English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Püspökök
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Családjaink.hu
Eucharisztikus Kongresszus
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben

Betegápoló Irgalmasrend


„Az Istennek szentelt élet elsőrangú feladata,
hogy láthatóvá tegye a csodákat,
melyeket Isten a meghívott emberek
törékeny természetében művel.”
(Vita consacrata)

A Betegápoló Irgalmasrend küldetése
Istenes Szent János (1495. március 8. – 1550. március 8.) kórházi rendje a betegápolás különleges fogadalmával (Hospitalitas) szolgálja a szegényeket és betegeket. Így követi a szenvedő és irgalmas Krisztus példáját, aki megkülönböztetett szeretettel volt a betegek iránt, s így halad szent Rendalapítójának nyomdokain, aki az Urat „e világon mindenek fölött” szerette.
    Istenes Szent János ébresztgette az emberek lelkiismeretét, s új úton járt a szegények és a társadalomból kiszorított embercsoportok megmentésében. Felismerése különösen a gonosz szellemektől megszállottnak tartott elmebetegek – akiket folyamatosan brutálisan vertek – ápolásában volt forradalmian új. Ő semmit sem tudott azokról a mai gyógyszeres kezelési módokról, amelyek a lelki zavarok mélyebb okait ugyan képtelenek elérni, de azt pontosan tudta, hogy a lelki beteg emberek szorulnak a legnagyobb mértékben szeretetre. Granadai ispotályának főbejáratánál a következő feliratot függesztette ki: „A szív parancsoljon!” Ez a felirat Istenes János tevékenységének forrását mutatta meg, s azt jelenti, hogy benne a szeretet jutott érvényre, ami nagy hatalom, és ellenállhatatlan erő. A szív személyiségünk legbelsőbb magja, ami érzelmi erőt, érzékeny lelkületet, melegséget és intuitív felismerést nyújt.
    Istenes János munkásságának alapját jelenti az, hogy meghallotta a szív hangját, amely hangot az értelem nem képes felfogni. Követőiként feladatunk a ránkbízottakat a befogadottság élményével és a védettség érzésével megajándékozni. Példája nyomán arra a titokra figyelünk, amely a Betegápoló Irgalmasrend gyógyító kultúráját létrehozta: az Igére, a Biblia tanítására és a Kereszt tudományára. Jól tudjuk: egy kultúra addig él, míg kapcsolatban van azzal a titokkal, ami létrehozta.
    Karizmánk a hospitalitás, vagyis befogadó szeretet, melynek gazdag tartalma jelenti a segítséget kereső emberekhez történő odafordulást, fenntartások és feltétel nélkül, hogy a jó valóban kifejthesse hatását. Ennek magas szakmai színvonalon kell megtörténnie, amit Istenes Szent János emberképének megfelelően kiegészít az emberséges magatartás és a rászorulók lelki igényével való törődés.

Meghívás a rendünkbe
Reményteli szívvel hívjuk a Betegápoló Irgalmasrend szerzetesi közösségébe azokat a 18-35 év közötti ifjakat, akik a betegek ápolásában vélik megtalálni életük értelmét. Az irgalmasrendi testvérek egyik jelmondatával várunk benneteket:
"Kapunk tárva, a szívünk még inkább"
Hitünk szerint a legkiszolgáltatottabb emberek, a betegek szolgálatára Isten hív és küld bennünket. Küldetésünk egyedüliségét a karizmánk, a HOSPITALITÁS (befogadó szeretet) fejezi ki. Közösségünk tagjai, alkalmasság esetén, a következő területeken készülhetnek fel szolgálatukra: szakápolás, gyógyszerészet, orvostudomány, teológia.
Ha szebbé akarod tenni a világot és boldogabbá az embereket, gyere közénk!


Gyógyító és szociális intézményeink:
  • Budai Irgalmasrendi Kórház
  • Gránátalma patika
  • Pécsi Irgalmasrendi Kórház
  • Váci Irgalmasrendi Kórház
  • Szent József Idősek Otthona Érd
  • Szent Erzsébet Idősek Otthona Pilisvörösvár (fenntartó a Betegápoló Irgalmasrend)

Elérhetőségeink
P. Kozma Imre OH, a rend magyarországi vezetője
1023 Budapest, Frankel Leó u. 54.
Tel.: +36 (1) 438-8641
E-mail: irgalmasrendirgalmas.hu
Bővebb információ: www.irgalmas.hu
Központi honlap: www.ohsjd.org

Jelentkezés a rendbe
Keresd Kovács Gellért testvért
Tel.: +36 (30) 616-8668
E-mail: gellertbrueder.at
Napi evangelium
Méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére.
  Mt 5,20-26

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKELegyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum