrejött – egyházjogilag később lehetővé vált – világi intézmény. Kentenich atya így fejezte ki, milyen szándékkal alapított női közösségeket: „Semmi sincs, ami Istenhez annyira hasonló, mint egy nemes nő, … a kedves Szűzanya testvére, amilyennel szívesen szeretném az egyházat megajándékozni.”

A Nemzetközi Schönstatt Mozgalomban máig hat világi intézmény jött létre. A Márianővérekén túl a Schönstatti Nők, a Máriafivérek, a Schönstatti Atyák, a Schönstatti Világi Papok és a Schönstatt Családok Intézménye. A schönstatti világi intézmények tagjai nem tesznek fogadalmat. Szintén hat, magát szövetségnek nevező, szerzetesi eszményt követő közösség van: Világi Papok, Betegek, Férfiak, Nők, Anyák és Családok Szövetsége. Több mint tíz lazább közösség ne-vezi magát liga-közösségnek, míg szervezetileg a Schönstatt Mozgalomhoz nem kötődő, de abból merítő személyek összessége a Zarándokmozgalom.

A Nemzetközi Schönstatt Mozgalom, s azon belül a Márianővérek célja a „világ krisztusivá való máriás átalakítása”. A rend tagjai a mai világban élve olyan korszerű személyiségekké akarnak válni, akik keresztény női mivoltukban Máriát veszik példaképül. Ez történhet a Schönstatt Mozgalom többi közösségének: az ifjúságnak, nőknek, családoknak a szolgálatában, vagy egyéb egyházi vagy világi foglalkozásukban – a lelkipásztorkodásban, nevelésben és képzésben, az egészségügyben, szeretetszolgálatban, a misszióban vagy valamilyen szabadfoglalkozás területén – vagy éppen a kontemplatív életre szóló meghívást követve az örökimádó nővérközösségben. Ők Schönstattban élnek külön rendházban (kontemplatívák). A Schönstatti Márianővérek nem tesznek fogadalmat, hanem ún. „szerződéses szentelés“ útján kötik magukat a közösséghez, az Egyházhoz. Lényeges eleme lelki életüknek, hogy szentelésüket igyekeznek folyamatosan lélekkel áthatni, és szentelésük megújításával magukat naponta szabadon Istennek ajándékozni.

A közösségnek már a kommunista időszakban is volt kapcsolata Magyarországon. 1992-ben Pilisszentléleken vásároltak egy házat és egy márianővér átköltözött Ausztriából Magyarországra. A legközelebbi nővérközösség Bécsben van. Innen jártak a nővérek Magyarországra, ifjúsági pasztorációt végezve, lelki napokat tartva, kapcsolatban a családmozgalommal, inspirálva az ún. zarándokszentély mozgalmat. Mindezt a munkát az itt élő magyarországi megbízott kíséri figyelemmel és koordinálja. Az ország különböző részein vannak ifjúsági csoportok, a nyári fiú- és leánytáborokon – 7 éves kortól – kb. 150 fiatal vesz részt.
A családszövetség két évfolyamához 20 család tartozik. A liga-közösséget kb. 120 család al-kotja. 1985-től kezdődően tartanak egyhetes ún. családnapokat egyre több – 1999 óta évente több mint száz – család részvételével. Az egyházmegyék és plébániaközösségek szolgálatára jött létre a Családakadémia. Kétéves képzés keretében ún. családtrénereket képeznek a plébániai családkö-zösségek számára.

Kapcsolatot tartanak a romániai magyarokkal, különösen a leányifjúsággal és a papokkal. Közösségüknek két magyar noviciája és egy jelöltje van, akik az itthoni és a szomszédos országokban élő magyarok között végzendő apostoli munkára készülnek.

Az egész világon jelen van a rend 2800 nővérével. Európa legtöbb országában Oroszországtól Skóciáig vannak schönstatti márianővérek, a legtöbben Németországban, Lengyelországban, Csehországban, Ausztriában és Svájcban valamint Olaszországban. Európán kívül Chílében és több dél-, és közép-amerikai országban, valamint az USA-ban, Ausztráliában (a Fülöp-szigetek-kel), Indiában, Dél-Afrikában és Közép-Afrikában (Burundiban) van tartományuk.

Egyházjogi státusz: pápai jogú világi intézmény (institutum saeculare)
A közösség jogi személy.

A közösség nemzetközi központja:
M. Jacoba Kesselheim Generaloberin
Cím: Berg Schönstatt 1.; D-56179 Vallendar; Németország
Tel.: 0049+(261)64-04-1; fax: 0049+(261)64-04-432


Napi evangelium
Méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére.
  Mt 5,20-26

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKELegyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum