English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Püspökök
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Családjaink.hu
Eucharisztikus Kongresszus
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben

Szent Domonkos Rendi Kontemplatív Nővérek Rózsafüzér Királynéja Monostor

Domonkos Apácák
Moniales Ordinis Praedicatorum
OP

A közösség hivatása: kontemplatív monasztikus rend.

A tatárjárás után IV. Béla királyunk leánya, Margit domonkos apácaként áldozta életét Magyarországért, imában és önmegtagadásban. Az ő példáját követve a magyarországi domonkos apácák elsősorban szintén hazánk lelki megújulásáért és jólétéért imádkoznak.

A Prédikátorok Rendjének női ágát 1206. december 27-én a dél-franciaországi Prouille-ben hozta létre Szent Domonkos. Magyarországra a Rend még a XIII. század első felében eljutott. Az itt alapított női zárdák közül legnevezetesebb a Margit szigeten (akkor Nyulak szigete) épült. Ezt IV. Béla építtette leánya, Margit részére.
A Rend az egész világon elterjedt. Jelenleg kettőszáznál több monostorban mintegy négyezer nővér él. A monostorok jogilag önállóak, közös elöljárójuk a Prédikátor Rend mindenkori legfőbb elöljárója.
A domonkos apácák pápai klauzúrában, kifejezetten kontemplatív életet élnek. Egész életük arra irányul, hogy „együttesen állandóan Istenre emlékezzenek. A szentmise és a zsolozsma nyilvános ünneplésével, a Szentírás olvasásával és az arról való elmélkedéssel, a benső imádsággal, virrasztással és könyörgésekkel törekszenek arra, hogy ugyanaz a lelkület legyen bennük, amely Krisztus Jézusban volt. Csendben nyugalomban keresik állandóan az Úr arcát, és nem szűnnek meg kéréssel ostromolni üdvösségünk Istenét, hogy minden embert vezessen el az üdvösségre.” (Konst.II.74.IV) Megélhetésük érdekében bármilyen fizikai vagy szellemi tevékenységet folytat-hatnak, ha az a klauzúrában végezhető.
A domonkos rend női ága Magyarországon a törökvész hatására kihalt, majd 1948-ban, Árpád-házi Boldog Margit szenttéavatásának kapcsán Szegeden újra alapult. Az alapítás teljes befejezése előtt következett be 1950-ben a feloszlatás. Az alapításban részt vevő öt nővér közül a rendszerváltáskor már csak ketten éltek. Velük és az illegalitásban hozzájuk csatlakozókkal indult meg 1990-ben újra a közös élet.
Néhány év alatt világossá vált, hogy segítség nélkül, hazai körülmények között nem lehet az utánpótlást fölnevelni. Így a fiatalok nevelését – kivételesen – külföldi monostorok vállalták. Magyar nővérek jelenleg Németországban és Svájcban élnek.

Egyházjogi státusza: pápai jogú női szerzetes intézmény.
A közösség jogi személy.

Legfőbb elöljáró:
Bruno Cadoré OP a rend mestere
I-00184 Roma, Piazza Pietro d’Illiria 1.
Fax.: (39-06) 575-0675


A rend további adatot nem kíván közölni.


Napi evangelium
Méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére.
  Mt 5,20-26

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKELegyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum