English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Püspökök
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Családjaink.hu
Eucharisztikus Kongresszus
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben

Nyolc Boldogság Közösség


Jogi státusz alakulása:

A Nyolc Boldogság Közösséget két házaspár alapította 1973-ban, Franciaországban „Júda Oroszlánja és Áldozati Bárány Közösség” néven. A Közösség elsõ egyházi elismerését Albi érsekétõl, Mgr Coffytól kapta, aki 1979-ben Jámbor Társulássá nyilvánította azt.

1991-ben a Közösség úgy döntött, hogy a „Nyolc Boldogság Közösség” nevet veszi fel. Néhány hónappal késõbb Mgr Meindre, Albi érseke jóváhagyta a Nyolc Boldogság Közösség szabályzatát, egyházmegyei jogú Krisztushívõk Magántársulásává nyilvánítva a Közösséget.

2002. december 8-án a Laikusok Pápai Tanácsa öt évre jóváhagyta a Nyolc Boldogság Közösség Szabályzatát, majd meghosszabbította azt, a Közösség jelenlegi Szabályzatának jóváhagyásáig.

2011. június 29-én Mgr Le Gall, Toulouse érseke jóváhagyta a Nyolc Boldogság Közösség Szabályzatát, a Társult Laikusok Szabályzatával együtt, így a Közösség Egyházmegyei jogú Krisztushívõk Hivatalos Társulásaként alakult újjá, azzal a céllal, hogy a Megszentelt Élet Új Lelki Családjává váljon.

Szervezeti felépítés:

1. A Férfi Szerzetesi Ág Tagjaiból, akik között vannak papok, diakónusok is.
2. A Nõi Szerzetesi Ág tagjaiból.
3. A Laikus Ág tagjaiból, akik házasok, vagy egyedülállók.

A Közösséget a megszentelt életû tagok közül választott Elnök vezeti, ugyanakkor minden Ágnak saját elöljárója van.

 A Közösség nemzetközi, jelen van az öt kontinensen, Magyarországon 1988-ban telepedett le.

Alapító karizma, célok:

A pünkösdi tapasztalat és az eszkatológikus dimenzió kezdettõl a Közösség alapító karizmájának központját képezi. Ez a karizma a Lélekben való élet és az életállapotok kommuniója változatos formáiban nyilvánul meg, a belõlük fakadó apostoli kisugárzással.
A Közösség tagjainak hivatása, hogy a Nyolc Boldogság útján járva válaszoljanak az egyetemes életszentségre való hívásra. Ahhoz, hogy az eljövendõ élet örömérõl és reményérõl tanúskodjanak, a tagok törekszenek rá, hogy életüket átjárja a Nyolc Boldogság lelkülete.
Közösség apostoli és missziós tevékenységével aktívan részt kíván venni az új evangelizációban, az irgalmasság cselekedetei és az Ige hirdetése által.

Lelkiség elemei:

  • Istennel egyesült élet, a keleti kereszténység iskolája és a Kármel tanítása szerint,
  • rendszeres szentségi élet,
  • a liturgia ünneplése, dicsõítõ imádság és a karizmák gyakorlása,
  • máriás lelkiség, merítve Monfort-i Grignon Szent Lajos tanításából,
  • az elsõ szövetség népért – Izrael népért – végzett imádság,
  • közbenjárás a keresztények egységért

További információk a közösség honlapján:

www.nyolcboldogsag.hu


Napi evangelium
Méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére.
  Mt 5,20-26

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKELegyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum