English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Püspökök
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Családjaink.hu
Eucharisztikus Kongresszus
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben

Úti Boldogasszony Társasága

Säkularinstitut "Madonna della Strada"
Gemeinschaft Unserer Lieben Frau vom Wege

A közösség hivatása: embertársak szolgálata az egyházban és a világban.

P. Carl Dinkhauser S.J. és Mária Elisabeth Strachotinsky alapították a Társaságot 1936-ban Steyer-ben. Közösen megszerkesztették a szabályzatot a Maria Elisabeth köré gyűlt első tagok szárnára. Ennek alapját a szentignáci lelkiség adta. Maria Elisabeth építette fel és vezette a Társaságot sok éven át.

1939-ben a Társaságot Innitzer érsek „Pia Unio“-ként ismerte el. Az első tagok szinte valamennyien a Mária Kongregációkból csatlakoztak a közösséghez. Munkahellyel rendelkező, hajadonok, akik hitükkel tanúskodva a világban éltek, s ezt a tanúságtételt különösen a munkahelyükön gyakorolták. Az első csoport a háború alatt titokban működött.

1948-ban XII. Piusz pápa Dekrétumban egyházmegyei jogú Világi Intézmény rangjára emelte a Társaságot. Ekkor tették le először a tagok a szoros egyházhoz tartozás tudatos jeleként a hármas fogadalmat: a Mennyek Országáért vállalt tisztaság, az engedelmesség és a szegénység fogadalmát.

1953 Vizkeresztjén – mely azóta a Társaság általános ünnepe – a Társaság pápai jogú Világi Intézmény lett. Ez az életforma rövid idő alatt nagyon sok nőben visszhangra talált, és a Társaság így hamarosan külföldön is elterjed.

A társaság Loyolai Szent Ignác által megalapozott lelkiség szerint él. E lelkiség sajátossága: érzékenyen figyelni a mindennapokban hozzánk szóló isteni hívásra, és állandóan készen állni Isten akaratának teljesítésére. Jézus követésében pedig a tagok Máriának, az Úr Édesanyjának példáját követik. A Társaság tagjai Jézus követésében, az evangéliumi tanácsok szabadakaratból fakadó vállalásával járják egyéni útjukat a világban. Személyes felelősségtudattal, jelenlétükkel és odaadásukkal próbálják az evangélium üzenetét, annak következményével együtt hirdetni a különböző foglalkozásokban és népcsoportokban, társadalmi rendszerek- és az élet különféle helyzeteinek kihívásaiban. Mivel nem élnek együtt, ezért nincs közös működési területük sem egyházi, sem társadalmi (szociális) területen. Közülük azonban sokan tevékenykednek egyházi szolgálatban.

A krisztusi hívás átható, magával ragadó ereje révén kapcsolódnak a Társaság tagjai az evangéliumi tanácsokban Istenhez és az Egyházhoz. Az Egyház általi elfogadás és küldés biztosítja a keretet ennek az életformának helyes megéléséhez. Az Istennek való teljes önátadás és a világban való élet egységet kell alkosson. A szüntelen belső nyitottság a Szentlélek irányítására adja meg az eligazítást. „Istent keresni és megtalálni mindenben” – ez a Társaságban való élet feltétele. E nélkül lehetetlen azt a célt elérni, melyet a pápai dokumentum így fogalmaz: „A világot belülről kell megszentelni.”

Az Úti Boldogasszony Társaságának központja Bécsben van. A Társaság körzetekre tagolódik, melyekért egy-egy körzeti vezető a felelős. A körzeten belül találhatunk kisebb csoportokat és egyedülálló tagokat is. Így a Társaság tagjai megtalálhatók az európai országokban, az USA-ban, Jaimaikán, a Fölöp-szigeteken, Indiában, Taivanban és Koreában.

Magyarországon már az üldöztetés éveiben megismerkedtek tagjaik a Társasággal az egyik tagjuk által, aki a grazi körzetbe lépett be. Itthon titokban, kis közösségekben, magán lakásokban éltek. Ebben az időben a szűkös lehetőségeket kihasználva tartották a kapcsolatot a bécsi központtal. 1990 után nyílt lehetőség, hogy Magyarországon is megismerjék és elismerjék a Társaságot.

Egyházjogi státusza: pápai jogú világi intézmény.
A közösség jogi személy.

A közösség nemzetközi központja:
Maria Christine Hochleitner általános elöljáró
Cím: Gallmeyergasse 7-9. 22.; A-1190 Wien; Ausztria

A közösség magyar központja:
Dávid Terézia Katalin magyarországi összekötő
Cím: 1145 Budapest, Róna u. 168.
Tel.: +36 (1) 220-4111


Napi evangelium
Méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére.
  Mt 5,20-26

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKELegyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum