English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Püspökök
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Családjaink.hu
Eucharisztikus Kongresszus
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben

Assziszi Szent Ferenc Segítő Nővérei Közössége

Communitas Sororum Auxiliarium Sancti Francisci de Assisi
(SAF)Közösségünk hivatása

Lelkiségünk eszményképe Assisi Szent Ferenc evangéliumi krisztuskövetése. Szent Ferenc egészen áttetsző lelkiségének és kincseinek forrása és valódi tartalma az Üdvözítő, a mi Urunk Jézus Krisztus. Sajátos motívumunk, az egyházközségi szolgálat egy szimbolikus eseményhez kötődik: Szent Ferenc társaival Rómába zarándokolt, hogy életformájukra megkapják a Szentatya jóváhagyását. Mikor odaértek, a pápának eszébe jutott éjszakai álma, melyben Ferenc saját testével megtámasztott egy düledező templomot. A pápa megértette, hogy a templom az Anyaszentegyházat jelképezi, melynek emberi tagjai és közösségei mindig segítségre szorulnak.
Lelkiségünk édesanyja a Segítő Szűz, mert amint a Szűzanya csendes jelenlétével és munkájával kísérte Fiát egész életében, mi is így szeretnénk ott állni az Egyház tagjai mellett imádságos jelenlétünkkel és segítő munkánkkal.
Ettől a lelkiségtől indítva kisebb-nagyobb közösségekben az emberek között élünk, hogy az evangéliumi életet követve segítsük az Egyház minden tagját, felvállalva az éppen szükséges feladatokat.

Szent Ferenccel együtt azt valljuk és éljük:
„Mi Isten komédiásai vagyunk, és azért küld bennünket a világba,
hogy az embereket megtanítsuk az igazi örömre!”


Történetünk

Az Assisi Szent Ferenc Segítő Nővérei Közössége 1997-ben alakult meg, felfigyelve az idők jeleire és felismerve az Egyház aktuális igényét is. Szabályzatunknak, melyet Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek atya 2003. szeptember 13-án hagyott véglegesen jóvá, alapja Szent Ferenc Szabályozott Harmadik Rendjének Regulája.

Jelenlétünk Magyarországon

A közösség jelenleg a Veszprémi Főegyházmegyében működik, egy házunk van Balatonkenesén, ahol öt nővér él. Két plébánia részére nyújtunk segítő szolgálatot, három általános iskolában és négy óvodában próbáljuk a gyerekeket és családjaikat Isten felé vezetni. Valljuk a mobilitás szükségességét, tehát oda megyünk, ahova a Szentlélek hív.


Életre szóló elköteleződés

Nővéreink elkötelezik magukat a tisztaság, a szegénység és az engedelmesség fogadalmaira. Ennek külső jeleként a szerzetesek egyszerű habitusát viseljük, melynek része a skapuláré, a Szűzanya iránti tiszteletből.

De hogyan is éljük meg ezeket a fogadalmakat? Ígéreteink felszabadítanak a Jegyesünkkel való állandó együttlétre. A tisztasági fogadalom számunkra azt jelenti, hogy mindentől egészen szabadon szerethetjük Istent. A szegénységi fogadalom által megtanuljuk, hogy bízzunk a gondviselésben, úgy, ahogy a XXI. században ez lehetséges, tehát gyűjtögetés helyett az ajándékozás lelkületét gyakoroljuk. Az engedelmesség fogadalmának fényében pedig igyekszünk minden képességünket kamatoztatni Isten dicsőségére és a testvérek szolgálatára. Elfogadjuk azt, hogy Isten a testvéreknek különböző talentumokat adott, ezért nem egyformaságra törekszünk, hanem egységre a sokféleségben.
Hogyan alakul ez a gyakorlatban?
A belépési szándék kifejezése után (írásos szándéknyilatkozat átadása) megkezdődik az előjelöltségi idő, mely alatt rendszeres a kapcsolattartás és a találkozások. Az előjelölt imádságos életében is kapcsolódik a közösséghez.
Az előjelölt beköltözése általában Pünkösd ünnepén történik, amikor a közösség kápolnájában, igeliturgia keretében megkapja a megáldott pelerint és taut, mint külső jeleket. Megkezdődik a jelöltidő, ahol a jelölt már együtt él a közösséggel és részt vesz mindennapi életünkben.
Szent Ferenc ünnepén (október 4-én) a közösség kápolnájában, igeliturgia keretében megkapja a rendi ruhát és a rendi nevet. Megkezdődik a 2 éves noviciátus, melynek célja, hogy a novícia teljesen megismerje sajátos hivatását, és azt szabadon és örömmel vállalni tudja.
Október 8-án, Magyarok Nagyasszonya ünnepén teszi le első ideiglenes fogadalmát a közösség kápolnájában az elöljáró nővér kezébe, mise keretében. Ezt a fogadalmát még háromszor megismétli. A négy éves juniorátus ideje alatt részt vesz a közösség apostoli-segítő tevékenységében, közben folytatódik teológiai és szakmai képzése. Örökfogadalmát szintén október 8-án teszi le az elöljáró nővér kezébe, nyilvános és ünnepélyes szentmise keretében.

Nap mint nap Krisztussal

Elsődleges feladatunk az evangéliumi tanácsok követése, az imádság és az engesztelés hazánkért. Ezt szorosan követi az egyházi szolgálat, mely összetett feladat. Jelenleg két fő elemből áll: az egyházközségi/plébániai szolgálat és a hitoktatás.
Az egyházi szolgálat részét képezik a szentmisék előkészítése és az azon való szolgálat; a templomok és a kapcsolódó épületek karbantartása (takarítása és díszítése); hívek látogatása; egyházközségi programok szervezése (farsang, pásztorjáték, egyházközségi zarándoklat stb.); más plébániákról érkező csoportok fogadása; szociálisan indokolt esetben családok nyaraltatásának szervezése, illetve biztosítása; egyházközségi imaórák szervezése; lelki segítségnyújtás személyes beszélgetés keretében; plébániai adminisztráció.
A hitoktatás feladata sem merül ki az órák megtartásával, hiszen a hittanosok részére további programokat szervezünk. Ilyenek például az „alkotó nap” (ahol a gyerekekkel és szüleikkel együtt készülünk a templomdíszítésekre, a kisebb hittanosok megajándékozására stb.); a hittanos kirándulások év végén és az iskolai szünetekben (humoros és játékos összejövetel); a közös hajnali gyertyafényes mise; hittanosaink családjainak látogatása; a szentségek vételére való buzdítás; a szociálisan rászoruló gyerekek segítése (ruhák, iskolai felszerelések, sütemény stb.).
Az egyházi szolgálathoz tartozik az egyházmegyei szintű programokon és azok szervezésében való részvétel.
Közösségünk sajátos küldetése, hogy más szerzetesközösségek tagjai és családtagjaik számára is lehetőséget adjunk az imádságos elvonulásra, pihenésre a Balaton mellett.
Belső életünket a napirend szabályozza, mely szerint mindannyian kivesszük részünket a fizikai és a szellemi munkából egyaránt. Közös életünk része nemcsak a közös munka, hanem a kötetlen együttlétek (pl. kirándulás vagy csendes nap), illetve a más közösségekkel való találkozási alkalmak is.

Általános napirendünk a következő:
6.30 ébresztő
7.20 közös imádság a kápolnában (zsolozsma, reggeli csendes együttlét az Úrral)
8.00 szentmise
8.45 reggeli
9.15 fizikai munka
13.00 ebéd
14.30 egy órás szilencium
15.30 szellemi munka (valamint a hívek látogatása és fogadása, egyéni imádság stb.)
18.30 közös imádság a kápolnában (zsolozsma, kötetlen ima)
19.00 vacsora, rekreáció
20.00 közös imádság a kápolnában (zsolozsma, napunk végiggondolása az Úr előtt)
22.00 lámpaoltás
Az esti zsolozsma idejétől a másnapi mise végéig szilenciumot tartunk, hogy napunkat
Istennel fejezzük be és Vele is kezdjük. Minden napunk lelki alapja a Szentírás és a szentségimádás.


Elérhetőségek:
Takács Tünde M Erzsébet SAF vezető nővér
Cím: 8174 Balatonkenese, Táncsics u. 1. Pf.: 42.
Tel.: +36 (88) 491-886;
Fax: +36 (88) 481-146;
E-mail: safinvitel.hu


Napi evangelium
Méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére.
  Mt 5,20-26

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKELegyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum