English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Püspökök
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Családjaink.hu
Eucharisztikus Kongresszus
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben

Első Remete Szent Pál Monasztikus Nővérei

Pálos Nővérek
MSPPE

A közösség hivatása szemlélődő-engesztelő.

A Közösséget, Esztergomi Boldog Özséb Engesztelő Nővérei (Boldog Özséb Nővérek) néven, 1989-ben Csipke Rózsa Mária Margit örökfogadalmas vizitációs nővér alapította Márianosztrán pálos segítséggel, pálos lelkiség szerint. Egyházjogi státusza akkor – mint a szerzetesrenddé válás első fokozata – magántársulás volt. Célkitűzése az engesztelés, az életforma kontemplatív, monasztikus. Az első nővérek 1991. január 20-án, Esztergomi Boldog Özséb ünnepén öltöztek be.

Mivel a márianosztrai épület nem volt alkalmas a szerzetesi életre, elfogadva a nyíregyházi főesperes atya meghívását, monostorépítés reményében Kálmánházára települtek át 1991. október 1-jén, ahol 1993. október 8-ig éltek.
Közben 1992 decemberében a Nógrád megyei Erdőkürtön monostorépítésre alkalmas, közel 2 hektár, területet kaptak ajándékba az önkormányzattól. Az építkezés megkezdésekor a közeli Csécsére költöztek át egy egyházközségi épületbe, hogy szervezni, irányítani, ellenőrizni tudják a munkát.
1995-ben Keszthelyi Ferenc megyéspüspök úr consociatio publica – hivatalos társulás – státuszára emelte a közösséget.
1998. november 28-án a még nem kész, de már lakható erdőkürti monostorba költözött a közösség, s így folytatták tovább – anyagi lehetőségeik szerint – a munkálatokat.
1999. október 8-án szentelte fel Keszthelyi Ferenc megyéspüspök úr Magyarok Nagyasszonya titulusú monostorukat.
2003. júliusában a Pálos Rend a generális atya indítványozására, elfogadta a Közösséget a Rend induló női ágának, mivel szükségét érzik annak, hogy apostolkodó, egyre nehezebb pasztorációs életüknek imaháttere legyen. Ekkor változott meg a Közösség neve a jelenlegire. Jasna Gora-i letelepülésüket is várják.
2003 tavaszán kezdődtek az előkészületek az egri főegyházmegyei Novaj községben (Egertől 10 km) történő letelepedésükhöz. Itt a plébánia épületet kellet teljesen felújítaniukés korszerűsíteniük.
2004. október 10-én költözött be két nővér az Irgelmes Jézus monostorba, melyet 2005. április 3-án áldotta meg Seregély István érsek úr.
Alapító elöljárójuk, Csipke Rózsa Irgalmas Jézusról nevezett Mária Margit anya 2005. augusztus 26-án súlyos betegségben elhunyt. Utódát, dr. Gádoros Atala Oltáriszentségről nevezett Mária Benedikta nővért, szeptember 29-én dr. Beer Miklós váci megyéspüspök úr elnökletével tartott űlésen választották meg titkos szavazással.

Szerzetesi életük célja az engesztelés:
„Elsősorban Isten dicsősége. Ennek szolgálatában törekednek az evangéliumi tisztaság, szegénység, engedelmesség és az állandó engesztelés négyes fogadalmának megtartása által a megszentelődésre.
Másodsorban és különösen is életcéljuknak tekintik főként a magyarok bűneivel megbántott, végtelen fölségű Isten engesztelését, a Vele való bensőséges, kontemplatív, áldozatos, vezeklő és munkálkodó egyesülés révén.
Harmadszor: Boldog Özséb példájára, életáldozatukkal elősegítik az Egyház – elsősorban a magyar egyház – papjainak, a magyar nemzetnek és a világnak megszentelődését.
Negyedszer: munkálkodnak azon, hogy Krisztus Királynak az egész világ feletti uralma és az Ő békéje elérkezzék, felhasználva ehhez Édesanyánknak, a Magyarok Nagyasszonyának, a Világ Királynőjének közbenjárását, aki a Közösség Édesanyja és különleges Pártfogója.” (Szabály)
A teljes római zsolozsmát végzik, naponta szentségkitételes engesztelőórát és egymást váltva szentségimádást tartanak. Lehetőség van remetejellegű életre is a Közösség keretein belül. Az engesztelésbe bekapcsolódnak még a Közösséghez tartozó világban élők. Szerzetesi Hivatást érző lányoknak egész évben tartanak egyéni lekigyakorlatot hivatásuk tisztázása céljából, mely kapcsán lehetőség van a nővérek életének megismerésére is.

Egyházjogi státusza: egyházmegyei jogú krisztushívők hivatalos társulása.
A közösség jogi személy.

A közösség központja:
Anyaház  -  Magyarok Nagyasszonya Monostor
Vas Mónika Mária Teréz MSPPE elöljáró
Cím: 2176 Erdőkürt Kossuth u. 2
Tel.: (32) 479-139

Labdajáték a kertben

Betlehem

Rálátás a monostor kert felöli részére a Lourdesi barlangból

Lelki olvasmány a cellában


Munkaközi ebéd az irgalmas Jézus monostorban (Novaj) beköltözés előtt

Örökfogadalom a monostor kápolnájában

Öntözés

Fűnyírás a
kistraktorralNapi evangelium
Méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére.
  Mt 5,20-26

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKELegyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum