English version Italiano magyar változat
nyil Nyitólap
nyil Püspökök
nyil Katolikus Lexikon
nyil Könyvtár

Ajánló
Családjaink.hu
Eucharisztikus Kongresszus
Katolikus Karitász
Liturgia.hu
Magyar Kurír
Új Ember
Vatikáni Rádió
Szent István Rádió, Eger
Mária Rádió
nyil Katolikus média bővebben

Gödöllői Premontrei Perjelség


A közösség hivatása: lelkipásztorkodás és iskolai oktatás.

Nagy Sándor - L. Szabó Erzsébet: Õseink hazára találásaA jelenlegi Gödöllői Premontrei Perjelség a 12. század végén alapított Jászóvári Prépostságnak nemcsak filiája, hanem anyaországi jogutódja, és magáénak vallja Nagyvárad, Jászó és Lelesz szellemi örökségét. Gödöllőt 1924-ben alapította Dr. Takács Menyhért jászóvári prépost azokkal a premontreiekkel, akik a kassai-, rozsnyói- és nagyváradi premontrei gimnáziumok meg-szüntetése után az utódállamokban nemkívánatos személyek lettek. Gödöllő 1929-től kezdve saját noviciátussal és hittudományi főiskolával önállósult, 1937-ben pedig a Szentszék önálló perjelséggé (prioratus sui juris) emelte. 1938-tól 1945-ig a gödöllői kormányzó perjel ismét az egyesített Jászóvári Prépostság prelátusa lett. A trianoni határok 1945-ös visszaállításától 1950-ig Gödöllő újra önálló lett, rövid ideig saját plébániával.

A gödöllői kápolna bajárata Hatalmas alapterületű épületegyüttese a szerzetesrendek feloszlatásakor az Agrártudományi Egyetem birtokába került. A rendek szétszóratásakor 55 tagja volt a Gödöllői Perjelségnek, és 10-en voltak az akkor már ismét önálló prépostsággá lett Nagyváradon. A rendtársak a feloszlatás után különféle világi foglalkozást, fizikai vagy szellemi munkát vállaltak. Néhányan középiskolában tanítottak, vagy tudományos munkát végeztek, mások külföldi apátságokhoz csatlakoztak, akik közül hárman jelenleg is az USA-ban élnek. A konvent a szétszóratás alatt jogilag a Váradhegyfoki Prépostsághoz (Nagyvárad) tartozott. Utolsó prépostjuk, Dr. Gerinczy Pál 1965-ben hunyt el a Szilágy-megyei Krasznán. A hatvanas évek elején az ősi Zsámbéki Prépostság titulusára tett fogadalommal titokban új tagokkal gyarapodott a közösség.

1989-ben a Premontrei Rend generális apátjának kezdeményezésére ismét visszaállt az önálló Gödöllői Premontrei Perjelség. A szétszóratás idején élő 55 testvérből ekkor már csak 12-en éltek, és a titokban fogadalmat tett és felszentelt testvérekkel együtt összesen 15 tagú konventnek Fényi Ottó lett a kormányzó perjele. A nehéz évtizedekben is ő tartotta össze a rendet, gondoskodott az idős, beteg rendtársakról, irányította a körülményekhez képest hitelesnek mondható közösségi életet.

Virágvasárnapi körmenet Az újrainduló közösség kis rendházat és kápolnát épített a régi területével határos utcában. Elvesztett kolostorépületük helyett két kisebb épületet kaptak, melyekben 1992-ben megnyitották a nyolcosztályos Premontrei Gimnáziumot világi tanerőkkel. Az 1993-ban megáldott Fácán-sori új Kápolna a váci megyéspüspök rendeletére 1998-ban Premontrei Plébánia lett. Ez lehetőséget ad arra, hogy gödöllői iskolai munkájuk mellett plébániai pasztorációt is folytathassanak. A gimnázium is több épülettel gyarapodott, és 2000-ben útjára bocsátotta első érettségizett növendékeit.

Zsámbék, vesperásZsámbékon, az ősi monostor-templom tövében a rend átvette a plébániát (1990), és ez egyben a rend domus dependense lett. Itt is elindult a szerény konventélet az ünnepélyes liturgiával és a környéken végzett lelkipásztori tevékenységgel, az itt letelepedett premontrei nővérekkel együttműködve. Az újrakezdés óta 6 idős rendtag halt meg, de fiatal tagokkal is gyarapodott a rend: eddig két testvér részesült a papság szentségében, és hárman folytatnak teológiai tanulmányokat.

A jövőben is sajátos rendi feladatuknak tartják az apostoli tevékenységet, az iskoláikban és plébániáikon folytatott lelkipásztori munkát az élő szerzetesi közösség hátterével, környékük hívő népe és a rájuk bízott tanulóifjúság javára. Rendi feladatuknak tekintik a hívekkel együtt ünnepelt liturgiát, a naponta énekelt premontrei zsolozsmát.

NYILVÁNOS ZSOLOZSMAREND (mindig énekes zsolozsma!):

Vasárnap: Laudes: 7.00 Vesperás: 17.30
Hétfő: Matutínum és laudes: 6.30 Vesperás: 18.00
Kedd: Matutínum és laudes: 6.30 Vesperás: 18.00
Szerda: Matutínum és laudes: 6.30 Vesperás: 18.00
Csütörtök: Matutínum és laudes: 6.30 Vesperás: 18.00
Péntek: Vesperás: 17.30
Szombat: Matutínum és laudes: 6.30 Vesperás: 18.00

Egyházjogi státusza: pápai jogú férfi szerzetes intézmény (papi).
A közösség jogi személy.

A közösség nemzetközi központja:
Lásd a Csornai Premontrei Prépostságnál.

A közösség magyar központja: Premontrei Perjelség és Kápolna

Balogh Piusz OPraem kormányzó perjel
Cím: 2100 Gödöllő, Takács Menyhért út 1.
Tel.: +36 (28) 430-879
Fax: +36 (28) 330-879
E-mail: piusprem.hu

A Premontrei Szent Norbert Gimnázium honlapja
Napi evangelium
Méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére.
  Mt 5,20-26

>>> Napi evangélium
Eseménynaptár


PPKELegyen a kezdőlapom!      Mozgó ünnepek 2021-ig (pdf)       Mobil változat       RSS       Impresszum